10. januára, 2022
7. februára, 2022
7. marca, 2022
12. apríla, 2022
9. mája, 2022
08. júna, 2022
12. júla, 2022
8. augusta, 2022
12. septembra, 2022
10. októbra, 2022
9. novembra, 2022
7. decembra, 2022

Milí spoluobčania !

Prihovárame sa Vám pravidelne každý rok, lebo komunálny odpad je v každej domácnosti, tvoríme si ho, či už chceme alebo nie pri každodenných činnostiach - pri varení, kúrení, upratovaní a kupujeme si ho v obchodoch s tovarom. Za jeho likvidáciu platíte, ale pri jeho dôkladnom separovaní prídete k záveru, že zaň nemusíme platiť. Ako správne stláčať odpad pred vyhodením.