Obecný úrad v Dolnej Seči oznamuje občanom obce, že dňa 19.06.2020 t. j. v piatok budú v našej obci pristavené 4 veľkoobjemové kontajnery na objemový odpad z domácností. Až do naplnenia môžete do nich ukladať veľkoobjemový odpad, t.j. veci ktoré majú  väčšie rozmery a nedajú sa umiestniť do 110l zberných nádob. Sú  to napr. staré nábytky, sedacie súpravy, matrace a podobne.

Odpad vhadzujte rozobratý, aby zabral čo najmenší priestor!

Upozorňujeme občanov, že kontajnery neslúžia na zber biologického odpadu, nebezpečného odpadu, pneumatík a elektronického odpadu, ako napr. televízory, práčky, chladničky a pod..