Úvod Triedený odpad
Harmonogram vývozu triedeného odpadu PDF Tlačiť E-mail
Január 16.01.2017 11.01.2018
Február 13.02.2017 14.02.2018
Marec 13.03.2017 14.03.2018
Apríl 13.04.2017 12.04.2018
Máj 15.05.2017 14.05.2018
Jún 14.06.2017 13.06.2018
Júl 17.07.2017 12.07.2018
August 10.08.2017 15.08.2018
September 14.09.2017 12.09.2018
Október 11.10.2017 10.10.2018
November 16.11.2017 14.11.2018
December 13.12.2017 12.12.2018

 

Milí spoluobčania !

Prihovárame sa Vám pravidelne každý rok, pretože komunálny odpad je v každej domácnosti, tvoríme si ho, či už chceme alebo nie pri každodenných činnostiach -  pri varení, kúrení, upratovaní a  kupujeme si ho v obchodoch s tovarom.  Za jeho likvidáciu platíme, ale pri jeho dôkladnom separovaní prídeme k záveru, že zaň nemusíme  platiť.

Zbierame plast, sklo, papier, malé kovové obaly a viacvrstevný kombinovaný materiál v čistom stave.

PLASTY: všetky plastové fľaše od minerálnych nápojov, octu, pochutín, čistiacich, dezin-fekčných a kozmetických výrobkov,  fľaše z jedlého oleja, všetky tégliky z jogurtov, milá-čikov, pudingov, masla, horčice, smotany, tresky, majonézy, tvarohu, fóliu, všetky fóliové a igelitové tašky, záhradkárske, pivové a malinovkové preprávky, lavóre, vinohradnícke škopky, vedrá, kvetináče

TETRAPAKOVÉ OBALY /krabice/ od džúsov, mlieka a kakaa,  v čistom stave.

Nezbierame  fľaše od motorového oleja, mazív, kyselín a jedov

PAPIER: všetky druhy novín, časopisy, letáky, knihy, katalógy, zošity, krabice od liekov, dezertov, a kartónové obaly- krabice.

Nezbierame celofánové sáčky od  cestovín, polievok, zvieracích granúl, WC papier, hygienické vreckovky, vložky, plienky!

SKLO: všetky druhy bieleho a farebného skla a zaváracích pohárov

Nezbierame porcelán, zrkadlá, obrazovky TV a sklo kombinované s iným materiálom !

MALÉ  KOVOVÉ OBALY: alko a nealko plechovice, konzervy pre psov, mačky, paštéky a všetky konzervárenské plechovice potravinového charakteru, všetky druhy zaváraninových viečok viečok /okrem pivových/, staré hliníkové riady, potravinové dózy, krabice, pudrenky, tabatierky

POLYSTYRÉN- ochranné obaly elektrospotrebičov, nie potravinárskeho charakteru

Plán vývozu v roku 2018: 11.januára, 14.februára, 14.marca, 12.apríla, 14.mája, 13.júna, 12.júla, 15.augusta, 12.septembra, 10.októbra, 14.novembra, 12.decembra

Našim spoločným cieľom je znižovanie množstva  komunálneho odpadu a zvyšovanie množstva vyseparovaných surovín. Toto sa  dá dosiahnuť jedine s obyvateľmi, ktorí budú  vo svojich domácnostiach druhotný odpad triediť, zbierať a separovať.

Touto cestou Vás žiadame o to, aby ste plastové PET fľaše postúpali, čím vytlačíte vzduch a my vieme odviezť viac odpadu /neprenášame vzduch, nezvyšujeme náklady/.

Na triedený odpad požívajte  vrecia, ktoré ste dostali, aby sme navzájom videli, čo tam v skutočnosti je !

 

Do vriec s triedeným odpadom nevkladajte čo tam nepatrí, ten odpad ešte ďalej dotrieďujú ľudia.

 

„Čistota mesta je obrazom ducha a mysle ľudí,     ktorí v ňom žijú“