ÚRADNÁ TABUĽA

Oznámenie o uložení zásielky - Faško (4.10.2019)


Oznámenie o zrušení trvalého pobytu (10.9.2019)


Oznámenie o zrušení trvalého pobytu (3.9.2019)


Oznámenie o výrube drevín (3.9.2019)


Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Dolná Seč na II. polrok 2019 (16.8.2019)


Oznámenie o uložení zásielky - Dohányová (16.8.2019)


Oznámenie o uložení zásielky - Maďar (8.8. 2019)


Rozhodnutie k územnému plánu Levice (19.7.2019)


Návrh záverečného účtu obce za rok 2018 (10.6.2019)


Návrh VZN - daň za užívanie verejného priestranstva (3.6.2019)


Obchodná verejná súťaž na prenájom pozemku (31.5. 2019)


Obchodná verejná súťaž na prenájom budovy športového areálu (31.5. 2019)


Návrh VZN o zrušení požiarneho poriadku (31.5. 2019)


Žiadosť o oznámenie zmeny v hlásení do CEHZ pre chovateľov HZ
REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA
(24.5.2019)


Verejná vyhláška - určenie lesného celku Čifáre (7.5.2019)


Zámery OZ 16.4.2019-II.pdf-súťaž-športový-areál (26.4.2019)


Zámery OZ 16.4.2019-II.pdf-predaj pozemku (26.4.2019)


Voľba hlavného kontrolóra (26.4.2019)


Zámery OZ 16.4.2019.pdf (24.4.2019)


Oznámenie o uložení zásielky - Melicherčíková (10.4.2019)


Oznámenie o začatí konania - výrub drevín


Oznámenie o začatí konania - výrub drevín


Návrh VZN o o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov


Návrh plánu kontrolnej činnosti


Verejná vyhláška - Rozhodnutie - vodná stavba - Podlužianka (30.11.2018)


Oznámenie o uložení zásielky Kováčiková (21.11.2018)


Oznámenie o zrušení trvalého pobytu Melicherčík (13.11.2018)


Správne konanie výrub (11.10.2018)


Verejná vyhláška Filová (5.10.2018)


Oznámenie o uložení zásielky Kacz (24.9.2018)


Verejná vyhláška - OÚ Levice - stavba - Podlužianka (24.9.2018)


Oznámenie o uložení zásielky Žňava (4.9.2018)


Oznámenie o uložení zásielky Dohányová (10.8.2018)


Verejná vyhláška - Tekovský Hrádok - predĺženie stavebného povolenia


Informácia o projekte Dolná Seč - rekonštrukcia chodníkov pre chodcov


Návrh - Záverečný účet obce za rok 2017 (29.5.2018)


Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín (19. 3. 2018)


Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín (24. 1. 2018)


Oznámenie o zrušení trvalého pobytu Bačkor (23.1.2018)


Návrh

plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Dolná Seč na II. polrok 2019