Úvod Faktúry Faktúry 2015
Faktúry 2015

Faktúry  2015

P.č.

Dodávateľ

Číslo fa

Predmet

Suma v €

Došla

1

SPOcÓ,Levice

111/2014

poštovné 10-12/2014

15,30

07.01.

2

Pavol Halanda, Michal nad Žitavou

2015/0013

licenciu prog.cint.

60,00

07.01.

 

3

Slovak Telekom,Blava

6769531924

tel.hovory

29,27

07.01.

4

ZSE, Blava

7010530906

Vyúčt.fa za rok 2014-ČOV

-1603,95

07.01.

5

ZSE, Blava

7010528874

Vyúčt.fa za rok 2014-ost.

-735,19

07.01.

6

ZSE, Blava

7438309941

Zálohová fa  ost.

433,25

08.01.

7

ZSE, Blava

7438309942

Zálohová fa ihr.

145,31

08.01.

8

ZSE, Blava

7438309943

Zálohová fa ČOV

376,10

08.01.

9

Tek.ekol.

Nový Tekov

0329142430

TKO 12/2014

350,79

12.01.

10

Orange, Bratislava

0159720788

tel.hov.

107,99

12.01.

11

Ing.Zsolt. Marczibal-CONNECT, Kráľov Brod

20152007

Tlačivá-daň z nehnut.

7,45

12.01.

12

Ing.Vladimír Balúch,Levice

1/2015/BA

Fa za majetkoprávne vysporiadanie

600,00

14.01.

13

ZsVS, a.s., Levice

345002500

voda 10-12/2014

44,06

14.01.

14

PP, Žilina

5041402158

vyúčt.fa Z.Z-2014

35,07

15.01.

15

ZsVS, a.s. Levice

5014620213

vod.prípojku

237,31

16.01.

16

SPP, Blava

7430190313

vyúčt.fa r.2014-ŠA

-308,53

19.01.

17

SPP, Bratislava

7435190619

Vyúčt.fa r.2014,MŠ,KD

-1178,31

19.01.

18

PP, Žilina

5041403770

Vyúčt.FS r.2014

48,86

19.01.

19

CLIENT SERVISE, Levice

10150003

Pozvánky

25,20

20.01.

20

SPP,  Blava

7174957420

Záloha plynu ŠA

58,00

22.01.

21

SPP, Blava

7174957366

Záloha plynu KD,MŠ

576,00

22.01

22

ECOLED, Blava

9155015

Poskytnutie sl. VO

328,42

23.01.

23

Služby Šarovce

OF/2015/13

Sep.zber 1/2015

49,49

26.01.

24

Július Deák, UK.Krškany

1/15

Opr.vodovodu v KD

60,00

26.01.

25

SPP, Blava

7278225189

Zál.plynu MŠ,KD

558,00

02.02.

26

SPP, Blava

7278225239

Zál.plynu ŠA

58,00

02.02.

27

CLIENT SERVISE, Levice

10150036

Za vlajku“Referendum“

10,00

04.02.

28

HP, Servis, Levice

150037

Toner

76,80

04.02.

29

TCom, Bratislava

9770486113

Tel.hovory+zapoj.inter.

87,37

06.02.

30

Tekovská ekol.,Nový Tekov

0320150047

TKO 1/2015

355,77

06.02.

31

ZSE, Bratislava

7438384630

Záloha fa ost.

433,25

06.02.

32

ZSE, Bratislava

7438384631

Záloha fa ČOV

376,10

16.02.

33

ORANGE, Bratislava

0159720781

Tel. hovory

107,99

10.02.

34

SOZA, Bratislava

2151103094

Aut.odmena “starost. zábava“

64,80

18.02.

35

SOZA, Bratislava

2151103468

Aut.odmena-OÚ.rozhlas

20,40

19.02.

36

SOZA, Bratislava

2151103467

Aut.odmena,OÚ,kancel.

12,00

19.02.

37

Služby Šarovce

OF/2015/35

Separ.zber 2/2015

49,49

20.02

38

ECOLED,SOLUTIONS,Bratislava

9155062

Poskyt.služby  VO

328,42

23.02.

39

Branislav Zomborský,Levice

03/2015

Výrub drevín v cint.

580,00

25.02

40

DOXX,str.lístky Žilina

3253560660

Za stravné lístky

872,40

25.02.

41

CPS, Bratislava

1560001507

Tlačivá, matr.+ OcÚ

22,80

28.02.

42

SOZA, Bratislava

2151105640

Aut.odmena“Fašiangová zábava“

48,60

28.02.

43

SPP, Bratislava

7233340172

Zál. plynu ŠA

58,00

02.03.

44

SPP, Bratislava

7233340123

Zál.plynu MŠ,KD

526,00

02.03.

45

DOXX,str.lístky, Žilina

3059007784

Vyúčt.fa za str.lístky

0

02.03.

46

ZMOS, Bratislava

310142

Odborný seminár

12,00

03.03.

47

Zuzana Libutková, Levice

2015/004

Pohár popisom/ochutnávka vína/

11,00

03.03.

48

CLIENT SERVICE,Levice

10150074

Tabule- na ČOV a na  smeti

86,40

04.03.

49

ZSE, Bratislava

7458040969

Záloha el. ČOV

376,10

05.03.

50

ZSE, Bratislava

7458040968

Záloha el.ost.

433,25

05.03.

51

Tek.ekol. Nový Tekov

0329150234

Za TKO 2/2015

329,25

06.03.

52

TCOM, Bratislava

0771460508

Za tel.hov.+ internet

49,49

06.03.

53

ORANGE, Bratislava

0159720788

Za tel.hov.

108,17

23.03.

54

CLIENT SERVISE, levice

10150094

Plaketa s laserovaním

30,00

13.03.

55

AQUALAB s.r.o.- Bratislava

13/15

Odborná techn.pomoc ČOV

300,00

13.03.

56

HP Servis, Levice

150109

Toner

62,40

26.03.

57

PK-SYSTEMS,Žiar nad Hron.

67/2015

Za vypracovanie „Bezpečnostný projekt inf.systému“

181,20

16.03.

58

OZ Tekov-Hont, Santovka

11/2015

I.splátka člen.príspevku 1-6/2015

315,00

18.03.

59

Služby Šarovce

OF/2015/57

Za sep.zber 3/2015

49,49

27.03.

60

Remek, Nitra

150100031

Za používanie SW r.2015

420,00

20.03.

61

Ecoled Solutions,a.s.Bratislava

9155112

Za služby VO

328,42

23.03.

62

Slovgram, Bratislava

1504329

Za odmeny výkon.umelcom

33,50

23.03.

63

PK-Systems,spol. sro. Žiar nad Hronom

00097/2015

Vyhotovenie „ Beepečnostný projekt inf.systému“

0,00

27.03.

64

EKOFORM,spol.s.r.o, Levice

107133

Za čistenie kanal. KD

109,20

30.03.

65

ZVT HRON-Horná Seč

7/2015

Členské za rok 2015

157,78

01.04

66

Anna Lichá, Dolná Seč

2/2015

Správa www stránky obce

150,00

01.04

67

SPP- Bratislava

7218352589

Záloha za plyn MŠ,KD

288,00

02.04.

68

SPP Bratislava

7218352639

Záloha za plyn ŠA

58,00

02.04.

69

ZsE, Bratislava

7419631356

Záloha za el. ost.

433,25

07.04

70

ZsE, Bratislava

7419631357

Záloha za el. ČOV

376,10

07.04.

71

TCom, bratislava

6772415549

Za tel.hov.+internet

50,78

08.04.

72

Tek.ekol. Nový Tekov

0329150446

Za vývoz  kontaj. –cint.

83,52

09.04.

73

Tek.ekol. Nový Tekov

0329150495

Za vývoz TKO  3/2015

509,51

09.04.

74

ORANGE, Bratislava

0159720788

Za tel.hov.

108,53

10.04.

75

ZsVS, Levice

355000484

Za vodu 1-3/2015

46,66

13.04.

76

HP Servis, Levice

150165

Za kanc.mat.

39,90

16.04.

77

Služby Šarovce

2015/82

Za separ- zber

49,49

20.04.

78

Ing.Jozef Ďuriš, Levice

49/2015

Za znal.posudok MŠ

184,00

20.04.

79

BJL garden sro.Levice

VF 15027

Za mat.na žací stroj a krovinorez

429,75

22.04.

80

Ecoled, solutions a.s Bratislava

9155163

Za služby VO

328,42

23.04.

81

SPP, Bratislava

7263312930

Záloha na plyn ŠA

58,00

06.05.

 

82

ANTECO s.r.o. Kalná n/Hronom

10150053

Kamenivo 4/8 – ŚA

260,04

06.05.

 

83

AquaLaB,s.r.o. Bratislava

30/15

Odborná technická pomoc ČOV

458,00

07.05

84

TCom, Bratislava

4773351130

Za tel.hov.+internet

55,85

07.05

85

ZSE,Bratislava

7458178340

Záloha za el. ost.

433,25

07.05

86

ZSE,Bratislava

7458178341

Záloha za el. ČOV

376,10

07.05

87

SPP,Bratislava

7263312882

Záloha za plyn MŠ,KD

111,00

07.05

88

Orange,Bratislava

0159720788

Za tel.hovory

107,99

11.05

89

MRP-COMPANY,

spol.Valaská

11506086

Využitie práv-Mzdy a person.,zákla.verzia

26,22

11.05

90

Tek.ekologická,

Nový Tekov

0329150719

Vývoz TKO-kontajner

252,62

13.05

91

Tek.ekologická,

Nový Tekov

0329150718

TKO 4/2015

1026,66

21.05

92

MK hlas,s.r.o.Sabinov

1505023

Akumulátor do pren.ozvučenia

41,00

14.05

93

ECOLED SOLUTIONS,a.s. Bratislava

9155216

Za služby VO

328,42

22.05

94

DOXX-Stravné lístky,Žilina

3253561528

Za str.lístky,zálohová fa

1268,40

27.07

95

PP,Žilina

5915022282

ÚZZ na rok 2016,preddavok

119,87

27.05

96

DOXX-Stravné lístky Žilina

3059018278

Za stravné lístky

0

29.05

97

ŠUPA,záhr.technika, Veľké Kostolany

11509057

Žací stroj

3239,00

29.05

98

Služby Šarovce,p.o

OF/2015/105

Separ.zber za 5/2015

49,49

01.06

99

SPP Bratislava

7218397620

Záloha na plyn ŠA

58,00

02.06

100

SPP Bratislava

7218397573

Záloha na plyn MŚ,KD

47,00

02.06

101

Dušan Torda,

Hronské Kosihy

120150031

Mulčovanie okolo cesty

554,88

03.06

102

ZSE, Bratislava

7458243808

Záloha el., ČOV

376,10

04.06

103

ZSE, Bratislava

7458243807

Záloha el, ost.

433,25

04.06

104

VIAPRO, s.r.o. Trnava

2015176

Zrkadlá 4 ks

837,60

05.06

105

EKOFORM, spol.sro Levice

107163

Čistenie kanalizácie

79,80

08.06

106

Tek.ekologická, Nový Tekov

0329150872

Za vývoz TKO 5/2015

570,55

08.06

107

PP, Žilina

0415050173

ÚZZ na rok 2016

0

08.06

108

Orange Bratislava

0159720788

Za tel.hovory

112,71

10.06

109

AquaLaB, sr.o. Brratislava

45/15

Za prevádzku ČOV

300,00

12.06

110

BJL-Gardan Levice

VF 15032

Mat. na krovinorez

171,80

12.06

111

Slovak Telekom,

Bratislava

2774303608

Za tel.hovory+ internet

51,85

12.06

112

RSaÚC, Nitra

215085

Trubky na zrkadlá

58061

19.06

113

Služby Šarovce

2015/125

Vývoz sep.zberu

49,49

19.06

114

CLIENT SERVICE,

s.r.o. Levice

10150250

Baner,plaketa

180,00

19.06

115

N.M.-Audit spol.sro. Nové Mesto n/Váhom

15311049

Audit

1020,00

22.06

116

Branislav Kondrčík,Levice

2015/255

Tričká-Deň obce

300,24

24.06

117

Ecoled Solutions,

a.s., Bratislava

9155270

Za služby VO

328,42

25.06

118

Anna Lichá,Dolná Seč

5/2015

Za správu www stránky

150,00

30.06

119

SPP, Bratislava

7175092627

Záloha na plyn, ŠA

44,00

02.07

120

SPP, Bratislava

7175092674

Záloha na plyn,MŠ,KD

58,00

02.07

121

Tek. Ekologická Nový Tekov

0329151085

Za TKO 6/2015

528,09

06.07

122

Petit Press,a.s. Bratislava

1535111370

Za inzerciu MY, Deň obce

66,00

06.07

123

Ing.Marek Cziria,Levice

1500582

Za krovinorez a mat. na krovinorezu

1112,80

06.07

124

ZSE, Bratislava

7458312338

Záloha el. ost.

433,25

06.07

125

ZSE, Bratislava

7458312339

Záloha el. ihrisko

145,31

06.07.

126

ZSE, Bratislava

7458312340

Záloha el. ČOV

376,10

06.07.

127

ZsVS, a.s., Levice

355001062

Za vodu 4-6/2015

63,51

09.07

128

SOZA, Bratislava

2151120638

Za Deň obce

80,40

10.07.

129

Orange, Bratislava

0159720788

Za telefón

107,99

10.07.

130

IKE,spol.s r.o. Pôtor

0845/2015

Party stan, Deň obce

354,00

11.07

131

Ľudovít Kašuba,

Nová Baňa

201510

Hudobná produkcia, Deň obce

500,00

11.07

132

EcoLed Solutions, a.s. Bratislava

9155322

Za služby VO

328,42

20.07.

133

Služby Šarovce

2015/149

Za sep.zber

49,49

20.07.

134

SlovakTelekom, Bratislava

3775253921

Za tel.hovory+internet

51,50

20.07.

135

PP, Žilina

5915035605

Za FS r. 2016,záloha

26,40

22.07.

136

Ján Kurucz,

Hont.Vrbica

025/201507

Za katering na Deň obce

180,00

24.07.

137

PP, Žilina

0415070627

FS r.2016

0,00

31.07.

138

SPP, Bratislava

7185105839

Záloha na plyn MŠ+KD

44,00

03.08.

139

SPP, Bratislava

7185105883

Záloha na plyn ŠA

58,00

03.08.

140

Viliam Baltazar,

DDD Služby Šahy

20150128

Postrek proti komárom, Deň obce

120,00

03.08.

141

Jozef Henžel ml., Levice

2015/1904

Fa za zeleninu, Deň obce

104,96

03.08.

142

Ján Bela, Veľký Ďur

29/2015

Za vývoz kalu z ČOV

275,00

03.08.

143

ZSE, Bratislava

7458346447

Záloha el. ost.odber. miesta

433,25

07.08.

144

ZSE, Bratislava

7458346448

Záloha el. ČOV

376,10

07.08.

145

Tek. ekologická, Nový Tekov

0329151363

Za TKO 7/2015

565,66

10.08.

146

Orange, Bratislava

0159720788

Za tel. hovory

107,99

10.08.

147

Slovak Telekom, Bratislava

6776206912

Za tel. hovory

53,12

10.08.

148

RNDr. Tibor Furda, Dolná Seč

2/2015

Správa www za 7/2015

50,00

10.08.

149

OZ Tekov-Hont, Santovka

55/2015

Za druhú splátku členského

315,00

13.08.

150

PETIT PRESS,

a.s. Bratislava

201602345

My Nitrianske noviny, záloha

25,00

24.08.

 

151

Služby Šarovce

2015167

Za separ.zber  08/2015

49,49

24.08.

152

Tek. ekologická, Nový Tekov

0329151490

Za plastové nádoby

406,44

24.08.

153

EcoLed Solutions, a.s. Bratislava

9155374

Za služby VO

328,42

24.08.

154

AquaLaB, s.r.o. Bratislava

85/15

Za odbornú techn.pomoc ČOV

300,00

02.09.

155

SPP, Bratislava

7313269758

Záloha na plyn ŠA

58,00

03.09.

156

SPP, Bratislava

7313269714

Záloha na plyn KD,MŠ

89,00

03.09.

157

RNDr. Tibor Furda, Dolná Seč

4/2015

Správa www za 8/2015

50,00

03.09.

158

Ing.Marek Cziria, Levice

FV1500756

mat na krovinorez

49,70

04.09.

159

T Com, Bratislava

377157874

Za tel.hovory

52,19

07.09.

160

PETIT PRESS, Bratislava

50212157

Za My Nitrianske noviny

0,00

07.09.

161

Ján Belan, Veľký Ďur

34/2015

Za vývoz žumpy

50,00

07.09.

162

Tek.ekologická, Nový Tekov

0329151596

Za TKO 8/2015

436,51

07.09.

163

ZSE, Bratislava

7458390012

Záloha el. ost.odb.miesta

433,25

07.09.

164

ZSE, Bratislava

7458390013

Záloha  el. ČOV

376,10

07.09.

165

Orange, Bratislava

0159720788

Za tel.hovory

110,23

10.09.

166

LINDERIN, s.r.o. Vráble

201514

Za žetóny –kuka lístky

55,00

10.09.

167

Služby Šarovce

2015/193

Za sep-zber 9/2015

49,49

21.09.

168

EcoLed Solutions a.s. Bratislava

9155428

Za služby VO

328,42

21.09

169

DOXX-Stravné lístky Žilina

3253562627

Za stravné lístky

1268,40

21.09.

170

KSB čerpadlá a armat. Bratislava

4201500715

Za miešadlo na ČOV

1548,00

24.09.

171

DOXX-Stravné lístky, Žilina

3059031882

Za stravné lístky

0

24.09.

172

LEMAR, Levice, sro.

15068

Elektroinšt.práce ČOV

50,00

24.09.

173

TCom-Bratislava

4778105271

Za tel.hovory,internet

55,30

05.10.

174

RNDr.Tibor Furda

6/2015

Za správu www

50,00

05.10.

175

SPP, Bratislava

7203519569

Za plyn záloha ŠA

58,00

05.10.

176

SPP , Bratislava

7203519524

Za plyn záloha MŠ,KD

278,00

05.10.

177

ZSE, Bratislava

7468286578

Za el. ČOV

376,10

09.10.

178

ZSE, Bratislava

7468286577

Za el. ost.

433,25

09.10.

179

Tek.ekologická, Nový Tekov

0329151811

Za TKO 9/2015

781,54

09.10.

180

Orange,Bratislava

0159720788

Za tel.hovory

107,99

12.10

181

ZSVS,Levice

355001635

Za vodu 3.Q

77,76

14.10

182

AquaLaB,s.r.o. Bratislava

103/15

Za odbornú tech.pomoc ČOV

300,00

14.10.

183

PREVAX, s.r.o. Trnava

2015028

Odborné poradenstvo vo ver.ob.

300,00

15.10.

184

MAZY-Silvia Matušková

201573

Verejné obstarávanie KD

150,00

16.10.

185

SOcˇU, Levice

08/2015

Poštovné za 1-9/2015

324,85

20.10

186

Ing.Ferdinand Kovács

15061

Oprava MR

277,20

20.10

187

Badger MeterSlovakia

FV-15-0307

Zapojenie a zaplomb.merania-ČOV

368,52

22.10.

188

BTVa,s.r.o. Horná Seč

11500032

Oprava fasády KD-Záloha

5586,16

23.10.

189

EcoLed Solutions, a.s. Bratislava

9155482

Za služby VO

328,42

23.10.

190

SPP, Bratislava

7125294409

Záloha na plyn, ŠA

58,00

02.11.

191

SPP, Bratislava

7125294365

Záloha na plyn KD,MŠ

458,00

02.11

192

Ján Belan, Veľký Ďur

42/2015

Za vývoz z ČOV

125,00

02.11.

193

ZSE, Bratislava

7468325465

Záloha za el. ost

433,25

05.11.

194

ZSE, Bratislava

7468325466

Za el. ČOV

376,10

05.11.

195

Ing. Marek Cziria, Levice

1500979

za mat.na krovinorez

42,40

05.11.

196

Tek.ekologická,Nový Tekov

0329152007

Za TKO 10/2015

657,62

06.11.

 

197

UNIGASTRO sro. Vráble

15550

Za večeru –jubilanti

360,00

06.11.

198

Orange, Bratislava

0159720788

Za tel. hovory

107,99

10.11.

199

Slovak Telekom, Bratislava

9779091509

Za tel. hovory,internet

51,76

10.11.

200

RNDr.Tibor Furda,Dolná Seč

12/2015

Za www stránku za 10/2015

50,00

12.11.

201

Služby Šarovce

OF/2015/218

Za sep.zber 10/2015

49,49

18.11.

202

M.K. Bratislava

FV 15041

Za revízie plyn.zariadení

170,00

19.11.

203

ECOLED SOLUTIONS,Bratislava

9155534

Za VO

328,42

23.11.

204

B.T.Va, sro. Horná Seč

11500034

Za opravu fasády KD

0

23.11.

205

Pavol Halanda,Michal nad Žitavou

2015/003

Za program- cint.mapa

60,00

25.11.

206

Služby Šarovce

OF/2015/237

Sep.zber za 11/2015

72,42

26.11.

207

Ján Bela, Veľký Ďur 5

48/2015

Za vývoz ČOV

150,00

01.12.

208

Tek.ekologická,Nový Tekov

0329152196

Za TKO 11/2015

587,79

02.12

209

INPROST s.r.o Bratislava

1483611

Za obecné noviny

135,20

02.12.

210

ELIM, Levice

2015168

Oprava plyn.kotla ŠA

102,00

02.12.

211

SPP, Bratislava

7165231099

Záloha na plyn ŠA

58,00

02.12.

212

SPP, Bratislava

7165231055

Záloha na plyn KD,MŠ

540,00

02.12.

213

DOXX, str.lístky,Žilina

3253563407

Za darčekové poukážky zo SF

120,00

02.12.

214

Slovak Telekom, Bratislava

5780000507

Za tel.hovory+internet

53,78

08.12.

215

DOXX,stravné lístky, Žilina

3059041207

Za darčekové poukážky zo SF

0

08.12.

216

SOZA,Bratislava

2151500150

Poplatok Soza

16,08

08.12.

217

Ing.Marek CZIRIA,Levice

1501128

Vrtačka+materiál

163,46

08.12.

218

RNDr:Tibor Furda,Dolná Seč

14/2015

Za www za 11/2015

50,00

08.12.

219

Daniel Tuček Ing. COMPUTER, system, Levice

15095

ESET Smart Security

251,00

10.12.

220

Orange, Bratislava

0159720788

Za tel.hovory

107,99

11.12

221

Zuzana Libutková, Levice

2015/030

Za poháre- pinpongový turnaj

117,00

11.12.

222

Služby Šarovce

2015/256

Za separ.zber 11/2015

72,42

14.12

223

BTVa,s.r.o. Horná Seč

11500036

Oprava fasády KD-Záloha

5586,16

14.12

224

KOPYR,sro., Galanta

622015

Zábavná pyrotechnika

150,00

16.12.

225

AquaLaB, sro., Bratislava

134/15

Technická pomoc ČOV

400,00

28.12.

226

ZsVS, a.s., Levice

5015620200

Vod.prípojka

245,00

28.12.

227

ZsVS, a.s., Levice

5015620202

Vod.prípojka

245,00

28.12

228

ZsVS, a.s., Levice

5015620204

Vod.prípojka

245,00

28.12

229

Ecoled solutions,Bratislava

9155588

Za VO

328,42

28.12.

230

Ing.Marek Cziria, Levice

1501221

Mat. do vrtačky

24,95

30.12.