Ten kto odvoz odpadových vôd vykonával, je povinný vydať doklad o vývoze tomu kto o vývoz požiadal. Bližšia informácia k Novele zákona o vodách.