2022-428 ulozenie zasielky Dohanyová.pdf

Zámer predaj 1105-16.pdf

Zámer predaj 65-1.pdf

2022-410 ulozenie zasielky-Melichercikova.pdf

2022-390 Verejna vyhlaska.pdf

2022-368 Oznamenie zaverecne stanovisko.pdf

Návrh Záverečný účet obce za rok 2021

Návrh plánu kontrolnej činnosti II-2022.pdf

Oznamenie o ulozeni zasielky 2022-321 - Madar.pdf

Oznamenie strategicky dokument 2022-300.pdf

Oznámenie o zrušení TP Štrbková, Štrbka

Oznamenie-o-ulozeni-2022-228-Lakatos.pdf

Stavebné povolenie - rekonštrukcia komunikácie

Ročný výkaz o komunálnom odpade za 2021

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Oznámenie o začatí správneho konania Galko.pdf

SK-Dolna-Sec-2021.pdf

Návrh VZN 1-2022