Úvod Spoločenské akcie
Kalendárium podujatí v obci

MESIAC

PODUJATIE

ORGANIZÁTOR

Január

Stolnotenisový turnaj o pohár starostu

06.01.2017 o 9.30 hod.

Komisia kultúry a športu

Február

-

-

Marec

Degustácia vína


Miestny záhradkársky spolok

Apríl

-

-

Máj

-

-

Jún

-

-

Júl

Deň obce

Obec

August

-

-

September

16.09.2017. od 9.00 hod. do 17.00 hod.

17.09.2017 od 9.00 hod. do 16.00 hod.

Výstava PLODY ZEME Z ÚDOLIA HRONA

Slovenský Zväz záhradkárov ZO Dolná Seč

Október

November

Posedenie s dôchodcami

10.11.2017

Obec

December

Mikuláš

16.12. 2017

Komisia kultúry a športu

 

Usporiadateľ verejného kultúrneho podujatia v zmysle zákona č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach v znení neskorších predpisov je povinný oznámiť konanie verejného kultúrneho podujatia v obci Dolná Seč a  to buď osobne, poštou alebo elektronickou poštou.