Úvod


Oznamujeme našim občanom, že Obecný úrad Dolná Seč zavádza nový systém informovania občanov prostredníctvom  SMS správy alebo emailu. Každý  občan, ktorý zaregistruje svoje telefónne číslo do tohto systému, dostane SMS správou alebo mailom oznamy obecného úradu. Telefónne číslo si môžete zaregistrovať jednoducho odoslaním správy vo formáte registracia na číslo  0911 594 912.

Vaše telefónne číslo bude použité len na posielanie správ z SMS systému alebo mailu, nebude poskytnuté tretím osobám! Prijímanie správ si môžete kedykoľvek zrušiť odoslaním správy: registracia zrusit na vyššie uvedené číslo. Odoslaním SMS na vyššie uvedené číslo neplatíte žiadne špeciálne poplatky, je to štandardná SMS-ka.


 

Africký mor ošípaných (AMO) u domácich ošípaných a diviakov INFO TU

Úhyn ošípaných je potrebné nahlásiť TU


 

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranný zboru  v Leviciach VYHLASUJE ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU v celom katastrálnom území okresu LEVICE od 24.05.2018 od 08:00 hod. do odvolania.

Bližšie informácie.NOHEJBALOVÝ TURNAJ O POHÁR STAROSTU OBCE DOLNÁ SEČ

Obec Dolná Seč Vás srdečne pozýva na druhý ročník Nohejbalového turnaja o pohár starostu obce Dolná Seč, ktorý sa bude konať 26. 5. 2018 na umelej tráve športového areálu v Dolnej Seči.

  • Začiatok o 10:00, športový areál v Dolnej Seči
  • Zápasy v trojiciach (max. počet členov v tíme: 4)
  • Registrácia do 14.5.2018

Prihlásiť sa je možné:

Telefonicky: 0908 135 272, e-mailom: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.


ODSTÁVKA ELEKTRINY

Z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy, budú dňa 23.04.2018 bez dodávky elektriny

nasledovné ulice

Z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy, budú dňa 26.04.2018 bez dodávky elektriny

nasledovné ulice


Zmena zákona o správnych poplatkoch a zákona o e-GovernmenteVýzva na odstránenie porastovObecný úrad v Dolnej Seči oznamuje občanom, že sa  vykonáva distribúcia jódovej profylaxie – jódových tabletiek. Žiadame preto občanov, aby si prišli prevziať nové jódové tabletky a odovzdať staré a to v termíne do 14. decembra 2017 v kancelárii na Obecnom úrade počas stránkových hodín.

Obecný úrad v Dolnej Seči oznamuje občanom, že v zmysle Vyhlášky MV SR č. 533/2006 Z.z. o podrobnostiach o ochrane obyvateľstva pred účinkami nebezpečných látok a Vyhlášky ÚJD SR č. 55/2006 Z.z. o podrobnostiach v havarijnom plánovaní pre prípad nehody alebo havárie, sa bude vykonávať distribúcia jódovej profylaxie – jódových tabletiek – ako jedno z doplnkových opatrení z hľadiska možnosti vzniku mimoriadnej udalosti spojenej s únikom rádioaktívnej látky z AE Mochovce. Súčasťou výdaja profylaktík je aj prevzatie starých jódových tabliet, ktoré sú po expirácii.


 

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Leviciach zasiela usmernenie k ochrane úrody pred požiarmi v roku 2017.

Ak nie je vo vašich silách uhasiť požiar, okamžite privolajte hasičskú jednotku:

Integrovaný systém na tel. číslo 112, alebo 150

Bližšie informácie TU


VYHLÁSENIE ČASU ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU v celom katastrálnom území okresu LEVICE od 15.06.2017 od 14,00 h do odvolania

Bližšie informácie TU


Vážení občania

zelený biologicky rozložiteľný odpad, môžete  vyviesť na miesto pri Lapoši  vyznačené tabulou KONÁRE  a ZELENÝ ODPAD,

a použitý kuchynský olej - od 7.00 hod. do 7.30 hod. pracovníkovi obce na OcÚ.


Zmena otváracích hodín pošty:

Nové otváracie hodiny ( s platnosťou od 01.05.2017):

Pondelok, Utorok, Štvrtok, Piatok: 07:30- 11:30, 13:00- 14:00 hod.

Streda: 07:30 - 08:40, 13:00 - 17:00 hod.

Bližšie informácie


OKRESNÉ RIADITEĽSTVO HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU V LEVICIACH ODVOLÁVA ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU v celom katastrálnom území okresu LEVICE dňom 5.4.2017 od 14,00 hod.

Hasičský a záchranný zbor apeluje na všetkých občanov, aby v záujme zníženia požiarovosti a predchádzaniu požiarov v súlade so zákonom o ochrane pred požiarmi dôsledne dodržiavali zákaz :
  • vypaľovania suchej trávy, porastov kríkov stromov a spaľovania odpadov,
  • fajčenia a používania otvoreného ohňa na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
  • zakladania ohňa v prírode, na poľnohospodárskych pasienkoch a pozemkoch, v lesoch a v ich blízkosti, alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu.

Mesto Levice oznamuje, že zápis detí narodených od 1. septembra 2010 do 31. augusta 2011 do 1. ročníka základnej školy v školskom roku 2017/2018 bude dňa 21. apríla a 22. apríla 2017 nasledovne:

21. apríla 2017 (piatok ) od 14.00 hod. – 18.00 hod.

22. apríla 2017 (sobota ) od   8.00 hod. – 12.00 hod.

Bližšie informácie sú v priloženom materiáli


Tuhý komunálny odpad sa bude vyvážať každý nepárny týždeň v utorok.


Výzva na odstránenie porastov


Triedený odpad ČO SA ZBIERA A ČO SA NEZBIERA


Upozornenie pre stavebníkov

Oznámenie o demontáži predmetov neoprávnene umiestnených na podperných bodoch elektrických vedení distribučnej sústavy


Výbor Pasienkového spoločenstva Obce Dolná Seč

oznamuje spoluvlastníkom podielov v spoločenstve a občanom obce, že ponúka na predaj palivové drevo. Čítať ďalej ...


Povinnosti stavebníkov pri činnostiach v ochranných a bezpečnostných pásmach plynárenských zariadení


Dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 23.1.2015 bolo na Mestskom úrade v Leviciach otvorené

Konzultačné pracovisko Centra právnej pomoci.


UPOZORNENIE pre vlastníkov a užívateľov pozemkov vo veci OREZU a VÝRUBU STROMOV


 

 

NOHEJBALOVÝ TURNAJ O POHÁR STAROSTU OBCE DOLNÁ SEČ