Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranný zboru v Leviciach v súlade s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 2 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov  O D V O L Á V A ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU v celom katastrálnom území okresu LEVICE dňom 07. 09. 2022 od 13:00 hod.

Vážení občania,
v zmysle novely Zákona o odpadoch sú samosprávy povinné vytvoriť obyvateľom miest a obcí podmienky na separovanie kuchynského biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu.
Z tohto dôvodu budú pri vstupnej bráne zboku obecného úradu umiestnené dve nádoby. Na každej nádobe bude umiestnená informácia čo do nádoby patrí a čo nie.

  • Jedna nádoba bude slúžiť na kuchynský odpad do ktorej môžete vhadzovať aj balené potraviny po záruke ako napr. konzervy, mlieko v krabici, mäso v obale, jogurty aj s kelímkom a iné.
  • Druhá nádoba bude slúžiť na použitý kuchynský olej, ktorý tam môžete vhadzovať priamo vo fľašiach.


V tejto súvislosti naša obec poskytne svojím občanom aj možnosť vyzdvihnúť si na obecnom úrade zberný kôš na kuchynský bioodpad.

Vyzdvihnúť si ho môžete spolu s informačnými letákmi pri okne v suteréne obecného úradu v dňoch
04.08.2022 t. j. vo štvrtok od 14.00h do 18.00h
11.08.2022 t. j. štvrtok od 14.00h do 18.00h
Verím, že všetci pochopia, že tieto nádoby nebudú slúžiť na iný než kuchynský odpad a olej.

štátnym občanom Ukrajiny a ich rodinným príslušníkom.

Bližšie informácie TU.

Vážení občania,

zverejňujeme dotazník, pre všetkých, ktorí chcú nejakým spôsobom pomôcť Ukrajine.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeYaxh_12XKc1u7Bo6rn-zO1wptcoEXfz-1_Z404LByaafGXQ/viewform

Zmeny cestovných poriadkov od 1.3.2022 na základe optimalizácie spojov.

Z  dôvodu stále nepriaznivej pandemickej situácie a výpadku vodičov dávame na vedomie, že ešte od 23.2.2022 do 25.2.2022 nebudú prevádzkované nasledovné spoje:

 

 

o d c h o d

p r í c h o d

 

 

čas

miesto

čas

miesto

402405

13

14:05

Tlmače,Lipník

14:55

Bátovce,nám.

402405

14

5:00

Žemberovce,pošta

5:35

Tlmače,Lipník

402415

24

6:54

Šarovce,kult.dom

7:28

Levice,Nám.Šoltésovej

402416

9

6:20

Levice,AS

6:43

Šarovce,Jednota

402425

46

6:15

Tlmače,Lipník

6:48

Levice,AS

 

Bratislava – 22. novembra 2021 – Združenie miest a obcí Slovenska informuje, že v nadväznosti na vyhlášku Úradu verejného zdravotníctva SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok sa režim , ktorý nariaďuje zákaz resp. obmedzenie vstupu do priestorov prevádzok
nevzťahuje na mestské a obecné úrady, čo znamená, že vo vzťahu k občanom neplatia v zmysle vyhlášky žiadne obmedzenia okrem dodržiavania protipandemických opatrení: rúška, respirátory, dezinfekcia, odstupy, ...
Klienti (občania) teda nemajú povinnosť pri vstupe sa preukazovať negatívnym testom na covid-19, potvrdením o očkovaní alebo potvrdením o prekonaní ochorenia Covid-19.