MESIAC

PODUJATIE

ORGANIZÁTOR

Január

 

Stolnotenisový turnaj

06.01.2020

 

Obec

Február

Fašiangový sprievod

01.02.2020 od 13.30 hod.

Zábava

...02. 2020

Obec

 

Usporiadateľ verejného kultúrneho podujatia v zmysle zákona č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach v znení neskorších predpisov je povinný oznámiť konanie verejného kultúrneho podujatia v obci Dolná Seč a  to buď osobne, poštou alebo elektronickou poštou.