Úvod Oznamy Triedený odpad

Milí spoluobčania !

Našim spoločným cieľom je znižovanie množstva ďalej už nevyužiteľného komunálneho odpadu a zvyšovanie kvality, kvantity a množstva odovzdaných druhotných vyseparovaných surovín. Toto sa  dá dosiahnuť jedine s obyvateľmi, ktorí ponúknutú informáciu príjmu a budú podľa nej vo svojich domácnostiach druhotný odpad triediť, zbierať a separovať.

 

Plán vývozu triedeného odpadu v roku 2017 pre obec Dolná Seč

16.1.,  13.2.,  13.3.,  13.4.,  15.5., 14.6.,  17.7.,  10.8.,  14.9., 11.10.,16.11., 13.12.,


PLASTY: všetky plastové fľaše od minerálnych nápojov, octu, pochutín, čistiacich, dezinfekčných a kozmetických výrobkov,  fľaše z jedlého oleja, všetky tégliky z jogurtov, miláčikov, pudingov, masla, horčice, smotany, tresky, majonézy, tvarohu, všetky tetrapakové obaly /krabice/ od džúsov, mlieka a kakaa, mliekové sáčky v čistom stave, fóliu, streč fóliu, všetky fóliové a igelitové tašky, záhradkárske, pivové a malinovkové preprávky, lavóre, vinohradnícke škopky, bandasky od postrekov, vedrá, kvetináče a výplne dezertných krabíc.

Nezbierame  fľaše od motorového oleja, mazív, kyselín a jedov a pokazené autosúčiastkyPAPIER:
všetky druhy novín, časopisov, tlačovín, letákov, kníh, katalógov, zošitov, sáčkov, krabíc od liekov, dezertov, kartónových krabíc

Nezbierame celofánové sáčky od  cestovín, WC papier, hygienické vreckovky, vložky, plienky!SKLO: všetky druhy bieleho a farebného skla a zaváracích pohárov

Nezbierame porcelán, zrkadlá, obrazovky TV a sklo kombinované s iným materiálom !


MALÉ  KOVOVÉ OBALY: alko a nealko plechovice, konzervy pre psov, mačky, paštéky a všetky konzervárenské plechovice potravinového charakteru, sáčky od kávy, polievok, korenín, hliníkové obaly z masla, tvarohu, čokolád, dezertov, salóniek, žuvačiek, keksíkov, z paštét, viečka jogurtov, pláty z liekov, všetky druhy viečok /okrem pivových/, staré hliníkové riady, potravinové dózy, krabice, pudrenky, tabatierky


 

Riaďme sa gréckym porekadlom
„Čistota mesta je obrazom ducha a mysle ľudí, ktorí v ňom žijú“