štátnym občanom Ukrajiny a ich rodinným príslušníkom.

Bližšie informácie TU.