Obecný úrad v Dolnej Seči bude 02.11.2020 zatvorený z prevádzkových dôvodov. 

Prosíme zdravotníkov aby sa nahlasovali na call centre 0800 122004, stránka Korona.gov.sk nefunguje.
Ďakujeme

O TESTOVANÍ

Celoplošné testovanie obyvateľov Slovenska sa uskutoční od 30. októbra do 1. novembra 2020 a 6. až 8. novembra 2020, vždy od piatka do nedele. Celoplošné testovanie pomôže zachytiť skryté ohniská nákazy a spomaliť šírenie vírusu, vďaka čomu získajú naši lekári čas a priestor na to, aby sa postarali o chorých. Tým, že sa prídeme otestovať, zistíme nielen svoj vlastný stav,

Ministerstvo obrany vyhlásilo literárnu súťaž, víťazov čaká finančná odmena

Zapojme sa do strednodobého hodnotenia stratégie CLLD ,,S nami pre nás“ OZ Tekov-Hont.

obyvatelia:

Stiahnuť obežník. Bližšie iformácie: RÚVZ so sídlom v Leviciach: 036/6305 340, 0948 632 973

OPATRENIA NA ZABEZPEČENIE KONTROLY A ZABRÁNENIA ŠÍRENIA AFRICKÉHO MORU V INFIKOVANEJ A VYSOKORIZIKOVEJ OBLASTI
(NEKOMERČNÉ CHOVY – DROBNOCHOVY VRÁTANE CHOVOV S 1 OŠÍPANOU) Stiahnete TU.

Vážení občania, každý zásah do súčasného stavu obecnej zelene, najmä jej likvidáciu alebo výsadbu  je možný len so súhlasom obce a v súlade so schváleným územným plánom kde sa zeleň musí zriaďovať tak, aby neškodila inžinierskym sieťam, doprave a ostatným záujmom obyvateľov.To znamená, že je zakázané na verejných priestranstvách vypilovať ale aj vysádzať trvalé trávne porasty, robiť akékoľvek terénne úpravy a taktiež parkovať na verenej zeleni.