POZOR ZMENA !!!
Testovanie 06.03.2021
Vážení občania,
opäť pripravujeme testovanie v našej obci, ale tentokrát sa už nebude testovať u nás aj v nedeľu.
Z tohto dôvodu budú pri testovaní uprednostnení na rezervovanie si termínu v rezervačnom systéme občania s trvalým a prechodným pobytom, dlhodobo zdržujúcim sa alebo pracujúcim v obci Dolná Seč a Vyšné nad Hronom s možnosťou zaregistrovať si termín v rezervačnom systéme, ostatným budú tentokrát rezervácie zrušené!!!!!
PROSÍM rešpektujte toto rozhodnutie, aby sme predišli zbytočným nedorozumeniam.
Samozrejme budeme opäť priebežne vybavovať aj občanov z iných obcí, ktorí nebudú zaregistrovaní a to podľa aktuálnej situácie a spravíme v rámci našich možností a síl opäť všetko pre to, aby sme stihli otestovať čo najviac občanov a testovanie prebiehalo plynule, bez komplikácií.
Za pochopenie ďakujeme

Harmonogram testovania

Sobota od 8.00h do 16.45h s prestávkou na obed a dezinfekciu od 11.45h do 13.00h

 

  Rezervovať termín

Občania, ktorí majú záujem o testovanie, ale nemajú prístup k internetovému pripojeniu, môžu kontaktovať od štvrtka počas úradných hodín pracovníčky:

OcÚ v Dolnej Seči na tel. čísle 036 6330240 alebo

kde vás na testovanie zaregistrujú.

 SYSTÉM TESTOVANIA

Na testovanie prichádzajte podľa termínu, ktorý ste si zarezervoval/a.

Priebežne budú podľa možností vybavovaní aj občania bez registrácie, tak ako tomu bolo aj pri predošlom testovaní.

Aj napriek zodpovednej príprave môže dôjsť k posunu časov.

Prosíme teda o trpezlivosť a hlavne o dodržiavanie platných hygienických nariadení.

Na testovanie treba čakať pred budovou v ochrannom rúšku a dodržiavať 2 m odstup.

  1. Do budovy odberného miesta budete volaný/á príslušníkom OS SR v poradí v akom ste zaregistrovaný/á.
  2. Pred vstupom je potrebné si dezinfikovať ruky.
  3. Vo vnútri predložíte administratívnemu pracovníkovi občiansky preukaz.
  4. Po zapísaní údajov administrátorom, vám podajú vreckovku a prejdete k miestu kde si vyfúkate nos a vreckovku zahodíte do koša.
  5. Dezinfikujete si ruky a dostanete 2 ks lístkov s vašim poradovým číslom.
  6. Prejdete na miesto testovania, kde odovzdáte 1 ks lístka a vykonajú vám odber, rúško je potrebné si stiahnuť len z nosa, na ústach ostáva.
  7. Po odbere prejdete do čakárne a čakáte kedy vás vyzvú podľa vášho poradového čísla.
  8. Po obdržaní potvrdenia vychádzate z miestnosti bočným vchodom.
  9. Na potvrdení nájdete aktuálne poučenia čo robiť v prípade ak ste pozitívny/a.

 Prajem pekný deň

Z. Furdová

 

REZERVOVAŤ TERMÍN