Navrh rozpoctu na r. 2023-2025.pdf

2022-629 uloženie zásielky Dohányová

2022-628 uloženie zásielky Melicherčíková

2022-586 ulozenie zasielky Dohanyova.pdf

2022-501 ulozenie zasielky Dohanyova.pdf

2022-458 Oznámenie o uložení zásielky Dohányová.pdf

2022-450 Oznámenie o uložení zásielky Melicherčíková.pdf

2022-379 Stavebne povolenie -Verejna vyhlaska-.pdf

2022-428 ulozenie zasielky Dohanyová.pdf

Zámer predaj 1105-16.pdf

Zámer predaj 65-1.pdf

2022-410 ulozenie zasielky-Melichercikova.pdf

2022-390 Verejna vyhlaska.pdf

2022-368 Oznamenie zaverecne stanovisko.pdf

Návrh Záverečný účet obce za rok 2021

Návrh plánu kontrolnej činnosti II-2022.pdf