Úvod Spoločenské akcie
Kalendárium podujatí v obci

MESIAC

PODUJATIE

ORGANIZÁTOR

Január

stolnotenisový turnaj

05.01.2019

Komisia kultúry a športu

Február

-

-

Marec

Degustácia vína

 

Miestny záhradkársky spolok

Apríl

-

-

Máj

-

-

Jún

-

-

Júl

Deň obce

Obec

August

-

-

September

 

Výstava PLODY ZEME Z ÚDOLIA HRONA

Slovenský Zväz záhradkárov ZO Dolná Seč

Október

November

Posedenie s dôchodcami

 

Obec

December

Mikuláš

14.12.2018 o 16:00 hod

 

Obec a Komisia kultúry a športu

 

Usporiadateľ verejného kultúrneho podujatia v zmysle zákona č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach v znení neskorších predpisov je povinný oznámiť konanie verejného kultúrneho podujatia v obci Dolná Seč a  to buď osobne, poštou alebo elektronickou poštou.