Úvod Obecný úrad Archív - úradná tabuľa
Archív-Úradná tabuľa

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín (7. 12. 2017)


Návrh rozpočtu na roky 2018, 2019, 2020 (30.11.2017)


Návrh Dodatku č. 3 k VZN o TKO (30.11.2017)


Verejná vyhláška - Oznam (29.11.2017)


NÁVRH všeobecne záväzného nariadenia obce Dolná Seč č. 1/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb 28.11.2017


Oznámenie o uložení zásielky - Maďar (13.11.2017)


Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín (3.11.2017)


Oznámenie o uložení zásielky - Tomaník (31.10.2017)


Oznámenie o strategickom dokumente LV 11.7.2017


Zámer prevodu prebytočného majetku obce (23.6.2017)


Výročná správa obce za rok 2016


Návrh záverečného účtu za rok 2016


Informovanie verejnosti o podpise zmluvy s NSK (4.5.2017)


Oznámenie o vstupe na pozemok (10.4.2017)


Orez a výrub stromov


Využitie eSlužieb rozdelených podľa životných situácií

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu Martinkovci (25.10.2017)


Oznámenie o uložení zásielky Dohányiová (2.10.2017)


 

Oznámenie o zrušená trvalého pobytu 14.9.2017


 

Oznámenie o uložení zásielky Dohányiová (21.8.2017)


Oznámenie o uložení zásielky Dohányiová (21.7.2017)


Oznámenie o uložení zásielky - K. Hamar (8.6.2017)


Oznámenie o vydaní písomnosti Ľudovít Lakatoš (23.5.2017)

 


Oznámenie o uložení zásielky / Hamar (11. 5. 2017)


 

Oznámenie o zrušení pobytu (18.4. 2017)


 

Oznámenie o zrušení pobytu (27.3.2017)


Pripomienkovanie VZN - podmienky držania psov


Návrh VZN - podmienky držania psov


Oznámenie o doručení zásielky - Žňava (9.3.2017)


Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe (13.2.2017)


Územný plán Horná Seč - rozhodnutie (13.2.2017)


Územný plán Horná Seč - rozhodnutie (19.12.2016)


Návrh rozpočtu obce na roky 2017-2019


 

Verejná vyhláška - Drevo - uloženie písomnosti (9.3.2017)


 

Ozámenie - vodná stavba Podlužianka - II. etapa (2.11. 2016)


Oznámenie o uložení zásielky - Dohányová (8.2.2017)


Oznámenie o uložení zásielky - p. Žňava (19.1.2017)


Oznámenie o strategickom dokumente Horná Seč (16.1.2017)


Oznámenie o uložení zásielky - p. Žňava (19.12.2016)


Návrh Dodatku č. 2 k VZN obce Dolná Seč č. 3/ 2014 a Dodatku č.1/2015 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady


Oznámenie o strategickom dokumente Horná Seč


Oznámenie o uložení zásielky - Žňava (31.10)


VZN-4-2016-poziarny-poriadok-obce.pdf (30.9)


VZN 3/2016 Prevádzkový poriadok pohrebiska (30.9.)


VZN 2/2016 predaj na trhových miestch (30.9.)


Oznámenie o uložení zásielky - Dohányová (13.10.2016)


Oznámenie o začatí stavebného konania vodnej stavby


Oznámenie o dobrovoľnej dražbe


Oznámenie o uložení zásielky č.2 - Dohányová


Oznámenie o uložení zásielky č.1 - Dohányová


Verejná vyhláška o výstavbe elektroenergetických zariadení


Oznámenie o strategickom dokumente PHSR Tekovský Hrádok


Oznámenie "R1 pripojenie štátna hranica SR/MR"


Oznámenie verejnou vyhláškou o umiestnení stavby


Informácia začaté správne konanie