Úvod Obec Dolná Seč Obecné symboly
Obecné symboly

Dolná Seč vznikla niekedy v polovici 14. storočia. Pôvodne jestvovala totiž iba jedna Seč, dve Seče spomína až dokument z roku 1355. Od roku 1534 patrila panstvu Levice, v 18.storočí tu mali Esterháziovci chýrny chov koní.

Miestny obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom. Potvrdzuje to aj obecný symbol. V pečatidle z roku 1769 je vyryté kolmo postavené čerieslo a lemeš. Pečatidlo sa dodnes zachovalo v Štátnom oblastnom archíve v Nitre so sídlom v Šali. Je veľmi zničené, hrdza silno poškodila povrch pečatného poľa. Drobné vrypy okolo symbolu vznikli pravdepodobne tlačením pečatidla po klinčeku. Jeho kruhopis znie: * N(agy) : SZECSE : FALU : PECZETI * ANNO : 1760. Odtlačok tohto pečatidla obec roku 1863 poslala do Krajinského archívu v Budapešti, aby tu slúžil ako eventuálny podklad k vyhotoveniu nového erbového pečatidla, na ktoré sa pripravovala Krajinská kmeňová kniha obcí.

Dolná Seč svoje pečatidlo z roku 1760 určite používala do začiatku 20. storočia. V druhej polovici 19.storočia ho v kancelárskej praxi obmedzila oválna nápisová pečiatka s textom: BARSMEGYE NAGY-SZECSE KÖZSÉG PECSÉTJE. Novou pečiatkou overené dokumenty sme našli v rokoch 1887 a 1889. Nie je vylúčené, že Dolná Seč svoj symbol opäť použila v rokoch 1938-1944 - v rokoch pripojenia obce k Maďarsku.

Symboly obce používané v súčasnosti:

Erb Pečať Vlajka