Úvod Samospráva obce Obecné zastupiteľstvo

 

Poslanci obecného zastupiteľstva v poradí podľa počtu získaných platných  hlasov:


1. Jozef Kresťanko

2. Ing. Iveta Vargová

3. Karol Kasáš

4. Ing. Zuzana Bezáková PhD.

5. Ing. Alexander Kúcs

 


Plán zasadnutí OZ v Dolnej Seči na rok 2018

30. január 2018

27. marec 2018

29. máj 2018

26. jún 2018

25. september 2018

11. december 2018

 

 


 

Plán práce hlavného kontrolóra na druhý polrok 2017