Úvod Pasienkové spoločenstvo
Pasienkové spoločenstvo

Výbor Pasienkového spoločenstva Obce Dolná Seč

oznamuje

spoluvlastníkom podielov v spoločenstve a občanom obce, že ponúka na predaj palivové drevo.

Uprednostnení budú občania, ktorí si drevo pripravia a sústredia na odvozom svojpomocne.

Záujemcovia sa môžu nahlasovať u predsedu spoločenstva Jána Zomborského – telefón: 0902 464 226, alebo osobne u pána starostu obce a podpredsedu spoločenstva pána Eugena Čornáka.

Cena dreva je stanovená na 10 €/m³.

Pasienkové spoločenstvo tiež ponúka možnosť práce za finančnú odmenu. Finančná odmena za práce pre pasienkové spoločenstvo

je stanovená na 2,50 € / hod.

Vykonávať sa budú práce na zveľadenie našich pozemkov, najmä výsadba stromov, ošetrovanie novej výsadby, okopávanie a iné jednoduchšie práce. Nahlasovať sa je potrebné vždy do štvrtka daného týždňa. Komisia na to určená podá záujemcom ďalšie informácie, rozdeľuje a kontroluje prácu, zohľadňuje pri tom počasie a stav prístupovej cesty. Práce sa plánujú vykonávať vo štvrtok, piatok a sobotu, tj. každý víkend, až do ukončenia stanovených prác.

Ján Zomborský

predseda pasienkového spoločenstva

 

 

Stanovy Pasienkového pozemkového spoločenstva Dolná Seč