Úvod Všeobecne záväzné nariadenia
Všeobecne záväzné nariadenia

 

Dodatok č. 1/2015

k Všeobecnému  záväznému  nariadeniu obce Dolná Seč  č. 3/ 2014 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady