Úvod Spoločenské akcie
Kalendárium podujatí v obci

MESIAC

PODUJATIE

ORGANIZÁTOR

Január

Novoročné posedenie

01.01. 2019

Stolnotenisový turnaj

05.01.2019

Obec

Február

Fašiangový sprievod

09.02.2019 od 13.30 hod.

Fašiangová zábava

09.02. 2019

Obec

Marec

Degustácia vína

22.03.2019

Základná organizácia Slovenského zväzu záhradkárov v Dolnej Seči

Apríl

/Nohejbalový turnaj/

/Obec/

Máj

Cyklotúra

08.05.2019

ZVT HRON - združenie obcí,

Obec, ZO Jednoty dôchodcov v Dolnej Seči

Jún

Deň detí

01.06.2019

Hody

09.06.2019

Obec

Júl

Deň obce

13.07.2019

Minifutbalový zápas o putovný pohár

Horná - Dolná

13.07.2019

Obec

August

Cyklotúra

29.08.2019

ZVT HRON - združenie obcí,

Obec, ZO Jednoty dôchodcov v Dolnej Seči

September

 

Výstava PLODY ZEME Z ÚDOLIA HRONA

Základná organizácia Slovenského zväzu záhradkárov v Dolnej Seči

Október

Posedenie s dôchodcami pri príležitosti mesiaca úcty k starším

Obec

November

 

 

 

December

Mikuláš

Štefanská zábava

 

Obec

 

Usporiadateľ verejného kultúrneho podujatia v zmysle zákona č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach v znení neskorších predpisov je povinný oznámiť konanie verejného kultúrneho podujatia v obci Dolná Seč a  to buď osobne, poštou alebo elektronickou poštou.