Úvod Triedený odpad
Harmonogram vývozu triedeného odpadu PDF Tlačiť E-mail

Informácia o nápojových kartónoch

Január 10.01.2019
Február 11.02.2019
Marec 11.03.2019
Apríl 9.04.2019
Máj 13.05.2019
Jún 12.06.2019
Júl 11.07.2019
August 14.08.2019
September 11.09.2019
Október 14.10.2019
November 13.11.2019
December 12.12.2019

Bližšie informácie o triedenom odpade


Stlač odpad, ušetríš!

Milí spoluobčania !

Prihovárame sa Vám pravidelne každý rok, lebo komunálny odpad je v každej domácnosti, tvoríme si ho, či už chceme alebo nie pri každodenných činnostiach -  pri varení, kúrení, upratovaní a  kupujeme si ho v obchodoch s tovarom.  Za jeho likvidáciu platíte, ale pri jeho dôkladnom separovaní prídete k záveru, že zaň nemusíme  platiť.

Zbierame plast, sklo, papier, malé kovové obaly a viacvrstevný kombinovaný materiál v čistom stave.

PLASTY: všetky plastové fľaše od minerálnych nápojov-pošliapať, octu, pochutín, čistiacich, dezinfekčných a kozmetických výrobkov,  fľaše z jedlého oleja, všetky tégliky z jogurtov, miláčikov, pudingov, masla, horčice, smotany, tresky, majonézy, tvarohu, fóliu, všetky fóliové a igelitové tašky, záhradkárske, pivové a malinovkové preprávky, lavóre, vinohradnícke škopky, bandasky od postrekov, vedrá, kvetináče a výplne dezertných krabíc

TETRAPAKOVÉ OBALY /krabice/ od džúsov, mlieka a kakaa,  v čistom stave.

Nezbierame  fľaše od motorového oleja, mazív, kyselín a jedov

PAPIER: všetky druhy novín, časopisov, tlačovín, letákov, kníh, katalógov, zošitov, sáčkov, krabíc od liekov, dezertov, kartónových krabíc

Nezbierame celofánové sáčky od  cestovín, cukríkov, zemiakových lupienkov, kávy,  WC papier, hygienické vreckovky, vložky, plienky!

SKLO: všetky druhy bieleho a farebného skla a zaváracích pohárov

Nezbierame porcelán, zrkadlá, obrazovky TV a sklo kombinované s iným materiálom !

MALÉ  KOVOVÉ OBALY: alko a nealko plechovice, konzervy pre psov, mačky, paštéky a všetky konzervárenské plechovice potravinového charakteru, všetky druhy zaváraninových viečok  /okrem pivových/, staré hliníkové riady, potravinové dózy, krabice, pudrenky, tabatierky

POLYSTYRÉN- ochranné obaly elektrospotrebičov, nie potravinárskeho charakteru

Plán vývozu v roku 2019: 10.januára, 11.februára, 11.marca, 9.apríla, 13.mája, 12.júna, 11.júla, 14.augusta, 11.septembra, 14.októbra, 13.novembra, 12.decembra

Našim spoločným cieľom je znižovanie množstva  komunálneho odpadu a zvyšovanie množstva vyseparovaných surovín. To sa  dá dosiahnuť jedine s obyvateľmi, ktorí budú  vo svojich domácnostiach druhotný odpad triediť.

Dovezený tovar sa ďalej dotrieďuje ručne a nie je príjemné ani hygienické , keď tam „tiež občania“ vložia presne tie veci, ktoré sú zvýraznené v tomto letáku, že do triedeného odpadu nepatria. Nevkladajte do vriec, čo tam nepatrí !

Touto cestou Vás žiadame o to, aby ste plastové PET fľaše, tetrapakové krabice a kartónové obaly postúpali, čím vytlačíte vzduch a my vieme odviezť viac odpadu /neprenášame vzduch, nezvyšujeme náklady/.

Riaďme sa gréckym porekadlom

„Čistota mesta je obrazom ducha a mysle ľudí, ktorí v ňom žijú“