Návrh plánu kontrolnej činnosti I. polrok 2022 DS.pdf

navrh rozpoctu 2022,2023,2024.pdf

VZN TKO 2021 Návrh.pdf

Upozornenie výrub stromov.pdf

Prečistenie koryta Hrona.pdf

Oznámenie o uložení zásielky 2021-498-Melichercikova.pdf

Ponuka na predaj spoluvlastníckeho podielu.pdf

2021-488 oznámenie o uložení zásielky-Lakatosova.pdf

2021-487 oznámenie o uložení zásielky-Lakatos.pdf

Mimoriadne núdzové opatrenia - odstrel diviakov.pdf

nariadenie chovateľom ošípaných.pdf

Predaj podielu v Pasienkovom spolocenstve.pdf

Oznámenia o uložení zásielky 2021-422 - Dohányová.pdf

Odstávka elektriny 16.7.2021 - Bližšie informácie TU.

Zámer Sabo-Balog.pdf

Čas zvýšeného nebezpečenstva požiaru. Bližšie informáciu TU.

2021-347-oznamenie o ulozeni zasielky Dohanyova.pdf

Vážení občania,

pozývame Vás na zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 10.06.2021 o 17.00 hod. v kultúrnom dome v Dolnej Seči. Bližšie informácie TU.

Predloženie návrhu programu starostlivosti o lesy.