2018 Deň obce
2018 Nohejbalový turnaj 2018 Starostovská zábava 2018 Mariášový turnaj 2018 Stolnotenisový turnaj
2017 Posedenie dôchodcov 2017 Obecná slávnosť 017 Starostovská zábava 2017 Mariášový turnaj

2017 Stolnotenisový turnaj 2016 Mikuláš 2016 Posedenie dôchodcov 2016 Deň obce

2016 Turnaj v nohejbale 2016 Mariášový turnaj 2016 Starostovská zábava 2016 Stolnotenisový turnaj

2015 Posedenie dôchodcov 2015 Obecná slávnosť 2015 Starostovská zábava 2015 Mariášový turnaj
2014 Posedenie dôchodcov 2014 Deň obce Dolná Seč 2014 Stretnutie dôchodcov 2014 Starostovská zábava
2013 Výstava ovocia a zeleniny 2013 Posedenie dôchodcov 2013 Mikuláš 2014 Mariášový turnaj
2013 Deň obce 2013 Oslava storočnice 2013 Mariášový turnaj 2012 Mikuláš
2012 Posedenie dôchodcov 2012 Deň obce 2012 Starostova zábava 2012 Zabíjačka