Úvod Faktúry Faktúry 2016

Faktúry  2016

P.č.

Dodávateľ

Číslo fa

Predmet

Suma v €

Došla

1

Ing. Ferdinand Kovács, Jur nad Hronom

15076

Za opravu el.zab.sign.

43,20

04.01.

2

DOXX,stravné lístky,Žilina

3263560017

Stravné lístky,zál.fa

737,04

04.01.

3

Slovak Telekom, Bratislava

2780913460

Tel.hovory

53,39

05.01.

4

PROTEUS,s.r.o.Trnava

2015069

Poskyt.por.služby a konz.

600,00

05.01

5

DOXX,stravné lístky,Žilina

3016900177

Za strav.lístky

0

08.01.

6

Tek.ekologická, Nový Tekov

0329152474

Za TKO 12/2015

528,59

08.01

7

Orange, Bratislava

0159720788

Za tel.hovory

108,07

11.01

8

ZSE,Bratislava

7121124488

Za el.vyúčt.2015-ost.

1204,39

13.01

9

ZSE, Bratislava

7121124489

Za el. vyúčt.2015-ČOV

-368,06

13.01

10

RNDr.Tibor Furda,Dolná Seč

1/2016

Za www 12/2015

50,00

13.01

11

PP, Žilina

5041501764

Za Z.Z.,vyúčt.fa za rok 2015

46,97

14.01

12

SPP, Bratislava

7115389109

Za zál.fa 1/16,KD,MŠ

856,00

14.01

13

SPP, Bratislava

7115389150

Za zál.fa plyn. ŠA

59,00

14.01

14

SPP,Bratislava

7434220606

Za vyúčt.fa ŠA, r.2015

-92,86

22.01

15

SPP, Bratislava

7450204062

Za vyúčt.fa rok 2015 KD,MŠ

893,58

18.01

16

HP Servis sro.,Levice

160007

Za toner

191,28

19.01

17

ZSE,Bratislava

7468431594

Za zál.fa, ost.

584,43

28.01

18

ZSE,Bratislava

7468431596

Za zál.fa el.ČOV

380,59

19.01

19

ZSE,Bratislava

7468431595

Za zál.fa, el.ihrisko

145,29

28.01

20

ZsVS,Levice

355002214

Za vodu vyúčt.fa 2015

79,07

19.01

21

PP, Žilina

5041503443

Za vyúčt.fa FS 2015

12,46

20.01

22

Ecoled solutions,Bratislava

91650038

Za VO-služba

328,42

25.01

23

Badger Meter Slovakia,Bratislava

FV 16-0015

Za opr.snímača ČOV

805,32

25.01

24

Služby Šarovce

OF/2016/10

Za sep.zver 1/2016

72,42

25.01

25

Ján Belan, Veľky Ďur

6/2016

Za vývoz ČOV

50,00

01.02

26

SOZA, Bratislava

2161100442

Za fašiangová zábavu

37,80

01.02

27

AqualaB,Bratislava

008/16

Za odbornú tech.pomoc

458,00

01.02

28

Andrea Patakyová,Levice

120203

Za tepovanie stoličiek KD

49,60

04.02

29

Tek.ekolog.

Nový Tekov

3291600065

Za TKO 1/2016

452,78

04.02

30

SPP, Bratislava

7238553484

Za plyn zál.ŠA

59,00

04.02

31

SPP, Bratislava

7238553441

Za plyn zál. KD,MŠ

830,00

04.02

32

RNDr. Tibor Furda, Dolná Seč

3/2016

www stránka obce 1/2016

50,00

05.02.

33

ZSE, Bratislava

7468458794

El.energia ČOV

380,59

05.02.

34

ZSE, Bratislava

7468458793

El.energia ostatné

584,43

05.02.

35

SOZA, Bratislava

2161100765

Verejné použ. hudob. diel starost.zábava

64,80

08.02.

36

PP, Žilina

5916003764

Zál.fa. – verejná správa ročný prístup

85,20

08.02.

37

Slovak Telecom Bratislava

3781827729

Telefónne poplatky

58,76

09.02.

38

Orange a.s., Bratislava

0159720788

Telefónne poplatky

110,00

12.02.

39

Tek. ekologická, N.Tekov

3291600181

Plast.nádoby

339,12

15.02.

40

ZSVAK, Levice

8650001684

Voda 1/2016

12,96

15.02.

41

Controleco s.r.o., N.Tekov

16023

Vypracovanie VZN nakladanie s odpadmi

120,00

12.02.

42

Služby Šárovce

OF/2016/30

Separovný zber 2/16

72,42

16.02.

43

L.Bús, Tomášikovo

322016

Dokum.vere.obstar. digit.kamer.system

1149,60

16.02.

44

Prvá Európska Konzultačná s.r.o, Brezová pod Bradlom

0292016

Sprac.projektu rozvoj vidieka

360,00

22.02.

45

SOZA, Bratislava

2161102771

Licencia použitie hud.diel rok 2016

20,40

22.02.

46

Ecoled solution, Bratislava

91650093

Zabez.prevádzky verej.osvetlenia

328,42

22.02.

47

SOZA, Bratislava

2161102770

Licencia použitie hud.diel kanc.OÚ

12,00

22.02.

48

PP, Žilina

5021602930

Vyúč.fa-verejná správa ročný prístup

0

29.02.

49

Cielnt Servis, Levice

10160080

Vlajka SR - voľby

15,00

01.03.

50

SPP, Nitra

7233608831

Záloha na plyn ŠA

59,00

02.03.

51

SPP, Nitra

7233608788

Záloha na plyn MŠ+KD

782,00

02.03.

52

Aquaplan, s.r.o., Komárno

2016012

Projek rekonštrukcia chodníkov

1518,72

03.03.

53

ZSE, Bratislava

7468506487

El.energia ostatné

584,43

04.03.

54

Tek.ekologická, Nový Tekov

3291600256

TKO 1/2016

493,48

07.03.

55

Slovak Telecom, a.s., Bratislava

7782748418

Telefónne poplatky

56,42

07.03.

56

RNDr. Tibor Furda, D.Seč

6/2016

Web stránka obce 2/2016

50,00

08.03.

57

HP Servis s.r.o, Levice

160095

Skartátor Primo 90

262,80

09.03.

58

Z.Libutková

.capricorn.L-sk, Levice

2016/003

Pohár s popisom

12,00

09.03.

59

Orange Slovensko, a.s., Bratislava

0159720788

Telefónne poplatky

110,00

10.03.

60

 

AquaLab s.r.o, Bratislava

029/16

Odborná tech.pomoc pri ČOV

300,00

14.03.

61

ZSE, Bratislava

7468506488

El.energia ČOV

380,59

14.03.

62

RVC, Nitra

0182/2016

Odb.literatúra

25

14.03.

63

Služby Šárovce

OF/2016/51

Vývoz separ.odpadu

72,42

17.03.

64

Db-comp, Levice

16VF00013

razítko

25,10

17.03.

65

SantalLtd, s.r.o. Dolná Seč

20160060

Pc stôl

80,16

22.03.

66

EcoLed solution, Bratislava

91650148

Správa verejného osvetlenia

328,42

22.03.

67

Slovgram, BA

1610403

Verejný prenos prostr.rozhlasu r.2016

38,50

22.03.

68

HP Servis s.r.o.,Levice

160121

cartridge

79,44

29.03.

69

Doxx, Žilina

3216360893

Záloha stravné lístky

1101,36

29.03.

70

Richard Dučaj, Lok

02032016

Pneumatiky, prezutie

169,00

30.03.

71

Doxx, Žilina

3016911120

Vyúčtovanie str.lístky

0,00

31.03.

72

Slovgram, BA

1604753

Vyúč.ver.prenos

0,00

31.03.

73

SPP, Bratislava

7238597924

Plyn ŠA

59,00

04.04.

74

SPP, Bratislava

7238597880

Plyn KD, MŠ

428,00

04.04.

75

ZSE, Bratislava

7458674512

El.energia ČOV

380,59

06.04.

76

ZSE, Bratislava

7458674511

El.energia ostatné

584,43

06.04.

77

Slovak Telecom a.s.,Bratislava

8783674580

Telefónne poplatky

51,50

07.04.

78

OZ-Tekov Hont, Santovka

09/2016

Členský príspevok     1-3/2016

112,00

07.04.

79

RNDr.Tibor Furda, D.Seč

9/2016

údržba web stránky obce

50,00

11.04.

80

ZSE, Bratislava

7290011537

Vyúčt.MŠ 1.1.-28.3.16

-11,24

11.04.

81

ZSE, Bratislava

7290011536

Vyúč.cint.1.1.-15.3.16

-17,60

11.04.

82

Tek.ekologická, Nový Tekov

3291600511

Preprava a zneškod. odpadu

1517,40

11.04.

83

Tek.ekologická, Nový Tekov

3291600584

Preprava a zneškod. Elektro odpad

98,53

11.04.

84

Orange a.s., Bratislava

0159720788

Telefónne poplatky

110,31

11.04.

85

ZSVAK, Levice

8650013717

Vyúčt.voda1.1.-31.3. MŠ

0,00

13.04.

86

ZSVAK, Levice

8650013716

Vyúčt.voda1.1.-31.3 cintorín

1,30

13.04.

87

ZSVAK, Levice

8650013715

Vyúčt.voda1.1.-31.3 kultúrny dom

25,92

13.04.

88

ZSVAK, Levice

8650013720

Vyúčt.voda1.1.-31.3. športový areál

0,00

13.04.

89

ZSVAK, Levice

8650013719

Vyúčt.voda1.1.-31.3. ihrisko

0,00

13.04.

90

ZSVAK, Levice

8650013718

Vyúčt.voda1.1.-31.3. ČOV

9,07

13.04.

91

Asoc.správcov registratúry, Nováky

16010816

Odborný seminár

39,00

14.04.

92

Služby Šárovce

OF/2016/71

Vývoz triedeného odpadu

72,42

18.04.

93

EcoLed solution, Bratislava

915650203

Správa verejného osvetlenia

328,42

22.04.

94

SPP, Bratislava

7175339944

Plyn ŠA

59,00

02.05.

95

SPP, Bratislava

7175339901

Plyn KD, MŠ

165,00

02.05.

96

Ján Belan, V.Ďúr

19/2016

Čistenie kanalizácie

75,00

02.05.

97

HP Servis sro, LV

160155

Kanc.pap, cartridge

47,28

05.05.

98

Ing. Balúch, LV

8/2015/BA

Vyprac.geom.plánu

450,00

05.05.

99

ZSE, Bratislava

7468576480

El.energia ČOV

380,59

06.05.

100

ZSE, Bratislava

7468576479

El.energia ostatné

584,43

06.05.

101

Tek.ekologická, Nový Tekov

3291600686

Preprava a zneškod. odpadu

637,82

06.05.

102

Slovak Telecom, a.s., Bratislava

2784602911

Telefónne poplatky

52,09

06.05.

103

Združ.vid.turiz. HRON

7/2016

Členské v ZVT HRON za rok 2016

100,00

09.05.

104

Ing.Veronika

Predajnianska, Levice

18/2016

Spracovanie polohopisu pasport

420,00

09.05.

105

MRP-company, Valaská

11606001

Podpora software mzdy - preddavok

26,22

09.05.

 

106

Orange Slovensko, a.s., Bratislava

0159720788

Telefónne poplatky

110,58

10.05.

107

RNDr.Tibor Furda, D.Seč

15/2016

údržba web stránky obce

50,00

10.05.

108

Z.Libutková

.capricorn.L-sk, Levice

2016/009

Pohár s popisom

16,00

16.05.

109

Poradca pod.Žilina

5916017318

Úplné znenie zákonov 2017

119,87

16.05.

110

AquaLab s.r.o, Bratislava

059/16

Odborná tech.pomoc pri ČOV

360,00

16.05.

111

MRP-company, Valaská

21606534

Podpora software mzdy - vyúčtovanie

0,00

17.05.

 

112

Remek sro, Nitra

160100049

Používanie software rok 2016

420,00

18.05.

113

D.Siváková, Kalná n/Hronom

78/2016

Vyprac.dokumentácie BOZP, OPP, PZS

100,00

18.05.

114

Slovak Telecom, a.s., Bratislava

3306669376

Samsung Galaxy A5 mob.telefón

28,99

18.05.

115

Služby Šárovce

OF/2016/90

Vývoz triedeného odpadu

72,42

19.05.

116

EcoLed solution, Bratislava

915650259

Správa verejného osvetlenia

328,42

23.05.

117

HP Servis sro, LV

160206

cartridge

24,00

24.05.

118

Disig a.s., BA

FO160026

Kvalif.systémový certifikát na 4 roky

32,40

25.05.

119

D.Torda, Hr.Kosihy

120160019

Mulčovanie okolo cesty

554,88

26.05.

120

SPP, Bratislava

7218675148

Plyn ŠA

59,00

02.06.

121

SPP, Bratislava

7218675106

Plyn KD, MŠ

70,00

02.06.

122

Belan J.,V.Ďúr

24/2016

Vývoz ČOV

225,00

02.06.

123

ZSE, Bratislava

7458740128

El.energia ostatné

584,43

06.06.

124

ZSE, Bratislava

7458740129

El.energia ČOV

380,59

06.06.

125

Ing.Cziria, Levice

FV1600549

Filtre, olej, silon

232,80

06.06.

126

Tek.ekologická, Nový Tekov

3291600948

Preprava a zneškod. odpadu

571,60

06.06.

127

Slovak Telecom, Bratislava

7485530094

Telefónne poplatky

52,12

07.06.

128

Poradca pod., Žilina

0416050736

Úplné znenia 2017 - vyúčtovanie

0,00

08.06.

129

RNDr.Tibor Furda, D.Seč

18/2016

údržba web stránky obce

50,00

10.06.

130

Orange Slovensko, a.s., Bratislava

0159720788

Telefónne poplatky

109,98

10.06.

131

M.Lešťan, Levice

2016/285

Kontrola prenosných hasiacich prístrojov

71,52

14.06.

 

132

Made s.r.o., B.Bystrica

20162242

Informačný systém urbis

1,00

14.06.

133

EcoLed solution, Bratislava

91650321

Správa verejného osvetlenia

328,42

20.06.

134

Slovak Telecom a.s., Bratislava

7605214788

Telefónne poplatky

39,73

20.06.

 

135

N.M.AUDITs.r.o, Nové mesto n/Váhom

16311034

Audit 2015

1020,00

20.06.

 

136

Služby Šárovce

OF/2016/111

Vývoz triedeného odpadu

72,42

22.06.

137

Client Service s.r.o, Levice

10160295

Plagáty deň obce

36,60

22.06.

138

Doxx, Žilina

3216361830

Stravné lístky-záloha

1101,36

28.06.

139

Doxx, Žilina

3016922417

Stravné lístky-vyúčt.

0,00

30.06.

140

SPP, Bratislava

7313463336

Plyn KD, MŠ

64,00

04.07.

141

SPP, Bratislava

7313463380

Plyn ŠA

59,00

04.07.

142

ZSE, Bratislava

7458811358

El.energia, fotb.ihrisko

145,29

06.07.

143

ZSE, Bratislava

7458811359

El.energia ostatné

584,43

06.07.

144

ZSE, Bratislava

7458811360

El.energia ČOV

380,59

06.07.

 

145

Tek.ekologická, Nový Tekov

3291601204

Preprava a znešk. odpadu

605,89

07.07.

146

Slovak Telecom, Bratislava

9786463704

Telefónne poplatky

51,70

07.07.

147

Ing. Marek Cziria, Levice

FV1600672

Pilník, reťaz, silon

208,03

08.07.

148

RNDr. Tibor Furda, D. Seč

20/2016

Správa web stránky

50,00

08.07.

149

Jozef Hostinský Tassat, St. Tekov

20160503

občerstvenie

126,55

11.07.

150

Orange Slovensko a.s., Bratislava

0159720788

Telefónne poplatky

111,69

11.07.

151

ZSVAK, Levice

8650030835

Voda ihrisko

0,00

12.07.

152

ZSVAK, Levice

8650030836

Voda ŠA

2,59

12.07.

153

ZSVAK, Levice

8650030834

Voda ČOV

14,26

12.07.

154

ZSVAK, Levice

8650030833

Voda MŠ

0,00

12.07.

155

ZSVAK, Levice

8650030832

Voda cintorín

10,37

12.07.

156

ZSVAK, Levice

8650030831

Voda KD

50,56

12.07.

157

Reg.správa a údržba ciest, Nitra

216109

Vysprávky a penetr.asfaltovou emulziou

768,00

15.07.

158

Mesto LV-spol.OÚ, Levice

20160009

poštovné

169,40

18.07.

159

Viliam Baltazár-DDD Služby, Šahy

20160129

Dezinsekcia proti komárom

144,00

18.07.

160

Bonario s.r.o, Tek.Lužany

160029

Hud.vystúpenie a ozvučenie Deň obce

245,00

14.07.

161

OZ Tekov Hont, Santovka

52/2016

II.splátka členský príspevok

110,00

18.07.

162

Ekoform s.r.o., Levice

101229

Servis.služba ČOV

864,80

15.07.

163

Ecoled solution, Bratislava

916580378

Zabezp. prevádzky verej.osvetlenia

328,42

22.07.

164

Slovak telecom, Bratislava

7606144380

Telefónne poplatky

40,27

25.07.

165

Orange, Bratislava

5358793722

Telefónne poplatky

-61,30

25.07.

166

SPP, BA

7273596417

Plyn MŠ, KD

64,00

01.08.

167

SPP, BA

7273596459

Plyn ŠA

59,00

01.08.

168

Aqualab s.r.o, Bratislava

090/16

Tech.pomoc prevádzky ČOV

360,00

01.08.

169

Ján Belan, V.Ďúr

33/2016

Vývoz kalu ČOV

250,00

02.08.

170

ZSE, BA

7449308234

Energia ostatné

584,43

04.08.

171

ZSE, BA

7449308235

Energia ČOV

380,59

04.08.

172

RNDr. Tibor Furda, D.Seč

24/2016

Správa web stránky obce

50,00

08.08.

173

Tekovská ekologická, Nový Tekov

3291601537

Preprava a zneškodnenie odpadu

705,89

08.08.

174

Slovak Telecom, BA

0787391630

Telefónne poplatky

51,50

08.08.

 

175

Soza, BA

2161122947

Autor.odmena ver.použ.hud.diel

80,40

16.08.

176

Slovak Teleko, BA

7607057737

Telefonne poplatky

39,13

19.08.

177

Ecoled solution, Bratislava

91650435

Zabez. Prevádzky verej.osvetlenia

328,42

22.08.

178

Petit Press a.s., BA

201703119

Zálohy týždenník MY

25,00

22.08.

 

179

SPP, BA

7233718008

Plyn ŠA

59,00

02.09.

180

SPP, BA

7233717966

Plyn MŠ, KD

133,00

02.09.

181

Záp.distribučná a.s., BA

3610370

Preblombovanie elektromera

18,84

02.09.

182

ZSE, BA

7449337087

energia

584,43

05.09.

183

ZSE, BA

7449337088

Energia ČOV

380,59

05.09.

184

Slovak telecom, BA

4788322037

Telefónne poplakty

57,50

06.09.

185

RNDr. Tibor Furda, D.Seč

28/2016

Správa web stránky obce

50,00

07.09.

186

Tekovská ekologická, Nový Tekov

3291601712

Preprava a zneškodnenie odpadu

968,75

07.09.

187

Petit press a.s., Bratislava

60211879

Týždenník My- vyúčtovanie

0,00

12.09.

188

Client Service s.r.o, Levice

10160429

Baner, tričká

159,00

19.09.

189

LK Pumpservice s.r.o, Bratislava

2016388

Oprava čerpadla ČOV

1750,97

19.09.

190

Aqualab s.r.o., Bratislava

118/16

Odborná technická pomoc ČOV

360,00

19.09.

191

Ecoled solutions a.s., Bratislava

91650492

Zabezp.prevádzky verej.osvetlenia

328,42

30.09.

192

Slovak Telecom,

Bratislava

7608015561

Telefónne poplatky

38,99

30.09.

193

HP Servis s.r.o, Levice

 

160371

cartridge

25,44

04.10.

194

La Garden s.r.o., Dolná Seč

20160260

Okrasné dreviny

90,00

 

04.10.

195

SPP a.s., BA

7323461908

Plyn MŠ, KD

413,00

04.10.

196

SPP a.s., BA

7323461951

Plyn ŠA

59,00

04.10.

197

ZSE, BA

7449364496

energia

584,43

04.10.

198

ZSE, BA

7449364497

Energia ČOV

380,59

04.10.

199

Slovak Telecom, Bratislava

2789253035

Telefónne poplatky

58,10

04.10.

200

Tekovská ekol. Nový Tekov

3291601891

Vývoz TKO

607,70

07.10.

201

Tibor Furda, Dolná Seč

30/2016

Správa web stránky

50,00

07.10.

202

OZ-Tekov Hont, Santovka

96/2016

Členský príspevok

7-9/2016

110,00

13.10.

203

ZSVAK, Levice

5016620183

Vodov. prípojka

252,05

17.10.

204

ZSVAK, Levice

8650045437

Voda MŠ

0,00

12.10.

205

ZSVAK, Levice

8650045438

Voda ČOV

6,48

12.10.

206

ZSVAK, Levice

8650045439

Voda ihrisko

1,30

12.10.

207

ZSVAK, Levice

8650045440

Voda ŠA

7,78

12.10.

208

ZSVAK, Levice

8650045436

Voda cintorín

12,96

12.10.

209

ZSVAK, Levice

8650045435

Voda KD

28,51

12.10.

210

Hamaviss s.r.o., Levice

16163

Tašky, kuch.utierky

210,00

17.10.

211

Ecoled solutins a.s., BA

91650520

Zabez. prevádzky verej. osvetlenia

328,42

20.10.

212

Slovak Telecom a.s., BA

7608972234

Telefónne poplatky

38,99

24.10.

213

ZSVAK, Levice

5016620191

Vodovodná prípojka

224,26

26.10.

214

Richard Dučaj Lok

12,10,2016

Pneumatiky, prezutie, uskladnenie

181,80

27.10.

215

Doxx, Žilina

3016937643

Stravné lístky

737,04

31.10.

216

SPP, BA

7313544152

Plyn MŠ, KD

682,00

02.11.

217

SPP, BA

7313544194

Plyn ŠA

59,00

02.11.

218

RNDr. Tibor Furda,D.Seč

36/2016

Správa web stránky

50,00

03.11.

219

ZSE, BA

7449396332

Energia ČOV

380,59

04.11.

220

ZSE, BA

7449396331

Energia ost.prev.

584,43

04.11.

221

Slovak Telecom a.s., BA

4790187521

Telef.poplatky

45,17

07.11.

222

Poradca podn., Žilina

0416100320

Finanč. spravodaj2017

26,40

07.11.

223

Unitgastro s.r.o., Vráble

16524

Pohost.posed.dôch.

324,00

08.11.

224

Tek.ekologická, Nový Tekov

3291602135

Vývoz TKO

544,22

11.11.

225

W-Company s.r.o, Santovka

160003

Inštal.soft.URBIS

102,58

14.11.

226

Aqualab s.r.o., Bratislava

156/16

Odb.tech.pomocČOV

480,00

16.11.

227

Ecoled solutions a.s., Senec

91650557

Zab.prev.verej.osvet.

328,42

16.11.

228

Made s.r.o.

20163989

Prenos softw.údajov

300,00

21.11.

229

Slovak Telecom a.s., BA

7609936864

Telef.poplatky

38,99

21.11.

230

Siváková D., Kalná n/Hronom

168/2016

Činnosť tech.BOZP

50,00

25.11.

231

D.Tuček, DTcomp., Levice

16062

Prev.a regist.web stranky

95,00

 

30.11.

232

RNDr. Tibor Furda, D.Seč

40/2016

Správa web stránky

50,00

01.12.

233

Ján Belan, V.Ďúr

50/2016

Vývoz žumpy

50,00

01.12.

234

P.Halanda, N.v.n/Žitavou

2016/0022

Licencia program cintoríny

60,00

01.12.

235

SPP,  BA

7203846486

Plyn ŠA

59,00

02.12.

236

SPP, BA

7203846444

Plyn MŠ, KD

804,00

02.12.

237

INPROSR s.r.o, Bratislava

1483711

Obecné noviny 2017

135,20

05.12.

238

J. Viglaš, Čaka

52/2016

Oprava kotla OcÚ

188,00

08.12.

239

Slovak telecom,BA

2791121894

Telefónne poplatky

49,51

08.12.

 

240

OZ tekov hotn, Santova

139/2016

Členský príspevok    10-12/2016

110,00

08.12.

241

Tekovská ekol. N.Tekov

3291602430

Vývoz TKO

647,33

09.12.