Úvod Program HaSR
Program HaSR

Dolná Seč bude pre svojich obyvateľov zázemím s dobudovanou technickou a sociálnou infraštruktúrou, vytvorenými vhodnými podmienkami pre pokojné a kvalitné bývanie a dostatočnými možnosťami pre spoločenské, kultúrne a športové aktivity. Bude územím s vybudovanou materiálno-technickou základňou pre potreby prímestského cestovného ruchu, ako aj so širokými možnosťami doplnkových aktivít, to všetko pri zachovaní rázu krajiny a úrovne ŽP.Cestovný ruch

Regionálne združenie miest a obcí Tekov, ktorého je obec Dolná Seč súčasťou disponuje veľkým potenciálom pre rozvoj cestovného ruchu, hlavne vidieckej turistiky a agroturistiky. Obec sa rozprestiera v oblasti s bohatými historickými, prírodnými a kultúrnymi danosťami. Momentálne však nie je tento potenciál v dostatočnej miere využitý, tiež v regióne absentuje metariálno-technická základňa pre rozvoj vidieckej turistiky a agroturistiky.  Návštevníkov môže prilákať aj motokárová dráha s vonkajšou dráhou aj s krytou dráhou.

 


 
«ZačiatokDozadu12DopreduKoniec»

Stránka 2 z 2