Výsledok testovania 
MOM Dolná Seč za 27.02.2021 a 28.02.2021
Počet vykonaných testov 445
Počet pozitívnych testov 0
 
 Ďakujem dnešnému odberovému tímu a všetkým, ktorí nám akokoľvek pomohli.