10. januára, 2022
7. februára, 2022
7. marca, 2022
12. apríla, 2022
9. mája, 2022
08. júna, 2022
12. júla, 2022
8. augusta, 2022
12. septembra, 2022
10. októbra, 2022
9. novembra, 2022
7. decembra, 2022