Úvod Samospráva obce Komisie Obecného zastupiteľstva
Komisie Obecného zastupiteľstva v Dolnej Seči


Rokovací poriadok komisií

Komisia ochrany verejného poriadku

Predseda komisie:

Ing. Zuzana Bezáková PhD.

Členovia komisie: Irma Kozárová
Ing. Marián Broškovič
Mgr. Soňa Tomanková
Bc. Rita Vámošová
Plán činnosti na r. 2015 Plán činnosti komisie OVP.pdf


Finančná komisia

Predseda komisie:

Ing. Iveta Vargová

Členovia komisie:

Ing. Rastislav Bezák

Ing. Boris Sava

Ing. Jozef Čech

Zuzana Černáková

Plán činnosti na r. 2015

Finančná komisia-plán činnosti.pdfKomisia  výstavby a rozvoja

Predseda komisie:

Ing. Alexander Kúcs

Členovia komisie: Ing. Tibor Lipovský
Mária Barzová

Ondrej Sucháč

Milan Pastorok
Plán činnosti na r. 2015 Plán činnosti komisie na rok 2015.pdf


Komisia kultúry a športu

Predseda komisie:

Karol Kasáš

Členovia komisie:

Anna Kasášová

Katarína Sakošová

Edita Sakošová

Markéta Ginčaiová

Ondrej Ginčai

Plán činnosti na r. 2015 Plán činností komisie kultúry a športu.pdf