Vážení občania,
v zmysle novely Zákona o odpadoch sú samosprávy povinné vytvoriť obyvateľom miest a obcí podmienky na separovanie kuchynského biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu.
Z tohto dôvodu budú pri vstupnej bráne zboku obecného úradu umiestnené dve nádoby. Na každej nádobe bude umiestnená informácia čo do nádoby patrí a čo nie.

  • Jedna nádoba bude slúžiť na kuchynský odpad do ktorej môžete vhadzovať aj balené potraviny po záruke ako napr. konzervy, mlieko v krabici, mäso v obale, jogurty aj s kelímkom a iné.
  • Druhá nádoba bude slúžiť na použitý kuchynský olej, ktorý tam môžete vhadzovať priamo vo fľašiach.


V tejto súvislosti naša obec poskytne svojím občanom aj možnosť vyzdvihnúť si na obecnom úrade zberný kôš na kuchynský bioodpad.

Vyzdvihnúť si ho môžete spolu s informačnými letákmi pri okne v suteréne obecného úradu v dňoch
04.08.2022 t. j. vo štvrtok od 14.00h do 18.00h
11.08.2022 t. j. štvrtok od 14.00h do 18.00h
Verím, že všetci pochopia, že tieto nádoby nebudú slúžiť na iný než kuchynský odpad a olej.