Úvod Faktúry Faktúry 2013
Faktúry 2013

P.č.

fa

Došla

dňa

Dodávateľ

Č. faktúry dodávateľa

Predmet fakturácie

Fa. suma s DPH v €

Splatná

Dňa

1

03.012013

INPROST spol.Blava

1483311

Obecné noviny

104,00

09.012013

 

2

08.012013

Tek.ekologická Nový Tekov

0329122009

TKO 12/2012

259,84

18.012013

3

09.012013

TCOM Blava

0745971614

Za tel.hovory

29,20

17.012013

4

09.012013

Pavol Halanda, Michal nad Žit.

2013183

Za cint.popl.

60,00

18.012013

5

11.012013

Obec Šarovce

OF/2012/39

Kontrolórka

21,13

14.012013

6

11.012013

Mesto Levice

109/2012

Poštovné za rok 2012

62,20

14.012013

7

14.012013

Orange Bratislava

0159720788

Za tel.hovory

99,90

23.012013

8

14.012013

ZsE,Bratislava

7180552169

Vyúčt.fa za el.2012

1226,22

22.012013

9

15.012013

PP,Žilina

5041200306

Vyúčt.fa ÚZ 2012

46,67

22.012013

10

16.012013

ZsVS,Levice

325002942

Za vodu 10-12/2012

69,43

28.012013

11

16.012013

PP, Žilina

5041202202

FS/2012

11,30

22.012013

12

16.012013

Datatrade,Zl.Moravce

91300011

Inf.portál

38,40

26.012013

13

17.012013

ZsE, Bratislava

7180552168

Vyúčt.fa 2012

985,01

22.012013

14

18.012013

ZsE, Bratislava

7446762304

Za el.ČOV,1/2013

382,03

31.012013

15

18.012013

ZsE, Bratislava

7446766303

Za el.1/2013

23,70

31.012013

16

18.012013

ZsE, Bratislava

7446762302

Za el. 1/2013

678,43

31.012013

17

23.012013

SPP, Bratislava

7412934340

Za vyúčt.fa12/2012

-40,92

29.012013

18

23.012013

SPP, Bratislava

7401163851

Za vyúčt.1-12/12

-304,79

29.012013

19

23.012013

RVC Nitra

0088/2013

Za manuál-overovanie

6,00

15.032013

20

23.012013

Služby Šarovce

201311

Za sep.zber 1/2013

49,49

Ihneď

21

28.012013

SPP, Nitra

7450113333

Vyúčt.1/2013

9,25

06.022013

22

28.012013

SPP, Nitra

7451032025

Vyúčt.1/2013

5,53

06.022013

23

28.012013

DOXX, Žilina

3233560337

Za str.lístky

728,40

04.022013

24

30.012013

CLIENT SERVICE , Levice

10130019

Za vizitky,+ pozvánky

82,80

30.012013

25

30.012013

SOTAC, Košice

FV 12/0273

Kompetencie obce

21,60

Ihneď

26

01.022013

PD Veľký Ďur

6003213

Za ošípané

307,80

08.022013

27

01.022013

ZsE, Bratislava

7120872680

Za el. vyúčt.

-8,02

11.022013

28

04.022013

SPP, Bratislava

7297666945

Plyn ŠA

90,00

15.022013

29

04.022013

SPP, Bratislava

7297666875

Plyn,ost.

1062,00

15.022013

30

01.022013

DOXX,Žilina

3039004217

Za strav.lístky

0

Bez

31

06.022013

Tek.ekol.Nový Tekov

0329130045

TKO1/2013

384,89

15.022013

32

06.022013

Ing.Kovács Ferd.

Jur nad Hronom

03/Ks/2013

Revízia MŠ,KD

289,68

16.022013

33

07.022013

T COM Bratislava

8746949771

Za tel.hov.

29,10

17.022013

34

08.022013

ZsE, Bratislava

7446809012

El.ČOV

382,03

21.022013

35

08.022013

ZsE, Bratislava

744880901

El. ost.

678,43

21.022013

36

08.022013

SOZA Bratislava

2131103733

Za aut.odmena

12,00

21.022013

37

08.022013

SOZA Bratislava

2131103744

Za aut.odmena

20,40

21.022013

38

11.022013

Orange Bratislava

0159720788

Za tel.hovory

127,90

23.022013

39

13.022013

MRP-COMPANY Brezno

11303380

Za mzdy-program

26,22

19.022013

40

19.022013

KSB –čerpadlá a armat,Bratislava

4201300072

ČOV-oprava

247,32

25.022013

41

22.022013

AQUASECO,sro.,Ivanka pri Dunaji

130138

Za servis ČOV

342,00

05.032013

42

25.022013

MRP-COMPANY

Brezno

21303681

Za mzdy

0

27.022013

43

26.022013

Zuzana Libutková,Levice

2013/002

Pohár s popisom

12,25

05.032013

44

28.022013

Združenie vid.tur.Horná Seč

7/2012

Členský príspevok

155,44

13.032013

45

01.032013

HP Servis,Levice

130061

Za toner

48,00

14.032013

46

01.032013

Služby Šarovce

201341

Za sep.zber

49,49

Ihneď

47

04.032013

SPP, Bratislava

7207759858

Za plyn 3/2013

90,00

15.032013

48

04.032013

SPP, Bratislava

7207759787

Za plyn 3/2013

1001,00

15.032013

49

07.032013

TCOM ,Bratislava

8747932873

Za tel.hovory 2/2013

35,45

17.032013

50

11.032013

ZsE,Bratislava

7446920344

za el.3/2013

678,43

22.032013

51

11.032013

ZsE, Bratislava

7446920345

Za el.ČOV 3/2013

382,03

22.032013

52

11.032013

Orange, Bratislava

0159720788

Za tel.hovory

99,90

23.032013

53

18.032013

Tek.ekolog.Nový Tekov

0329130149

Za kuky

379,20

18.032013

54

13.032013

Tel.ekologická Nový Tekov

0329130169

Za TKO 2/0213

405,13

21.032013

55

13.032013

Zsolt Balya, Vyšné nad Hronom

2013003

Za zimnú údržbu

224,00

01.032013

56

20.032013

Služby Šarovce

OF/2013/55

Za separ.zber

49,49

02.042013

57

02.042013

SPP, Bratislava

7282731719

Záloha na plyn ŠA

90,00

15.042013

58

02.04.2013

SPP Bratislava

7282731651

Záloha na plyn MŠ,KD

548,00

15.042013

59

02.042013

AQUASECO Ivanka pri Dunaji

130281

Skúšobná prevádzka ČOV

342,00

11.042013

60

02.042013

GOMPRESSED GAS, s.r.o. Chynorany

29130267

Za mater. na ČOV

199,80

08.042013

61

05.042013

UNIMONT-Zdenko Maďar Vráble

2013042

Za opravu VO

283,50

14.042013

62

09.042013

ZsE Bratislava

7446995211

Za zálohu el.energie

ČOV

382,03

22.042013

63

09.042013

ZsE Bratislava

7446995210

Za zálohu el.energie,

ost.

678,43

22.042013

64

17.042013

T COM, Bratislava

0748912687

Za tel. hovory

35,02

17.042013

65

09.042013

Tekovská ekologická, Nový Tekov

0329130324

Za TKO 3/2013

472,93

19.042013

66

10.042013

Orange, Bratislava

0159720788

Za tel.hovory

99,90

23.042013

67

11.042013

REMEK, Nitra

130100053

Za  služby SW rok 2013

388,37

24.042013

68

11.042013

ZsVS, Levice

335000512

Za vodu 1-3/2013

26,66

23.042013

69

17.042013

SLOVGRAM, Bratislava

1305267

Za odmeny výkon.umelcom

33,50

03.052013

70

17.042013

Ján Belan ,Veľký Ďur

6/2013

Za ťahanie a odvoz ČOV

90,00

30.042013

71

19.042013

Ing.Jana Šimšíková-Medveď,Levice

130025

Mat.na žací stroj

85,30

25.042013

72

19.042013

Zsolt Balya,Vyšné n/Hr.

2013004

Za zimnú údržbu

35,00

11.042013

73

22.042013

SPP, Blava

7401173351

Za nedočerp.plynu

10,15

30.042013

74

22.042013

SPP, Blava

7401173300

Za plyn KD,MŠ

-135,80

02.052013

75

23.042013

AOTOSET,s.r.o,

Levice

131000055

Za mat.žací stroj

75,00

23.042013

76

23.042013

DOXX,strav.lístky,

Žilina

3233561183

Za stravné lístky

872,40

30.042013

77

25.04

2013

Mesto Levice

2/2013

Za poštovné

82,50

19.042013

78

25.042013

Služby Šarovce

OF/2013/84

Separ.zber 4/2013

49,49

09.052013

79

29.042013

DOXX,Žilina

3039012722

Za stravné lístky

0

24.042013

80

03.052013

SPP ,Blava

714446379

Za plyn,KD,MŠ-záloha

211,00

15.052013

81

03.052013

SPP, Blava

7144463739

Za plyn-ŠA-záloha

90,00

15.052013

82

06.052013

Client service,Levice

10130093

Za diplomy

41,18

13.052013

83

06.052013

Client service,Levice

10130092

Za pečiatku

11,14

13.052013

84

07.052013

Ing.Marek Cziria

1300199

Mat. na mot.pílu

35,38

08.052013

85

07.052013

Slovak Telekom, Blava

8749899701

Za tel.hovory

28,98

17.052013

86

10.052013

ZVT-HRON

7/2013

Za členské 2013

155,77

30.042013

87

13.052013

ZSE Blava

7447087901

Za el. záloha-ost.

678,43

22.052013

88

13.052013

ZSE-Blava

7447087902

Za el.záloha-ČOV

382,03

22.052013

89

13.052013

Tekovská ekologická, Nový Tekov

0329130543

Za TKO 4/2013

465,82

21.052013

90

13.052013

Orange,Blava

0159720788

Za tel.hovory

100,18

23.052013

91

13.052013

PP, spol. s.r.o, Žilina

5913024129

Za ÚZZ- 2014

108,97

23.052013

92

22.052013

Služby Šarovce

OF/2013/102

Vývoz separ.zberu

49,49

31.052013

93

30.052013

AQUASECO, s.r.o. Ivanka pri Dunaji

130511

Technologický servis ČOV

342,00

10.062013

94

03.062013

HP Servis, Levice

130188

Za tonery

195,84

14.062013

95

03.062013

PP-Žilina

0413050158

Za ÚZZ-2014

0

 

96

04.062013

SPP, Blava

7292770731

Za plyn-záloha ŠA

90,00

17.062013

97

04.062013

SPP, Blava

7292770670

Za plyn-KD,MŠ

89,00

17.062013

98

05.062013

Ing.Marek Czíria, Levice

FV 1300277

Za mat. na krovinorez

229,75

08.062013

99

05.062013

N.M.-Audit spol. s. r.o. Nové Mesto nad Váhom

13311043

Za audit rok 2012

720,00

14.062013

100

06.062013

ZSE-Blava

7436836039

Za el., ČOV

382,03

19.062013

101

06.062013

ZSE-Blava

7436836038

Za el.-ost.

678,43

19.062013

102

07.062013

T -Com, Blava

3750862856

Za tel.hovory

28,79

17.062013

103

10.062013

ORANGE-Blava

0159720788

Za tel.hovory

99,90

23.062013

104

10.062013

Tekovská ekologická, Nový Tekov

0329130716

Za vývoz TKO 5/2013

763,91

19.062013

105

10.062013

Tekovská ekologická, Nový Tekov

0329130717

Za vývoz kontajnera/cint./

130,54

19.062013

106

11.062013

ZsVS, levice

5013620003

Za vodomer+ montáž

/Piroš/

234,14

11.062013

107

24.062013

Služby Šarovce

OF/2013/125

Za sep.zber 6/2013

49,49

03.072013

108

02.072013

SPP Bratislava

7104864754

Za plyn ŠA

90,00

15.072013

109

02.072013

SPP Bratislava

710486697

Za plyn KD,MŠ

82,00

15.072013

110

03.072013

Mesto Levice,SPOcÚ

37/2013

Za poštovné 4-6/2013

69,80

16.072013

111

04.072013

Tekovská ekologická

0329130896

Za TKO 6/2013

357,47

15.072013

112

08.072013

ZSE Bratislava

7436917529

Za el. zálohy

678,43

18.072013

113

08.072013

ZSE Bratislava

7436917531

Za el.ČOV

382,03

18.072013

114

08.072013

ZSE Bratislava

7436917530

Za el. ihrisko

23,70

18.072013

115

08.072013

Stavby Nitra, s.r.o

20130025

Za opravu výtlkov na miestnej komunikácií

6938,82

17.072013

116

09.072013

Ing.Marek Czíria,Levice

1300337

Za mat. na krovinorez

216,10

09.072013

117

10.072013

TCom Bratislava

6751806832

Za tel.hovory

30,94

17.072013

118

10.072013

Orange, Bratislava

0159720788

Za tel.hovory

106,87

23.072013

119

16.072013

Viliam Baltazár,Šahy

148/2013

Za postrek proti komárom

57,60

16.072013

120

16.072013

ZsVS, Levice

335001144

Za vodu 4-6/2013

41,90

23.072013

121

24.072013

Ján Belan, Veľký Ďúr

14/2013

Za ťahanie kalu

240,00

08.082013

122

24.072013

Client Service, Levice

10130179

Za plagáty na Deň obce

169,24

24.072013

123

24.072013

Služby Šarovce

OF/2013/144

Za  sep.zber 7/2013

49,49

01.082013

124

24.072013

AQUASECO,Ivanka pri Dunaji

130728

Za servis ČOV

342,00

01.082013

125

24.072013

DOXX-Stravné lístky Žilina

3233562054

Za stravné lístky

872,40

31.072013

126

25.072013

Branislav Uhliar,Levice

2013118

Za mat. na žací stroj

238,00

01.082013

127

30.072013

ZsVS,Levice

5013620012

Za montáž vod.prípojky

234,14

09.082013

128

31.072013

Ľubomír Chochot,Badin

2013148

Za filtračnú kartušu –ŚA

138,00

06.082013

129

13.072013

DJ-Robo-Sebechleby

112013

Za prenájom koncertného stanu+pódia Deň obce

500,00

27.072013

130

13.072013

IKE,spol.e.r.o Pôtor

1187/2013

Za stan+doprava-Deň obce

422,16

16.072013

129

06.082013

DOXX,Stravné lístky,Žilina

3039022220

Za stravné lístky

0,00

Bez

130

06.082013

Tekov.ekolog.Nový Tekov

0329131093

Za TKO 7/2013

458,77

16.082013

131

06.082013

SPP, Bratislava

7312778026

Za plyn MŠ+KD

82,00

15.082013

132

06.082013

SPP, Bratislava

7312778086

Za plyn ŠA

90,00

15.082013

133

07.082013

RZMO Tekov

32

Za vyúčtov. cesty Brusel

10,18

20.082013

134

07.082013

Slovak Telekom,Bratislava

3752789762

Za tel.hovory

28,79

17.082013

135

07.082013

ZSe,Bratislava

7436989396

Za el.energiu

678,43

19.082013

136

07.082013

ZSe,Bratislava

7436989397

Za el. ČOV

382,03

19.082013

137

08.082013

SOZA,Bratislava

2131122899

Poplatok za Deň obce

80,40

21.082013

138

13.072013

PP,Žilina

1302909900

Za FS/2014-preddavok

19,98

21.082013

139

13.072013

Orange,Bratislava

0159720788

Za tel.hovory

105,58

23.082013

140

16.082013

Petit Press, Bratislava

201400734

Za MY-noviny

25,00

22.082013

141

16.082013

Služby Šarovce

OF/2013/171

Za sep.zber za 8/2013

49,49

27.082013

142

02.092013

Petit Press, a.s.Bratislava

30208279

Za MY-noviny

0,00

Bez

143

02.092013

PP,Žilina

0413082290

Za FS/2014-preddavok

0,00

Bez

144

03.092013

SPP, Nitra

7192908593

Za zál.plynu ŠA

90,00

16.092013

145

03.092013

SPP, Nitra

71929008539

Za zál.plynu MŠ+KD

170,00

16.092013

146

05.092013

ZSE, Nitra

7437043268

Za el. ČOV

382,03

18.092013

147

05.092013

ZSE, Nitra

7437043267

Za el. ost.

678,43

18.092013

148

05.092013

Obec Tekovské Lužany

201350

Výdavky za hlav.kontrolóra-pomerná časť

43,94

16.092013

149

09.092013

Obec Horná Seč

9/2013

Výdavky za družobnú návštevu v MR

589,20

21.092013

150

09.092013

UNIMONT,Vráble

2013090

Za opravu VO

171,68

16.092013

151

09.092013

T COM, Bratislava

1753747217

Za tel.hovory

28,79

17.092013

152

11.092013

Orange,Bratislava

0159720788

Za tel.hovory

112,94

23.092013

153

11.092013

Tekovská ekologická

0329131305

Za TKO 8/2013

406,32

20.092013

154

19.092013

PD Žemberovce

210913

Za bahnicu

50,00

26.092013

155

23.092013

Služby Šarovce

OF 2013196

Za sep.zber 9/2013

49,49

03.102013

156

30.092013

Zuzana Libutková, Levice

2013/033

Za pohár s popisom

15,00

01.102013

157

30.092013

Asoc.sprac.registr.Nováky

13011025

Za seminár

39,00

18.09

158

02.102013

SPP Bratislava

7262893867

Za plyn ŠA

90,00

15.102013

159

02.102013

SPP Bratislava

7262893816

Za plyn KD,MŠ

528,00

15.102013

160

04.102013

Občianske združenie V Dlani Hrona

0542013

Za členské rok 2013

88,00

14.102013

161

07.102013

Tek.ekologická, Nový Tekov

0329131501

Za TKO 9/2013

436,54

16.102013

162

07.102013

ZSE Bratislava

7437120828

Za el. záloha ČOV

382,03

18.102013

163

07.102013

ZSE Bratislava

743712087

Za el. záloha ost.odberné miesta

678,43

21.102013

164

10.102013

T COM Bratislava

3754705696

Za tel.hovory

32,06

19.102013

165

10.102013

Mesto Levice

70/2013

Za poštovné

120,10

14.102013

166

10.102013

ZSVS,Levice

5013620024

Za  montáž vod.prípojky

133,33

21.102013

167

10.102013

Orange,Bratislava

0159720788

Za tel.hovory

102,78

23.102013

168

11.102013

ZSVS,Levice

335001764

Za vodu 7-9/2013

68,56

23.102013

169

21.102013

AQUASECO, Ivanka pri Dunaji

131126

Za technolog.servis ČOV

531,60

31.102013

170

25.102013

SB PRESS, Tlmače

2013446

Za kalendáre r.2014

159,36

30.102013

171

25.102013

Služby Šarovce

2013/222

Za sep.zber 10/2013

49,49

29.102013

172

28.102013

ZSVS, Levice

5013620027

Za montáž vod.prípojky

234,11

31.102013

173

28.102013

Pomocný anjel – Podbiel

2013511

Dobrpis za šatstvo

18,00

31.102013

174

28.102013

DOXX-Stravné lístky, Žilina

3233562865

Za stravné lístky,zálohová fa

728,40

29.102013

175

04.112013

DOXX- Stravné lístky, Žilina

3039031793

Za stravné lístky

0

06.112013

176

05.112013

SPP, Bratislava

7262916111

Za plyn ŠA

90,00

15.112013

177

05.112013

SPP, Bratislava

7262916050

Za plyn KD,MŠ

873,00

15.112013

178

05.112013

HASLEX, Levice

0409/20132

Za kontrolu has.prístrojov

115,56

14 dní

179

06.112013

UNOMONT-Zdenko Maďar, Vráble

2013103

Za opravu VO

141,30

18.112013

180

06.112013

Zuzana Libutková, Levice

2013/037

Za sadu pohárov s popisom

201,50

13.112013

181

07.112013

T COM Bratislava

6755689127

Ta tel.hovory

30,37

17.112013

182

07.112013

ZSE Bratislava

7437188847

Za el. zálohu ost.odberné miesta

678,43

20.112013

183

07.112013

ZSE Bratislava

7437188848

Za el.zálohu ČOV

382,03

20.112013

184

08.112013

CLIENT SERVICE. Levice

10130299

Za darčeky pre dôchodcov

369,84

12.112013

185

11.112013

Orange, Bratislava

0159720788

Za tel.hovory

100,49

13.112013

186

11.112013

Daniel Tuček, Levice

13070

Za prevádzku internetu

131,00

02.102013

187

13.112013

Tek.ekologická, Nový Tekov

0329131721

Za TKO 10/2013

665,80

20.112013

188

14.112013

EKOFORM, spol.s.r.o. Levice

101942

Za vykonané práce –domová prípojka

2792,83

12.112013

189

21.112013

Služby Šarovce

2013240

Za separ.zber.11/2013

49,49

02.122013

190

26.112013

Ján Belan, Veľký Ďur

18/2013

Za vývoz ČOV- z KD

100,00

10.122013

191

27.112013

Arpád Sitka, Levice

FV13034

Za revízie plyn.zariadenia

180,00

30.112013

192

03.122013

SPP, Bratislava

7302884096

Za plyn -záloha ŠA

90,00

16.122013

193

03.122013

SPP, Bratislava

7302884042

Za plyn-záloha MŠ,KD

1028,00

16.122013

194

03.122013

INPROST sro. Bratislava

1483411

Za Obecné noviby

104,00

09.122013

195

09.122013

Tek.ekologická

0329131

Za TKO  11/2013

398,40

18.122013

196

09.122013

T Com, Bratislava

7756665242

Za tel. hovory

31,97

17.122013

197

10.122013

Orange,Bratislava

0159720788

Za tel.hovory

100,00

23.122013

198

18.122013

Služby Šarovce

2013/262

Za sep.zber 12/2013

49,49

27.122013

199

19.122013

KOPYR, sro. Galanta

732013

Za zábavnú pyrotechniku

261,00

23.122013

200

30.122013

AQUASECO, sro. Ivanka pri Dunaji

131451

Za tech.servis ČOV

462,00

31.122013