Úvod Centrum právnej pomoci
Centrum právnej pomoci

Dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 23.1.2015 bolo na Mestskom úrade v Leviciach otvorené Konzultačné pracovisko Centra právnej pomoci.

Cieľom služieb Centra právnej pomoci je poskytovanie právnej pomoci osobám, ktoré si ju z dôvodu svojej príjmovej a majetkovej situácie nemôžu dovoliť. Právna pomoc je poskytovaná formou predbežných konzultácií, kde v rozsahu max. 1 hodiny a za poplatok 4,50 Eur právnik Centra rozoberie právny problém klienta, vysvetlí situáciu z právneho hľadiska, zákonné možnosti  riešenia a poradí mu ďalšie základné kroky, ktoré môže podniknúť sám alebo prostredníctvom Centra. V prípade, že klient potrebuje komplexnejšiu právnu pomoc spočívajúcu v spisovaní právnych podaní alebo zastupovaní v súdnom konaní, môže požiadať o poskytnutie  právnej pomoci prostredníctvom predpísaného tlačiva. Pokiaľ žiadateľ spĺňa podmienky nároku na právnu pomoc, centrum následne poskytne komplexnú bezplatnú právnu pomoc.

Na poskytnutie právnej pomoci bez finančnej účasti má občan právo, ak spĺňa súčasne tieto tri podmienky:

  • Nachádza sa v stave materiálnej núdze, t.j.  je poberateľ dávky a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi alebo jeho  príjem nepresahuje 1,6-násobok životného minima a nemôže si využívanie právnych služieb zabezpečiť svojím majetkom;
  • Nejde o zrejmú bezúspešnosť sporu;
  • Hodnota sporu prevyšuje hodnotu minimálnej mzdy ustanovenej zákonom

Konzultačné pracovisko v Leviciach bude otvorené 2x mesačne, spravidla každý druhý piatok  v budove mestského úradu, na 1. poschodí, č. dverí 39.  Konzultačné dni v konzultačnom pracovisku Levice sú naplánované na prvý polrok nasledovne: 30.01.2015


13.02.2015
27.02.2015
13.03.2015
27.03.2015
10.04.2015
24.04.2015
15.05.2015
29.05.2015
12.06.2015
26.06.2015

 

Informácie o ďalších termínoch budú zverejnené na www.levice.sk.

 


Viac na www.centrumpravnejpomoci.sk

S pozdravom
Macáková

-- 
Ing. Adriana Macáková
ref. vzťahov s verejnosťou a médiami 
Mestský úrad Levice
Nám. hrdinov 1
934 32 Levice
036/6350 264
0902/918 644
e-mail: 
 Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.