O obci

Obec Dolná Seč leží na ľavobrežnej nive Hrona, na treťohorných uloženinách. V stredoveku patrila do Tekovskej stolice. V roku 1156 sa v doklade o farnosti hovorilo o "villa Sauscsekei". Dôveryhodnejší údaj o obci pochádza z roku 1310, keď to bola ešte celistvá obec, neskôr rozdelená na Hornú a Dolnú Seč.

Podľa tureckého daňového súpisu z roku 1664 medzi najčastejšie priezviská v obci patrili: Ákocs, Szabó, Pula, Pásztor, Koco, Mészáros, Szoke, Pór, Orvos, Mónar, Szur. Miestne obyvateľstvo sa tak ako kedysi zaoberá poľnohospodárstvom, čo potvrdzuje aj obecný symbol, v ktorom sa nachádza kolmo postavené čerieslo a lemeš.

V 18.storočí vlastnili tunajšie majetky Eszterházyovci, ktorí založili chýrny žrebčín, ktorí zanikol pri parcelácií. V roku 1784 postavili v obci terajší klasicistický ev. ref. kostol.

V roku 1925 tu postavili valcový mlyn, ktorý v roku 1961 vyhorel. V rokoch 1947-1960 tu pracovalo košikárske družstvo. V roku 1960 postihla obec povodeň.

Poloha obce na brehu Hrona umožňuje obyvateľom a návštevníkom venovať voľný čas rybolovu a v lete kúpaniu v prekrásnych zátokách tejto pomalej rieky.

V obci sa nachádza  kostol reformovanej cirkvi z roku 1784, veža z roku 1802. 
V obci je možné nájsť veľké množstvo domov so zachovanou typickou architektúrou. Zvláštnosťou sú ručne kované ornamenty na železných bránach. V parčíku, oproti obecnému úradu sa nachádza pamätník.

V obci sa nachádza aj výrobňa nábytku, sirupov, plastových okien, veľkoobchod s umelými kvetmi a motokárová dráha.