K dnešnému dňu 26.03.2021 sa sčítalo v našej obci 77,66% obyvateľov.

 Všetci obyvatelia Slovenska majú povinnosť sčítať sa vyplnením elektronického formulára.

 • Vyplnenie elektronického formuláru netrvá viac ako 10 minút.
 • Všetky potrebné informácie nájdete na www.scitanie.sk a po stiahnutí aj v mobilnej aplikácii pod názvom SODB 2021.
 • Pomoc obyvateľ nájde aj na linke 02/20 92 49 19.
 • Údaje, ktoré uvediete v sčítacom formulári, sa musia vzťahovať k rozhodujúcemu okamihu sčítania, ktorým je polnoc zo štvrtka 31. decembra 2020 na piatok 1. januára 2021.
 • Pomôžte sčítať sa aj svojim blízkym doma, ak vás o to požiadajú.
 • Sčítať neplnoleté osoby, teda deti, je povinný rodič, respektíve zákonný zástupca.
 • Nezabúdajte, že sčítanie je povinné a výrazne ovplyvňuje náš život v budúcnosti.
 • Aj vaše údaje pomôžu pri budovaní nových ciest, chodníkov, športovísk a školských zariadení....
 • Zákon o sčítaní pozná aj sankcie za nesplnenie si povinnosti. Obyvateľovi môže byť udelená pokuta obcou od 25 do 250 eur.
 • Sčítajte sa čo najskôr, nenechávajte si túto povinnosť na poslednú chvíľu.
 • Asistované sčítanie, ktoré sa bude realizovať po 1. apríli 2021 (presný termín sa určí na základe epidemiologickej situácie), by sa malo týkať výlučne a prioritne obyvateľov digitálne vylúčených (bez internetu, seniorov, osamelých seniorov).