Úvod Program HaSR Ekonomické zdroje
Ekonomické zdroje

Štruktúra podnikateľskej sféry

Ekonomická základňa obce Dolná Seč je tvorená najmä súkromným sektorom, ktorý v obci predstavujú predovšetkým podnikatelia živnostníci. V obci má zastúpenie aj niekoľko malých a stredných firiem typu právnických osôb.

Podnikateľské aktivity v obci prezentuje 21 podnikateľských subjektov zapísaných do živnostenského registra, 8 podnikateľských subjektov zapísaných do Obchodného registra a 11 súkromne hospodáriacich roľníkov.

Ekonomická štruktúra v obci Dolná Seč je diverzifikovaná a sformovali ju najmä živnostníci v oblasti poľnohospodárstva a služieb, aj keď v obci má zastúpenie tiež výrobný priemysel.

33% z celkového počtu podnikateľských subjektov pôsobí v primárnom sektore, sekundárny sektor je zastúpený 22%-tami podnikateľských subjektov a najviac, 47% z celkového počtu miestnych podnikateľov pôsobí v oblasti obchodu a služieb.

Celkovo možno konštatovať široké zastúpenie podnikateľských subjektov v obci a značnú diverzifikovanosť podnikateľského prostredia.

Primárny sektor je v obci zastúpený len 2 poľnohospodárskymi subjektmi a 11 súkromne hospodáriacimi roľníkmi.
Sekundárny reprezentujú podnikateľské subjekty zamerané na výrobu nealkoholických nápojov-sirupov, výrobu a montáž zabezpečovacích systémov do áut, výrobu kovových konštrukcií a kŕmnych zmesí pre králiky.
V terciálnom sektore sa jedná najmä o maloobchodnú a veľkoobchodnú činnosť, vodoinštalačné práce, veľkosklad zeleniny, oprava záhradnej techniky, autodopravu, autoservis a iné.

Keďže Slovenské energetické strojárne, a.s. v Tlmačoch sú podnikom s dlhoročnou tradíciou, je v obci silná základňa fundovaných a žiadaných odborníkov v oblasti strojárstva. Z tohto dôvodu pôsobí v regióne, ale i v zahraničí veľa kovobrábačov, zváračov, zámočníkov a montážnikov. Väčšina z nich sú SZČO, niektorí sú v zamestnaneckom pomere.