Úvod Triedený odpad
Harmonogram vývozu triedeného odpadu PDF Tlačiť E-mail

 

 

Január 11.01.2018
Február 14.02.2018
Marec 14.03.2018
Apríl 12.04.2018
Máj 14.05.2018
Jún 13.06.2018
Júl 12.07.2018
August 15.08.2018
September 12.09.2018
Október 10.10.2018
November 14.11.2018
December 12.12.2018

Bližšie informácie o triedenom odpade


Stlač odpad, ušetríš!

Milí spoluobčania !

Prihovárame sa Vám pravidelne každý rok, pretože komunálny odpad je v každej domácnosti, tvoríme si ho, či už chceme alebo nie pri každodenných činnostiach -  pri varení, kúrení, upratovaní a  kupujeme si ho v obchodoch s tovarom.  Za jeho likvidáciu platíme, ale pri jeho dôkladnom separovaní prídeme k záveru, že zaň nemusíme  platiť.


Zbierame plast, sklo, papier, malé kovové obaly a viacvrstevný kombinovaný materiál v čistom stave.

PLASTY: všetky plastové fľaše od minerálnych nápojov, octu, pochutín, čistiacich, dezin-fekčných a kozmetických výrobkov,  fľaše z jedlého oleja, všetky tégliky z jogurtov, milá-čikov, pudingov, masla, horčice, smotany, tresky, majonézy, tvarohu, fóliu, všetky fóliové a igelitové tašky, záhradkárske, pivové a malinovkové preprávky, lavóre, vinohradnícke škopky, vedrá, kvetináče

TETRAPAKOVÉ OBALY: /krabice/ od džúsov, mlieka a kakaa, v čistom stave.

Nezbierame fľaše od motorového oleja, mazív, kyselín a jedov

PAPIER: všetky druhy novín, časopisy, letáky, knihy, katalógy, zošity, krabice od liekov, dezertov, a kartónové obaly- krabice.

Nezbierame celofánové sáčky od  cestovín, polievok, zvieracích granúl, WC papier, hygienické vreckovky, vložky, plienky!

SKLO: všetky druhy bieleho a farebného skla a zaváracích pohárov

Nezbierame porcelán, zrkadlá, obrazovky TV a sklo kombinované s iným materiálom !

MALÉ  KOVOVÉ OBALY: alko a nealko plechovice, konzervy pre psov, mačky, paštéky a všetky konzervárenské plechovice potravinového charakteru, všetky druhy zaváraninových viečok viečok /okrem pivových/, staré hliníkové riady, potravinové dózy, krabice, pudrenky, tabatierky

POLYSTYRÉN: ochranné obaly elektrospotrebičov, nie potravinárskeho charakteru

Plán vývozu v roku 2018: 11.januára, 14.februára, 14.marca, 12.apríla, 14.mája, 13.júna, 12.júla, 15.augusta, 12.septembra, 10.októbra, 14.novembra, 12.decembra

Našim spoločným cieľom je znižovanie množstva  komunálneho odpadu a zvyšovanie množstva vyseparovaných surovín. Toto sa  dá dosiahnuť jedine s obyvateľmi, ktorí budú  vo svojich domácnostiach druhotný odpad triediť, zbierať a separovať.

Touto cestou Vás žiadame o to, aby ste plastové PET fľaše postúpali, čím vytlačíte vzduch a my vieme odviezť viac odpadu /neprenášame vzduch, nezvyšujeme náklady/.

Na triedený odpad požívajte  vrecia, ktoré ste dostali, aby sme navzájom videli, čo tam v skutočnosti je !

Do vriec s triedeným odpadom nevkladajte čo tam nepatrí, ten odpad ešte ďalej dotrieďujú ľudia.

„Čistota mesta je obrazom ducha a mysle ľudí, ktorí v ňom žijú“