Úvod Program HaSR Cestovný ruch
Cestovný ruch

Regionálne združenie miest a obcí Tekov, ktorého je obec Dolná Seč súčasťou disponuje veľkým potenciálom pre rozvoj cestovného ruchu, hlavne vidieckej turistiky a agroturistiky. Obec sa rozprestiera v oblasti s bohatými historickými, prírodnými a kultúrnymi danosťami. Momentálne však nie je tento potenciál v dostatočnej miere využitý, tiež v regióne absentuje metariálno-technická základňa pre rozvoj vidieckej turistiky a agroturistiky.  Návštevníkov môže prilákať aj motokárová dráha s vonkajšou dráhou aj s krytou dráhou.