Január 14.01.2020
Február 11.02.2020
Marec 10.03.2020
Apríl 8.04.2020
Máj 11.05.2020
Jún 9.06.2020
Júl 13.07.2020
August 17.08.2020
September 14.09.2020
Október 12.10.2020
November 10.11.2020
December 8.12.2020

Milí spoluobčania !

Prihovárame sa Vám pravidelne každý rok, lebo komunálny odpad je v každej domácnosti, tvoríme si ho, či už chceme alebo nie pri každodenných činnostiach - pri varení, kúrení, upratovaní a kupujeme si ho v obchodoch s tovarom. Za jeho likvidáciu platíte, ale pri jeho dôkladnom separovaní prídete k záveru, že zaň nemusíme platiť. Ako správne stláčať odpad pred vyhodením.