Úvod Faktúry Faktúry 2014
Faktúry 2014

P.č.

Fa

Došla

dňa

Dodávateľ

Č. faktúry dodávateľa

Predmet fakturácie

Fa. suma s DPH v €

1

02.012014

Mesto Levice

110/2013

Za poštovné 10-12/2013

1,70

2

02.012014

Pavol Halanada Michal n/Žit.

2014/014

Za licenciu –program cintorína

60,00

3

07.012014

ZSE Bratislava

7210580191

Za el. ČOV

1214,38

4

07.012014

ZSE Bratislava

7210580190

Za el. ost.odberné miesta

659,36

5

10.012014

TCom Bratislava

3757642660

Za tel.hovory

29,82

6

10.012014

Orange, Bratislava

5234802629

Za tel.hovory

100,00

7

10.012014

Tek.ekologická,Nový Tekov

0329132113

Za TKO 12/2013

463,70

8

10.012014

Judr.Paula Peláneková,Levice,

súdny exekútor

001/2014

Za výkon správy pohľadávok

341,92

9

14.012014

PP Žilina

5041301893

Vyúčtov.fa ÚZ 2013

36,90

10

27.012014

ZSVS, a.s. Levice

335002467

Za vodu 10-12/2013

49,51

11

20.012014

PP Žilina

5041304509

Vyúčtov.fa za FS 2013

14,21

12

20.012014

ZSE-Bratislava

7437361222

Záloha za el. ost.odberné miesta

704,06

13

20.012014

ZSE Bratislava

7437361224

Záloha za el. ČOV

488,18

14

20.012014

ZSE Bratislava

7437361223

Záloha za el. ihrisko1-6/2014

145,36

15

22.012014

Služby Šarovce

201411

Za sep.zber 1/2014

49,49

16

27.012014

SPP Bratislava

7445154628

Vyúčt.fa za rok 2013

KD+MŠ

-173,89

17

27.012014

SPP Bratislava

7451067530

Vyúčt.fa za rok 2013 – ŠA

133,98

18

28.012014

DOXX-stravné lístky Žilina

3243560294

Za strvné lístky

728,40

19

29.012014

Ing.M.Súkeník-KPOEX,P.Bystrica

20140018

Známky pre psov

28,80

20

31.012014

CPS,Sklabinská 1 ,Bratislava

1560000452

Za matričné tlačivá

9,04

21

03.022014

SPP Bratislava

7218023793

Za zálohu plyn MŠ,KD

1694,00

22

03.022014

SPP Bratislava

7218023845

Za zálohu plyn

ŠA

99,00

23

04.022014

DOXX-stravné lístky Žilina

3049004198

Za stravné lístky

0,00

24

05.022014

UNIMONT,s r.o. Vtráble

2014/014

Oprava VO

145,27

25

05.022014

Tek.ekologická Nový Tekov

0329140034

Za TKO 1/02014

395,67

26

05.022014

AQUASECO s.r.o Ivanka pri Dunaji

140082

Za ČOV-servis

342,00

27

06.022014

ZSE Bratislava

7447835320

Za zál.el. ČOV

488,18

28

06.022014

ZSE Bratislava

7447835319

Za zál.el.-ost.odberné miesta

704,06

29

07.022014

TCom Bratislava

3758625260

Za tel.hovory

31,45

30

10.022014

Orange, Bratislava

0159720788

Za tel.hovory

102,00

31

11.022014

Daniel Tuček,DT-COMPUTER SYSTEM,Levice

14010

Za Eset Security,opr.monitora

156,70

32

18.022014

RVC Nitra

0309/2014

Za publikáciu, Účtovníctvo

23,00

33

17.022014

SOZA Bratislava

2141104401

Za rozhlas-OcÚ

20,40

34

17.022014

SOZA Bratislava

2141104400

Za hudbu –kanc.

12,00

35

17.022014

SMIS SK sro,Košice

14/0181

Za opravu vírivky- ŠA

623,20

36

26.022014

Služby Šarovce

2014/33

Za sep.zber

49,49

37

03.032014

SPP Bratislava

7302952487

Za plyn zál.ŠA

99,00

38

03.032014

SPP Bratislava

7302952432

Za plyn zál. KD+MŠ

787,00

39

10.032014

ZSE Bratislava

7447928031

Za el. zál. ČOV

488,18

40

10.032014

ZSE Bratislava

7447928030

Za el.zál. ost.

704,06

41

10.032014

Obec Hronovce

1316400005

Za výdavky HK

46,98

42

11.032014

Tek. ekol. Nový Tekov

0329140343

Za TKO 2/2014

502,95

43

11.032014

Tek. ekol. Nový Tekov

0329140309

Za vývoz kontajnera z cint.

138,96

44

11.032014

TCom Bratislava

8759615638

Ta tel. hovory

31,44

45

11.032014

CLIENT SERVISE, Levice

10140049

Za štátny znak“Voľby“

8,00

46

11.032014

Zuzana Libutková,Levice

2014/001

Za trofej s popisom

11,00

47

13.032014

RVC Nitra

0691/2014

Za CD-Poznámky

9,45

48

13.032014

Orange, Bratislava

0159720788

Za tel. hovory

100,00

49

19.032014

Služby Šarovce

OF/2014/55

Za sep.zber 3/2014

49,49

50

20.032014

Združ.vid.tur.HRON

7/2014

Členské rok 2014

160,46

51

02.042014

Mesto Levice

8/2014

Poštovné za SPOcÚ

24,60

52

03.042014

SOZA Bratislava

1405346

Odmena výk. umelcom

33,50

53

03.042014

SPP Bratislava

7238055337

Záloha na plyn ŠA

99,00

54

03.042014

SPP Bratislava

7238055283

Záloha na plyn MŠ+ KD

431,00

55

07.042014

Remek Nitra

140100049

Za použ.SW 2014,poplatok

420,00

56

07.042014

Tek.ekol. Nový Tekov

0329140476

Za TKO 3/2014

419,31

57

07.042014

ZSE Bratislava

7448018785

Zál.el. ČOV

488,18

58

07.042014

ZSE  Bratislava

7448018784

Zál.el. ost.

704,06

59

09.042014

TCom Bratislava

5760609296

Za te. hovory

28,79

60

10.042014

AQUASELO,Ivanka pri Dunaji

140357

Za servis ČOV

342,00

61

11.042014

ZSVS Levice

345000493

Za vodu 1-3/2014

63,48

62

11.042014

Orange Bratislava

0159720788

Za te.hovory

100,00

63

14.042014

SOZA Bratislava

2141111808

Poplatok za star.zábavu

45,00

64

14.042014

Služby Šarovce

OF/2014/81

Za sep.zber 4/2014

49,49

65

24.042014

DOXX-strav.lístky,Žilina

3243561153

Za stravné lístky

872,40

66

30.042014

DOXX-strav.lístky,Žilina

304901319

Za stravné lístky

0

67

05.052014

SPP Bratislava

7253066342

Za zál. plynu ŠA

99,00

68

05.052014

SPP Bratislava

725066292

Ta zál.plynu KD+MŠ

165,00

69

07.052014

ZSE Bratislava

7437656029

Za el. ČOV

488,18

70

07.052014

ZSE Bratislava

7437656028

Za el.ost.

704,06

71

07.052014

TCom Bratislava

8761609890

Za telhovory

31,42

72

12.052014

MRP COMPANY-Valaská

11405624

Za SW-mzdy

26,22

73

12.052014

Tek.ekol. Nový Tekov

0329140666

Za TKO 4/2014

658,57

74

12.052014

ORANGE Bratislava

0159720788

Za tel.hovory

100,00

75

19.052014

Branislav Uhliar,Levice

F2014072

Za mat. na krov.a ŽS

399,10

76

19.052014

PP Žilina

1402525000

Za Z.Z.úplné znenie 2015

108,97

77

22.052014

MRP COMPANY – Valaská

21406514

Ta SW-mzdy

0

78

27.052014

HP Servis, Levice

140235

Toner

212,40

79

30.052014

PP Žilina

041405

ZZ 2015

0

80

30.052014

Služby Šarovce

072014/104

Za sep.zber 5/2014

49,49

81

30.052014

Hotel Bôrik,Bratislava

6071

Za ubytovanie starostu

Snem ZMOS Blava

45,00

82

03.062014

SPP Bratislava

7322950356

Zálohy plnu ŠA

99,00

83

03.062014

SPP Bratislava

7322950310

Záloha plynu KD+MŠ

69,00

84

05.062014

ZSE Bratislava

7448190064

Za el.zál. ČOV

488,18

85

05.062014

ZSE  Bratislava

7448190063

Za zál.el. ost.

704,06

86

09.062014

TCOM Bratislava

1762616999

Za tel.hovory

28,94

87

09.062014

Tek.ekol.Nový Tekov

0329140871

Za TKO 5/2014

417,44

88

09.062014

AQUASECO, s.r.o Ivanka pri Dunaji

140570

Za odber a rozbor vody ČOV

342,00

89

10.062014

ORANGE Bratislava

0159720788

Za tel.hovory

100,00

90

11.062014

INPROST Bratislava

1483411

Za obecné noviny

31,20

91

11.062014

Branislav Uhliar Levice

F2014099

Za mat.žací stroj

284,00

92

18.062014

B.T.Va, s.r.o Horná Seč

11400031

Za práce „Dom smútku“

825,00

 

93

23.062014

Služby Šarovce

2014/125

Za sep.zber 6/14

49,49

94

24.062014

STAVMAT –Michal Hajto

Kalná n/Hr.

2014057

Za mat. na opravu „Dom smútku“

1063,49

95

24.062014

B.T.Va, s.r.o Horná Seč

11400032

Za práce „ Dom smútku“

741,60

96

02.072014

SPP Bratislava

7223148528

Záloha za plyn ŠA

99,00

97

02.072014

SPP Bratislava

7223148478

Záloha na plyn KD+MŠ

65,00

98

03.072014

PETIT PRES, Bratislava

1435111603

Za  inzerciu

100,80

99

04.072014

Tek.ekologická

Nový Tekov

0329141109

Za TKO –kuky 20 ks

432,60

100

04.072014

ZSE Bratislava

7437808007

Za el.Záloha-ihrisko

145,36

101

04.072014

ZSE Bratislava

7437808006.

Za el.záloha-ost.odb.miesta

704,06

102

04.072014

ZSE Bratislava

7437808008

Za el. ČOV

488,18

103

07.072014

LI+, s.r.o. Santovka

1499700044

Za santovskú vodu

64,80

104

09.072014

Tek.ekologická

Nový Tekov

0329141146

Za TKO 6/2014

449,24

105

10.072014

Tcom, Bratislava

8763627928

Za tel.hovory

30,34

106

10.072014

Orange, Bratislava

0159720788

Za tel.hovory

100,00

107

11.072014

ZsVS, Levice

345001122

Za vodu 4-6/2014

50,78

108

14.072014

AQUASECO, s.r.o. Ivanka pri Dunaji

140721

Za ČOV –odber vzorky

342,00

109

16.072014

UNIMONT-Zdenko Maďar,Vráble

2014/068

Za opr. VO

124,86

110

16.072014

SOZA, Bratislava

2141120210

Za aut.odmenu „Deň obce“

80,40

111

21.072014

Služby Šarovce

2014148

Za sep.zber 7/2014

49,49

112

23.072014

Jozef Hostinský-TASSAT, St.Tekov

201400663

Prenájom priestorov

300,00

113

23.072014

Branislav Uhliar,Levice

2014124

Za mat.na krov.,žací stroj

271,00

114

28.072014

Zuzana Karlíková-Tília Levice

14065

Za raňajky ,návšteva MR

1440,00

115

28.072014

Obchodná akadémia,LV

14

Ubytovanie, návšteva MR

600,00

116

28.072014

UNIGASTRO, Vráble

14352

Večera, návšteva MR

739,20

117

08.072014

Mikloško Mikuláš, Želiezovce

2014171

Za obed, návšteva MR

834,98

118

04.082014

SPP, Nitra

7303061731

Záloha na plyn ŠA

99,00

119

04.082014

SPP, Nitra

7303061679

Záloha na plyn MŠ+KD

65,00

120

04.082014

DOXX-stravné lístky, Žilina

3243562107

Za stravné lístky

872,40

121

06.082014

Štefan Rácz, Levice

2014105

Za obed, návšteva MR

664,67

122

06.082014

ZsVS, Levice

8450047310

Za odber vody 1.7-17.7.2014-ČOV

3,80

123

06.082014

ZSE,  Bratislava

7448351401

Za el.záloha ČOV

488,18

124

06.082014

ZSE, Bratislava

7448351400

Za el. záloha ost.od.m.

704,06

125

06.082014

DOXX-stravné lístky Žilina

3049024345

Za strav. lístky

0,00

126

08.082014

TCOM, Bratislava

2764772964

Za tel.hovory

28,98

127

11.082014

Tek.ekologická

Nový Tekov

0329141385

Za TKO 7/2014

480,46

128

12.082014

Orange, Bratislava

0159720788

Za tel.hovory,tablet

123,95

129

13.082014

Obec Horná Seč

13/2014

Za návštevu MR

241,58

130

13.082014

ZsVS, Levice

345001421

Za vodu ost.7/2014

132,08

131

14.082014

Služby Šarovce

OF/2014/165

Za sep.zber 8/2014

49,49

132

14.082014

Hydromeliorácie Kalná n/Hron.

OF14/0412

Za prácu žeriavom

127,36

133

14.082014

PP, Žilina

1405358100

Za FS rok 2015

19,98

134

18.082014

Petit PRESS, Bratislava

62810

Za MY-noviny

25,00

135

18.082014

Ján Belan, Veľký Ďur

20/2014

Za vývoz kalu

210,00

136

20.082014

MAZY-Silvia Matušková,Čifáre

201448

Za verejné obstaranie KD-okná

150,00

137

02.092014

SPP-Nitra

7114969972

Záloha na plyn ŠA

99,00

138

02.092014

SPP-Nitra

7114969926

Záloha na plyn KD,MŠ

133,00

139

02.092014

Petit Press,Bratislava

40212111

za My noviny

0

140

03.092014

BUST WINDOW,

s,r,o.Nová Ves Žit.

040004

Záloha za okná do KD

4600,00

141

05.092014

Tek.ekologická,* Nový Tekov

0329141520

Za TKO 8/2014

540,77

142

05.092014

SOZA, Bratislava

2141500111

Za aut.diela

13,40

143

05.092014

ZSE, Bratislava

7437961982

Za el. ČOV

488,18

144

05.092014

ZSE, Bratislava

7437961981

Za el. ost.

704,06

145

05.092014

CITYPLAN,s.r.o. Bratislava

D-01/2014

Za vypracovanie posudku  Územného plánu obce

980,00

146

08.092014

T-Com, Bratislava

3765748491

Za tel.hovory

31,54

147

08.092014

PP, Žilina

0414081618

Za FS – 2015

0

148

11.092014

Orange, Bratislava

0159720788

Za tel.hovory

108,71

149

22.092014

Služby Šarovce

2014191

Za sep.zber

49,49

150

02.102014

SPP, Nitra

7174853564

Záloha na plyn ŠA

99,00

151

02.102014

SPP, Nitra

7174853518

Záloha na plyn,KD,MŠ

415,00

152

06.102014

Ing.F.Kovács, Jur n/Hr.

14055

Opr.el.zabezp.signal.zariadenia

58,20

153

07.102014

ZsE, Bratislava

7438051589

Zál. Za el. ĆIV

488,18

154

07.102014

ZsE, Bratislava

7438051588

Zál.el.energ.ost.

704,06

155

07.102014

Tek.ekolog. Nový Tekov

0329141774

Za vývoz TKO 9/2014

402,35

156

07.102014

AQUASECO, Ivanka pri Dunaji

141078

Za ČOV-odber a rozbor

342,00

157

07.102014

Badger Meter Slovakia,Bratislava

FV-14-0255

Za opravu meradla ČOV

95,88

158

07.102014

Slovak Teekom, Blava

8766691748

Za tel.hov.10/2014

34,39

159

10.102014

Jozef Šmrhola,OLYMP, Santovka

01188/2014

Za erb,št.znak,tabule

346,58

160

10.102014

Orange, Bratislava

0159720788

Za tel.hov.

107,99

161

13.102014

ZsVS, Levice

345001881

Za vodu 8-9/2014

27,22

162

17.102014

GOLEN,sro,Hr.Kosihy

38/2014

Za stol.kalendáre

143,23

163

20.102014

Daniel Tuček-DT-COMPUTER SYSTEM,LV

14064

Za prevádzku domény

245,00

164

21.102014

SPOcÚ,Levice

76/2014

Za poštovné 7-9/2014

10,20

165

21.102014

SPOcÚ, Levice

43/2014

Za poštovné 4-6/2014

44,25

166

22.102014

Služby Šarovce

OF/2014/217

Za sep.zber 10/2014

49,49

167

24.102014

ZsE,Bratislava

7010517626

Vyúčt.fa za VO

-443,47

168

24.102014

Ecoled Solutions,a.s. Bratislava

9145186

VO-prevádzka od 14.10 do 31.10.2014

190,69

169

28.102014

HP Servise Levice

140484

Za toner

55,74

170

28.102014

N.M-Audit,spol. Nové  Mesto nad Váhom

14311064

Za audit rok 2013

1020,00

171

29.102014

DOXX-Stravné lístky,Žilina

3243562944

Za stravné lístky zálohová fa

872,40

172

30.102014

CLIENT SERVICE, ,Levice

10140288

Za igel.tašky s potlačou

144,00

173

30.102014

Michal Hulvej,

Santal,Levice

2014226

Za písací stôl

63,60

174

03.112014

SPP-Blava

7193242190

Za plyn zál. MŠ,KD

686,00

175

03.112014

SPP, Blava

7193242242

Za plyn ŠA

99,00

176

03.112014

DOXX-Stravné lístky,Žilina

3049033666

Za stravné lístky

0

177

03.112014

Ján Bela, Veľký Ďur

31/2014

Za ťahanie žumpy KD

50,00

178

06.112014

ZsE, Bratislava

7438136622

Za el. ČOV, záloha

488,18

179

06.112014

ZsE, Bratislava

7438136621

 

Za el. ostatné,záloha

477,58

180

07.112014

Tekov.ekolog. Nový Tekov

0329142007

Za  vývoz kontajnera cint.

159,98

181

07.112014

Tekov.ekolog. Nový Tekov

0329142008

Za vývoz TKO 10/2014

764,82

182

10.112014

RAFAVOL s.r.o.Krupina

20140527

Bezpeč. fólia na  oknách a dverí na Pošte

253,72

183

10.112014

Orange, Bratislava

0159720788

Fa za tel.hovory

110,00

184

11.112014

UNIGASTRO,s.r.o,

Vráble

14585

Za večeru – stretnutie dôchodcov

384,00

185

12.112014

TCom, Bratislava

8767634553

Za tel.hovory

35,27

186

14.112014

CLIENT SERVISE, Levice

10140316

Za vlajku SR-voľby

10,00

187

14.112014

Erik Sedlák, Želiezovce

2014217

Za opravu  plyn.kachle

79,98

188

18.112014

BJL-Gardon,Levice

11400028

Za mat. na krovinorez

101,76

189

24.112014

ECOLED SOLUTIONS, Bratislava

9145230

Za el.VO

328,42

190

26.112014

Arpád Sitka, Levice

FV 14033

Za revízie plyn. Zariadení, MŠ,KD,ŠA

170,00

191

27.112014

Služby Šarovce

2014/242

Za sep.zber

49,49

192

27.112014

HASLEX, Levice

2014/574

Za revíziu has.prístr.pož.hydr.

40,80

193

28.112014

BUST WINDOW,s.r.o.Nová Ves nad Žitavou

140021

Za zálohovú fa KD-okná

0,00

194

08.122014

TCOM, Bratislava

4768583456

Za tel.hovory

31,97

195

08.122014

Združenie obcí Za Čisté Dol.Pohronie

2014/91

Za vrecia LPDE

270,72

196

08.122014

AQUASECO, s.r.o. Ivanka pri Dunaji

141330

Za ČOV-rozbor vody

582,00

197

08.122014

INPROST, s.r.o Bratislava

1483511

Za Obecné noviny 2015

135,20

198

08.122014

SPP, Bratislava

7248239224

Za  zál.plynu KD+MŠ

808,00

199

08.122014

SPP, Bratislava

7248239272

Za zál.plynu ŠA

99,00

200

08.122014

OZ Pod Slovenskou bránou Devičany

69/2014

Za tlačivá –dotazník

10,83

201

08.122014

Tek.ekologická,Nový Tekov

0329142197

Za TKO 11/2014

408,60

202

10.122014

Orange, Bratislava

0159720788

Za tel. hovory

107,99

203

15.122014

Služby Šarovce

2014/262

Za sep.zber 12/2014

49,49

204

15.122014

BUST WINDOW,s.r.o.Nová Ves nad Žitavou

140029

Fa za okná KD-doplatok

4676,47

205

17.122014

Ing.Ferdinand Kovács,Jur nad Hronom

14073

Za opr.MR,+revízia el.zab.zar.KD,MŠ

169,20

206

18.122014

Ing.Lorincz Vladimír,TEZAR

2014236

Opr.čerpadla KD

162,00

207

18.122014

ZsVS,Levice

5014620206

Montáž vodomeru Bc.Peter Štefka

237,31

208

25.122014

Zuzana Libutková,Levice

2014034

Sada pohárov-ping.turnaj

72,00

209

18.122014

ECOLED SOLUTIONS, Bratislava

9145282

VO-prevádzka-služby

328,42

210

23.122014

KOPYR,s.r.o, Galanta

862014

Za zábavnú pyrotechniku

261,00

211

29.122014

Anna Lichá,Dolná Seč 33

5/2014

Správa  www stránky obce

150,00