Vitajte na internetovej stránke obce Dolná Seč. Na tomto mieste Vám chceme priblížiť históriu obce, tradície a súčasnosť. Dozviete sa aj aktuálne informácie zo života obce, samosprávy, kultúry, športu a mnohé iné. Spolu s poslancami obecného zastupiteľstva sa snažíme vytvárať podmienky pre spokojný, plnohodnotný a radostný život obyvateľov našej obce. Naším spoločným cieľom je, aby sa tu každému páčilo a bolo dobre najmä tým, ktorým táto obec prirástla k srdcu.

Tešíme sa na pripomienky, rady, nápady, odkazy Vás – našich občanov, rodákov, pravidelných či náhodných návštevníkov – všetkých, ktorým na obci záleží a sú ochotní pomôcť pri riešení každodenných problémov.

Vážení občania, dňa 27.4.2021 dôjde k prerušeniu dodávky elektrickej energie. Bližšie informácie nájdete TU.

K dnešnému dňu 26.03.2021 sa sčítalo v našej obci 77,66% obyvateľov.

 Všetci obyvatelia Slovenska majú povinnosť sčítať sa vyplnením elektronického formulára.

 • Vyplnenie elektronického formuláru netrvá viac ako 10 minút.
 • Všetky potrebné informácie nájdete na www.scitanie.sk a po stiahnutí aj v mobilnej aplikácii pod názvom SODB 2021.
 • Pomoc obyvateľ nájde aj na linke 02/20 92 49 19.
 • Údaje, ktoré uvediete v sčítacom formulári, sa musia vzťahovať k rozhodujúcemu okamihu sčítania, ktorým je polnoc zo štvrtka 31. decembra 2020 na piatok 1. januára 2021.
 • Pomôžte sčítať sa aj svojim blízkym doma, ak vás o to požiadajú.
 • Sčítať neplnoleté osoby, teda deti, je povinný rodič, respektíve zákonný zástupca.
 • Nezabúdajte, že sčítanie je povinné a výrazne ovplyvňuje náš život v budúcnosti.
 • Aj vaše údaje pomôžu pri budovaní nových ciest, chodníkov, športovísk a školských zariadení....
 • Zákon o sčítaní pozná aj sankcie za nesplnenie si povinnosti. Obyvateľovi môže byť udelená pokuta obcou od 25 do 250 eur.
 • Sčítajte sa čo najskôr, nenechávajte si túto povinnosť na poslednú chvíľu.
 • Asistované sčítanie, ktoré sa bude realizovať po 1. apríli 2021 (presný termín sa určí na základe epidemiologickej situácie), by sa malo týkať výlučne a prioritne obyvateľov digitálne vylúčených (bez internetu, seniorov, osamelých seniorov).

 

Vážení občania,

obec Dolná Seč zakúpila pre občanov, ktorí bývajú v našej obci respirátory. V priebehu dnešného dňa vám ich pracovníci obce budú doručovať do schránok.

V prípade ak ste v karanténe a nemáte možnosť nakúpiť si základné potraviny s pomocou rodiny alebo známych, naďalej platí možnosť donášky potravín z miestneho obchodu a v tomto prípade kontaktujte priamo našu pani obchodníčku na tel č. 0948 069 966.

V prípade ak

Výsledok testovania
MOM Dolná Seč za deň 10.04.2021
Počet vykonaných testov: 303
Počet pozitívnych testov: 0
 
Výsledok testovania
MOM Dolná Seč za deň 03.04.2021
Počet vykonaných testov: 308
Počet pozitívnych testov: 0
 
Výsledok testovania
MOM Dolná Seč za deň 27.03.2021
Počet vykonaných testov: 294
Počet pozitívnych testov: 0
 
 
Výsledok testovania
MOM Dolná Seč za deň 20.03.2021
Počet vykonaných testov: 300
Počet pozitívnych testov: 0
 
Výsledok testovania 
MOM Dolná Seč za deň 13.03.2021
Počet vykonaných testov: 302
Počet pozitívnych testov: 0
 
 
MOM Dolná Seč za deň 06.03.2021
Počet vykonaných testov 342
Počet pozitívnych testov 2
Dolná Seč 0
Vyšné nad Hronom 0
Horná Seč 1
Levice 1
 
MOM Dolná Seč za 27.02.2021 a 28.02.2021
Počet vykonaných testov 445
Počet pozitívnych testov 0
 
 
Testovanie 17.04.2021
Harmonogram testovania
 
Sobota 17.04.2021

od 8.00h do 14.00 h

od 11.45h do 13.00h  prestávka na obed a dezinfekciu

   Rezervovať termín

Priebežne budú podľa možností vybavovaní aj občania z iných obcí bez objednania, tak ako tomu bolo aj pri predošlých testovaniach.

Občania, ktorí majú záujem o testovanie, ale nemajú prístup k internetovému pripojeniu, môžu kontaktovať počas úradných hodín pracovníčky:

OcÚ v Dolnej Seči na tel. čísle 036 6330240 kde vás na testovanie zaregistrujú.

 SYSTÉM TESTOVANIA

Na testovanie prichádzajte podľa termínu, ktorý ste si zarezervoval/a.

Aj napriek zodpovednej príprave môže dôjsť k posunu časov.

Prosíme teda o trpezlivosť a hlavne o dodržiavanie platných hygienických nariadení.

Vstup do budovy je povolený len s respirátorom!

 

REZERVOVAŤ TERMÍN

 

  

 

Oznamujeme , že z dôvodu zlej epidemiologickej situácie na Slovensku a v regióne  Nitrianskeho samosprávneho kraja, na základe rozhodnutia Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja počnúc dňom 18.1.2021 až do odvolania bude prímestská autobusová doprava premávať v režime letných prázdnin. 

Na základe rozhodnutia Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja počnúc dňom 8.2.2021 bude prímestská autobusová doprava vykonávaná dopravcom ARRIVA Nové Zámky, a.s. premávať v režime školského vyučovania.

Ďalšie informácie sú aktualizované na webovej stránke dopravcu: 

https://arriva.sk/nove-zamky/od-8-2-2021-premava-primestska-autobusova-doprava-v-rezime-skolskeho-vyucovania/

Ďalšie informácie budú aktualizované na webovej stránke dopravcu:  https://arriva.sk/nove-zamky/

UPOZORNENIE pre vlastníkov a užívateľov pozemkov vo veci OREZU a VÝRUBU STROMOV v ochrannom pásme vonkajších vysokonapäťových vedení a v blízkosti a pod vonkajším nízkonapaäťoým vedením. Upozorňujeme Vás na povinnosť udržiavať stromy a kríky v ochrannom pásme vedení a pod vedením maximálne do výšky 3 m od zeme. Zároveň je potrebné udržiavať bezlesie v šírke 4 m po oboch stranách elektrického vedenia. V prípade, že stromy a kríky prerastú nad výšku 3 m je  potrebné z Vašej strany zabezpečiť ich orezanie resp. vyrezanie. Ak sa stromy priblížili k vodičom vedenia na už nebezpečnú vzdialenosť, je možné požiadať vlehote min. 25 dní od plánovaného termínu prác o vypnutie vedenia a to u príslušného špecialistu správy podľa obce. Táto povinnosť vyplýva vlastníkovi resp. užívateľovi pozemku zo zákona č. 251/2012 Z.z. v platnom znení. Včasné a správne orezanie stromov má zásadný vplyv na kvalitnú a bezpečnú dodávku elektrickej energie aj pre Vaše odberné miesto.