Úvod Zmluvy
Zmluvy
Zmluvy 2019
Zmluva Dolná Seč s: Predmet: Náhľad: Dátum zverejnenia:
Tekovská ekologická Vývoz a likvidácia odpadu 1-2019-Zmluva Tekovská ekologická+dodatky.pdf 1.2.2019
Prima Banka Dodatok č. 1 k zmluve o Municipálnom úvere 2-2019-Prima banka-municipalny uver-dodatok-c-1.pdf 8.2.2019
Balya Zmluva o odhŕňaní snehu 3-2019-Balya-Zmluva o odhŕňaní snehu.pdf 14.02.2019
SOZA Hromadná licenčná zmluva 4-2019-hromadna licenčná listina SOZA.pdf 26.2.2019

Komunálna poisťovňa Poistná zmluva 5-2019-Poistná zmluva.pdf 8.4.2019