Realizácia podujatí bude závisieť od aktuálnej epidemiologickej situácie a prijatých opatrení.

MESIAC

PODUJATIE

ORGANIZÁTOR

Január

 

Stolnotenisový turnaj

 

 

Obec

Február

Fašiangový sprievod

 

Obecný ples

 

Obec

Marec

Degustácia vín

Zväz záhradkárov/obec

Apríl

Brigáda

obec

Máj

Cyklotúra

 

ZVZ Hron/ obec

jún

Deň detí

obec

júl

Deň obce

obec

august

Privítanie detí

obec

september

Cyklotúra

ZVT Hron/obec

september

Výstava ovocia a zeleniny

Zväz záhradkárov/obec

október

Posedenie so seniormi

obec

november

Tvorivé dielne

obec

december

Mikuláš

obec

december

Vianočný koncert

obec

 

Usporiadateľ verejného kultúrneho podujatia v zmysle zákona č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach v znení neskorších predpisov je povinný oznámiť konanie verejného kultúrneho podujatia v obci Dolná Seč a  to buď osobne, poštou alebo elektronickou poštou.