Úvod Faktúry Faktúry 2012
Faktúry 2012

P.č.

Došla dňa

Dodávateľ

Č. faktúry dodávateľa

Predmet fakturácie

Fa. suma s DPH v €

Splatná Dňa

1

09.012012

Tekovská ekologická

Nový Tekov

0329112335

Za TKO 12/2011

406,61

17.012012

2

09.012012

Zuzana Libutková capricorn.L-sk

Levice

2011/158

Za trofej s popisom,+emblém,

sada 3 pohárov s popisom

68,35

08.012012

3

11.012012

Orange Slovensko

Bratislava

0159720788

Za tel.hovory 1/2012

99,90

24.012012

4

11.012012

Slovak Telekom,a.s.

Bratislava

2734046462

Za tel.hovory 1/2012

27,59

17.012012

5

11.012012

ZsVS,a.s. Levice

315001047

Za vodu 10-12/2011

56,40

18.012012

6

12.012012

UNIMONT-Zdenko Maďar,

Vráble

2012001

Za opravu VO

550,27

23.012012

7

12.012012

ZSE,a,s Bratislava

7220403600

Za vyúčtovanie el.

Nedoplatok

229,56

20.012012

8

12.012012

Mesto Levice

SpOÚ

114/2011

Poštovné 10-12/2011

35,60

07.012012

9

13.012012

PP, spol, s r.o

Žilina

2128016771

Za  ÚZ zákonov 2011

Vyúčt.fa

53,94

19.012012

10

13.012012

Petit Press,a,s,

Bratislava

1236900010

 

Za inzerciu v periodiku

Nitrianske noviny

20,40

24.012012

11

17.012012

PP,spol s .r.o

Žilina

2128018014

Za FS 2011

Vyúčt.fa

21,19

23.012012

12

18.012012

CLIENT SERVICE, s.r.o. , Levice

10120012

Laminovacie kartičky na odpad.kôš

112,80

23.012012

13

18.012012

DATATRADE s.r.o

Zlaté Moravce

81200032

Za Program Obce.info mini rok 2012-zálohová

38,40

26.012012

14

18.012012

ZSE,a.s.Bratislava

7010369786

Za vyúčt.fa-preplatok

-427,40

30.012012

15

19.012012

EKOLINES IPC s.r.o

Košice

21022

Za projektové práce:

Dolná Seč-Obecné komunikácie

332,00

25.012012

16

23.012012

Služby Šarovce

2012011

Za vývoz tried.odpadu

1/2012

49,49

Ih-neď

17

23.012012

SPP ,a.s.

Bratislava

7445091104

Vyúčt.fa za rok 2011-

preplatok

-953,27

06.022012

18

25.012012

SPP, a.s.

Bratislava

7446089267

Vyúčt.fa za rok 2011-

Nedopl.

3,34

06.022012

19

25.012012

DATATRADE s.r.o

Zlaté Moravce

91200025

Za Program Obce.info-mini

0,00

 

20

26.012012

DOXX-Stravné lístky

Žilina

3223560313

Za stravné lístky-zálohová

864,00

25.012012

21

27.012012

ZSE, a.s.

Bratislava

7445740782

fa  za el. energiu 1/2012

129,64

08.022012

22

27.012012

ZSE, a.s.

Bratislava

7416260731

Vyúčt.fa  el. energie

207,55

08.022012

23

27.012012

ZSE, a.s.

Bratislava

7445740781

fa  za el.eneegiu 1/2012

542,01

08.022012

24

27.012012

S-EPI, s.r.o

Žilina

3110026918

VS SR Ročný prístup-zálohová fa

71,00

10.022012

25

01.022012

PD Veľký Ďur

602412

Jatočná prasnica

321,60

10.022012

26

02.022012

SOZA , Bratislava

2121103696

Za –Obecný rozhlas

20,40

15.022012

27

02.022012

SOZA, Bratislava

2121103694

Za – OcÚ-kancelária

12,00

15.022012

28

02.022012

SPP, a.s.

Bratislava

7114155443

fa  za zemný plyn 2/2012

1144,00

15.022012

29

02.022012

SPP, a.s.

Bratislava

7114155530

fa  za zemný plyn 2/2012

95,00

15.022012

30

03022012

DOXX-stravné lístky

3029003561

Stravné lístky

0,00

 

31

06.022012

Tekovská ekologická Nový Tekov

0329120044

Za TKO 1/2012

365,66

15.022012

32

08.022012

Slovak Telekom,a.s.

Bratislava

2735057539

Za tel.hov. 2/2012

30,54

17.022012

33

08.022012

MRP-COMPANY

Valaská

11202195

Za SOFTVÉR-mzdy a person-zálohová

26,22

13.022012

34

13.022012

Orange Slovensko

Bratislava

0159720788

Za tel.hovory 2/2012

99,90

23.022012

35

17.022012

Služby Sarovce

2012031

Za vývoz triedeného odpadu 2/2012

49,49

Ih-neď

36

17.022012

ZSE, a.s.

Bratislava

7445818492

Fa za el.enegiu  2/2012

422,53

29.022012

37

17.022012

ZSE, a.s.

Bratislava

7445818493

fa  za el.energiu 2/2012

174,67

29.022012

38

17.022012

MRP-COMPANY

Valaská

21203308

Za SOFTVÉR –mzdy a person.

0,00

 

39

17.022012

ZSE, a,s

Bratislava

7445818494

fa za el. energiu 2/2012

232,90

29.022012

40

22.022012

HP Servis, s.r.o

Levice

120078

Za toner

431,52

03.032012

41

27.022012

S-EPI, s.r.o Žilina

3229000570

VS-SR roč,prístup-

0,00

 

42

29.022012

ClientService s.r.o

Levice

10120050

Vlajka SR

15,00

14.032012

43

05.032012

Tekovská ekologická

Nový Tekov

0329120191

Za TKO 2/2012

299,34

14.032012

44

05.032012

SPP, a.s.

Bratislava

7277410703

fa za zemný plyn 3/2012

95,00

15.032012

45

05.032012

SPP, a.s.

Bratislava

7277410612

fa za  zemný plyn 3/2012

1078,00

15.032012

46

05.032012

ZSE, a.s. Bratislava

7445876396

fa za el.energiu  3/2012

232,90

19.032012

47

05.032012

ZSE, a.s. Bratislava

7445876395

fa za  el.energiu 3/2012

597,20

19.032012

48

07.032012

Slovak Telekom ,a.s.

Bratislava

6736054355

Za tel.hovory 3/2012

35,54

17.032012

49

07.032012

RVC, Nitra

0288/2012

Príručka „Účtovné súvzťa.v samospráve

24,00

12.042012

50

09.032012

ZSE, a.s Bratislava

7010380192

Vyúčt.fa za el.energiu

-preplatok

-403,67

26.032012

51

09.032012

ClientService s.r.o

Levice

10120063

Laser na poháre

46,08

16.032012

52

09.032012

Zuzana Libutková capricorn.L-sk

Levice

2012011

Pohár s popisom

11,00

15.032012

53

13.032012

Orange, a.s.Bratislava

0159720788

Za tel.hovory3/2012

99,90

23.032012

54

14.032012

ENVIROTREND s.r.o

Jiři Trappl-Košice

201210

Sprotredkovateľská zmluva,zálohová

332,00

26.032012

55

20.032012

EKOLINES IPC s.r.o

Košice

21622

Za projektové práce-Dolná Seč-obecné komunikácie

332,00

29.032012

56

21.032012

ClientService s.r.o

Levice

10120075

Diplomy

51,00

26.032012

57

23.032012

Služby Šarovce

2012053

Za vývoz triedeného odpadu  3/2012

49,49

Ih-neď

58

28.032012

Daniel Guťan-ROPE

Banská Bystrica

02/2012

Výškové práce –výrob stromu na cint.

150,00

10.042012

59

04.042012

Mesto , Levice

SpOcÚ

5/2012

Poštovné 1-3/2012

53,80

16.042012

60

04.042012

SPP, a.s.Bratislava

7322372321

Zemný plyn za 4/2012

591,00

16.042012

61

04.042012

SPP, a.s. Bratislava

7322372368

Zemný plyn za 4/2012

95,00

16.042012

62

05.042012

ZSE, a.s. Bratislava

7445953598

Za el.energiu 4/21012

232,90

18.042012

63

05.042012

ZSE, a.s. Bratislava

7445953597

Za el.energiu 4/2012

597,20

18.042012

64

05.042012

Tekovská ekologická

0329120331

Za TKO 3/2012

376,13

16.042012

65

10.042012

Železiarstvo K-mat

Levice

FV20120022

Mat. na mot.pílu

43,30

16.042012

66

10.042012

Orange, a.s.Bratislava

0159720788

Za tel.hovory 4/2012

99,90

23.042012

67

11.042012

Slovak Telekom, a.s.

Bratislava

4737048269

Za tel.hovory  4/2012

34,18

17.042012

68

12.042012

ENVIROTREND s.r.o

Jiři Trappl-Košice

201212

Sprostredkov.zmluva zálohová

332,00

25.042012

69

12.042012

ENVIROTRENDs.r.oJiři Trappl-Košice

201208

Sproterdkov.zmluva

Nulová

0,00

 

70

12.042012

Obč.združenie V dlani Hrona ,Kalná n/Hron.

0572012

Členský príspevok

90,20

29.022012

71

13.042012

ZsVAK,a.s. Levice

325000862

Za  vodu 1-3/2012

65,64

26.042012

72

16.042012

Roman KABÁT-RSZ

Levice

02/2012

Vrtanie dier na cintoríne

171,00

16.042012

73

17.042012

EKOLINES IPC s.r.o

Košice

22422

Projektové práce-Dolná Seč-obecné komunikácie

332,00

29.042012

74

20.042012

Slovgram,Bratislava

1204735

Odmena výkonným umelcom r.2012

33,50

09.052012

75

24.042012

Služby Šarovce

2012073

Za vývoz  triedeného odpadu  4/2012

49,49

Ih-neď

76

25.042012

DOXX-Stravné lístky

Žilina

3223561234

Za stravné lístky-zálohová

792,00

25.042012

77

04.052012

DOXX-Stravné lístky

Žilina

3029013354

Stravné lástky-nulová

0,00

 

78

04.052012

Remek, s.r.o, Nitra

120100044

Služby o používaní SW za rok 2012

388,37

16.052012

79

04.052012

SPP, a.s. Bratislava

7277469051

Za zemný plyn 5/2012

226,00

15.052012

80

04.052012

SPP, a.s. Bratislava

7277469128

Za zemný plny 5/2012

95,00

15.052012

81

04.052012

Ing.Jana Šimšíková_MEDVEĎ

Žemberovce

120072

Mat. na žací stroj

93,23

09.052012

82

04.052012

ZSE, a.s. Bratislava

7435897623

Za el.energiu 5/2012

232,90

18.052012

83

04.052012

ZSE, a.s. Bratislava

7435897622

Za el.energiu 5/2012

597,20

18.052012

84

10.052012

Orange,a.s. Bratislava

0159720788

Za tel.hov.5/2012

100,40

23.052012

85

10.052012

Slovak Telekom,a.s. Bratislava

5738042816

Za tel.hovory 5/2012

28,79

17.052012

86

10.052012

Tekovská ekologická

Nový Tekov

0329120538

Za kontajner v cint.

177,55

18.052012

87

10.052012

Tekovská ekologická nový Tekov

0329120537

Za TKO 4/2012

662,83

18.052012

88

15.052012

Ján Belan,veľký Ďur

5/2012

Za ťahanie a vývoz kalu z ČOV Dolná seč

200,00

29.052012

89

14.052012

CLIENT SERVICE s.r.o

Levice

10120139

Korková tabuľka

44,40

21.052012

90

16.052012

PP, spol. s r.o.

Žilina

5912010542

ÚZ ročník 2013-zálohová

103,76

18.052012

91

17.052012

EKOLINES IPC s.r.o

Košice

23422

Projektové práce-Dolná Seč –obecné komunikácie

332,00

29.052012

92

21.052012

CBS, spol, s.r.o

Banská Bystrica

OF/12/1552

Prezentácia v maľovanej mape Tekov

238,80

31.052012

93

28.052012

Služby Šarovce

2012098

Za vývoz tried.odpadu 5/2012

49,49

23.052012

94

01.062012

BM-PLAST,spol. s r.o. Topoľníky

20120047

Vertikálne žalúzie s mont. Do KD

648,52

31.052012

95

04.062012

EKOFORM spol. s r.o.Levice

101816

Domová kanalizačná prípojka 1 ks

1906,37

25.052012

96

04.062012

SPP, a.s. Bratislava

7317434935

Za zemný plyn 6/2012

95,00

15.062012

97

04.062012

SPP, a.s. Bratislava

7317434857

Za zemný plyn 6/2012

96,00

15.062012

98

06.062012

Tekovská ekologická , a.s.Nový Tekov

0329120702

Za TKO 5/,2012

632,19

15.062012

99

06.062012

Železiarstvo K-mat

Levice

FV20120037

Za mat.krovinorez

70,60

14.062012

100

06.062012

ZSE, a.s.Bratislava

7010394298

Vyúčt.fa za el.energiu

-preplatok

-87,08

18.062012

101

07.062012

Slovak Telekom, a.s. Bratislava

2739035722

Za tel.hovory 6/2012

28,79

17.062012

102

07.062012

ZSE, a.s. Bratislava

7446139820

Za el.energiu 6/2012

597,20

20.062012

103

07.062012

ZSE, a.s. Bratislava

7446139821

Za el.energiu 6/2012

232,90

20.062012

104

11.062012

PP, spol.s r.o.

Žilina

0412050178

UZ ročník 2013-nulová

0,00

 

105

11.062012

Slovenská pošta,a.s. Banská Bystrica

200170035

PLUS 7 DNI-zálohová fa

27,50

20.062012

106

11.062012

Orange, a.s. Bratislava

0159720788

Za tel.hovory 6/2012

99,90

23.062012

107

19.062012

EKOLINES IPC s.r.o

Košice

23922

Projektové práce –Dolná Seč-obecné komunikácie

332,00

29.062012

108

21.062012

BIOCOMPACT spol. s r.o Bratislava

62/12/BCT

Odborná technická pomoc na ČOV

1584,28

02.072012

109

21.062012

Služby Šarovce

2012126

Za vývoz  tried.odpadu 6/2012

49,49

Ih-neď

110

29.062012

Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica

1202135419

PLUS 7 DNI-nulová fa

0,00

 

111

03.072012

SPP, a.s. Bratislava

7322443734

Za zemný plyn 7/2012

88,00

16.072012

112

03.072012

SPP, a.s. Bratislava

7322443784

Za zemný plyn 7/2012

95,00

16.072012

113

04.072012

Úrad MV SR Bratislava

6470010695

Za matričné tlačivá

29,17

02.082012

114

06.072012

Mesto Levice, SPOcÚ

37/2012

Za poštovné 4-6/2012

7,00

16.072012

115

09.072012

Tekovská ekologická, s.r.o Nový Tekov

0329120933

Za TKO 6/2012

426,94

17.072012

116

10.072012

Slovak Telekom, a.s. Bratislava

4740030271

Za tel.hovory 7/2012

28,96

18.072012

117

10.072012

ZSE, a.s. Bratislava

7446227456

Za el.energiu 7/2012

232,90

18.072012

118

10.072012

ZSE, a.s. Bratislava

7446227455

Za el.energiu 7/2012

726,84

18.072012

119

10.072012

Orange, a.s. Bratislava

0159720788

Za tel.hovory 7/2012

99,90

23.072012

120

12.072012

CLIENT SERVICE, s.r.o Levice

10120207

Za materiál na“ Deň obce „

326,46

17.072012

121

18.072012

EKOLINES IPC, s.r.o Košice

24622

Za projektová práce-Dolná seč – obecné komunikácie

332,00

29.072012

122

18.072012

ZsVS, a.s. Levice

325001647

Za vodu 4-6/2012

69,42

26.072012

123

23.072012

Služby Šarovce

2012150

Za vývoz tried.odpadu

49,49

Ih-neď

124

24.072012

PD Žemberovce

210739

Za ovčí syr

28,08

30.072012

125

24.072012

PD Žemberovce

210736

Bahnica

50,00

30.072012

126

24.072012

Ing.Lorincz Vladimír-TEZAR ,Vráble

2012108

Oprava kotla –na OcÚ

27,00

03.082012

127

25.072012

DOXX-Stravné lístky s.r.o. ,Žilina

3223562130

Stravné lístky-zálohová fa

656,40

01.082012

128

26.072012

Pavol Halanda,Michal nad Žitavou

2012046

Licencia za program/cintorín

60,00

18.012012

129

26.072012

Obec Veľké Kozmálovce

6026/12

Za zapožičanie prenosného pódia

40,00

06.082012

130

27.072012

Jozef Hostinský,Starý Tekov

2012/301

Občerstvenie pre 10 osôb

134,95

24.072012

131

30.072012

SOZA ,Bratislava

2121123103

Za autorskú odmenu-„Deň obce“

80,40

09.082012

132

30.072012

DOSS-stravné lístky, Žilina

3029022659

Za stravné lístky-nulová

0,00

 

133

31.072012

Železiarstvo K-mat, Levice

FV20120061

Za mat.na krovinorez

161,70

09.082012

134

02.082012

SPP, a.s. Bratislava

7114326430

Za zemný plyn 8/2012

88,00

15.082012

135

02.082012

SPP, a.s. Bratislava

7114326509

Za zemný plyn 8/2012

95,00

15.082012

136

08.082012

PP,spol.s r.o. Žilina

1206459100

Za preddavok FS r.2013-zálohová

19,98

15.082012

137

13.082012

RZMO Tekov,Hronské Kľačany

27

Pečiatky pre SÚ  za obec

25,78

15.082012

138

13.082012

Tekovská ekologická a.s. Nový Tekov

0329121072

Za TKO 7/2012

437,76

15.082012

139

13.082012

Slovak Telekom, a.s Bratislava

1741026579

Za tel.hovory 8/2012

30,61

17.082012

140

13.082012

ZsVS, a.s. Levice

5012620024

Za montáž vodov.prípojky ZOK

385,75

20.082012

141

13.082012

ZSE, a,s. Bratislava

7446311703

Za el.energiu 8/2012

597,20

23.082012

142

13.082012

ZSE, a.s. Bratislava

7446311704

Za el.energiu 8/2012

232,90

23.082012

143

13.082012

Orange, a.s. Bratislava

0159720788

Za tel .hovory 8/2012

99,90

23.082012

144

15.082012

UNIMONT,Zdenko Maďar, Vráble

2012074

Oprava VO

124,72

26.082012

145

15.082012

Obec, Hroná Seč

2/2012

Za družobnú návštevu z MR

2014,90

29.082012

146

16.082012

ENVIROTREND,s.r.o

Jiři Trappl, Košice

201211

Za sprostredkovateľskú zmluvu-nulová

0,00

 

147

17.082012

Služby Šarovce

2012170

Za vývoz tried.odpadu 8/2012

49,49

Ih-neď

148

16.082012

Petit Press, a.s. Bratislava

201300670

Za My Nitrianske n. LC –zálohová fa

25,00

21.082012

149

28.082012

Petit Press a.s. Bratislava

20202562

Za My Nitrianske n. LC-nulová fa

0,00

 

150

05.092012

AQUASECO s.r.o Ivanka pri Dunaji

120765

Za technol.sevis ČOV –odber vzoriek

342,00

14.092012

151

05.092012

Ján Kurucz,Hontianska Vrbica

051/2012-7

Za obložené misy-družobná návšteva z MR

210,00

06.082012

152

05.092012

Železiarstvo K-mat

Levice

FV20120071

Za mat. na žací stroj

52,30

14.092012

153

06.092012

SPP, a.s. Bratislava

7104608516

Za zemný plyn 9/2012

95,00

17.092012

154

06.092012

SPP, a.s. Bratislava

7104608446

Za zemný plyn 9/2012

183,00

17.092012

155

06.092012

ZSE, as. Bratislava

7446366492

Za el.energiu 9/2012

597,20

20.092012

156

06.092012

ZSE, a.s. Bratislava

7446366493

Za el.energiu 9/2012

232,90

20.092012

157

06.092012

Tekovská ekologická, Nový Tekov

0329121269

Za TKO 8/2012

431,58

18.092012

158

06.092012

PP,spol. s r.o. Žilina

0412081620

Za FS r.2013-nulová

0,00

 

159

10.092012

Slovak Telekom, a.s. Bratislava

2742016501

Za tel.hovory 9/2012

29,66

17.092012

160

11.092012

Orange, a.s. Bratislava

0159720788

Za te.hovory 9/2012

106,79

23.092012

161

24.092012

MARATOM-TZB, spol. s.r.o Vráble

410412

Plavákový snímač-ČOV

48,00

04.102012

162

24.092012

Služby Šarovce

2012191

Za vývoz tried.odpadu 9/2012

49,49

Ih-neď

163

01.102012

Združenie matrikárok a matr. SR ,Kežmarok

20120020

Za príručku matrikárok

15,00

14 dní

164

02.102012

SPP, a.s. Bratislava

7312558330

Za zemný plyn 10/2012

95,00

15.102012

165

02.102012

SPP, a.s. Bratislava

7312558286

Za zemný plyn 10/2012

569,00

15.102012

166

04.102012

ZSE, a.s. Bratislava

7446440739

Za el.energiu 10/2012

232,90

18.102012

167

04.102012

ZSE, a.s. Bratislava

7446440738

Za el.energiu 10/2012

597,20

18.102012

168

08.102012

Tekovská ekologická, s.r.o, Nový Tekov

0329121469

Za TKO 9/2012

448,23

15.102012

169

09.102012

Slovak Telekom, a.s. Bratislava

5743004021

Za tel.hovory 10/2012

29,53

17.102012

170

10.102012

SOZA, Bratislava

2121200627

Za autorskú odmenu-Strarostovská zábava

13,65

23.102012

171

10.102012

Orange, a.s. Bratislava

5180249332

Za tel.hovory 10/2012

109,48

23.102012

172

12.102012

AQUASECO s.r.o Ivanka pri Dunaji

120915

Za technol.servis ČOV a odber vzoriek

342,00

23.102012

173

12.102012

ZsVS,a.s. Levice

8250061575

Za vodu 7-9/2012

181,75

24.102012

174

29.102012

SB PRESS s.r.o Tlmače

20120499

Za stolové kalendáre

199,20

02.112012

175

29.102012

DOXX-stravné lístky

3223563053

Za stravné lístky – zálohová fa

800,40

05.112012

176

30.102012

Služby Šarovce

2012215

Za vývoz tried.odpadu 10/2012

49,49

Ih-neď

177

31.102012

UNIMONT ,Zdenko Maďar, Vráble

2012108

Oprava VO

170,80

11.112012

178

31.102012

Peter Jurík-LISA , Čierna Voda

10120288

Prezentácia obce –informačný portál

27,88

26.102012

179

31.102012

DOXX-stravné lístky ,Žilina

3029032217

Za stravné lístky-nulová fa

0,00

 

180

05.112012

SPP, a.s. Bratislava

7307585712

Za zemný plyn 11/2012

95,00

15.112012

181

05.112012

SPP, a.s. Bratislava

7307585659

Za zemný plyn 11/2012

941,00

15.112012

182

08.112012

Tekovská ekologická, s.r.o , Nový Tekov

0329121647

Za TKO 11/2012

554,70

19.112012

183

08.112012

Slovak Telekom, a.s. Bratislava

1743992072

Za tel.hovory 11/2012

39,61

17.112012

184

08.112012

ZSE, a.s. Bratislava

7446549584

Za el.energiu 11/2012

232,90

21.112012

185

08.112012

ZSE, a.s. Bratislava

7446549583

Za el..energiu 11/2012

597,20

21.112012

186

12.112012

Orange, a.s. Bratislava

5183735081

Za tel.hovory 11/2012

112,90

23.112012

187

22.112012

Služby Šarovce

2012238

Za sep.zber

49,49

Ih-neď

188

22.112012

Mesto Levice –SPOcÚ

71/2012

Za poštovné 7-9/2012

44,20

17.102012

189

27.112012

N.M.Audit,s.r.o.Nové Mesto n/Váh.

12311093

Za audit rok 2011

720,00

07.122012

190

27.112012

Ján Belan, Veľký Ďúr

16/2012

Za ťahanie a vývoz ČOV

200,00

11.122012

191

29.112012

Ing.Zsolt Marczibal,Králov Brod

20122461

Za daňové tlačivá

50,90

27.112012

192

04.122012

SPP, Bratislava

7262654508

Za plyn KD,MŠ

1107,00

17.122012

193

04.122012

SPP, Bratislava

7262654578

Za plyn, ŠA

95,00

17.122012

194

06.122012

ZsVs, Levice

5012620052

Za vodov.prípojku

240,94

14.122012

195

07.122012

HP Servis, Levice

120510

Toner do kopírky a tlačiarne

496,32

21.122012

196

10.122012

TCom,Blava

8744993262

Za tel.hovory 12/2012

29,27

17.122012

197

10.122012

Tek.ekologická

Nový Tekov

0329121842

Za TKO 11/2012

417,06

18.122012

198

10.122012

Orange Bratislava

5187280870

Za tel.hovory

99,90

23.122012

199

10.122012

Zlatner spol, s .r.o

Levice

2012258

Drevené detské ihrisko v obci Dolná Seč

2074,54

30.012013

200

11.122012

AQUASECO,Ivanka pri Dunaji

121138

Za odber vody a vyhodnot.prevádzky

462,00

18.122012

201

11.122012

Obec H orná Seč

6/2012

Vývoz fekálu 2012

100,00

24.122012

202

18.122012

Služby Šarovce

2012265

Za sep.zber

49,49

Ihneď

203

20.122012

Boris Kováč, BTA PRESS,Starý Tekov

261227

Za inzerciu

20,00

30.122012

204

20.122012

Daniel Tuček , Levice

12087

Eset SmartPC

140,00

21.122012

205

20.122012

Zuzana Libutková, levice

2012051

Za Trofej s popisom,

41,25

27.122012