Oznámenie o uložení zásielky 2020-710-Melichercikova.pdf

Oznámenie o uložení zásielky 2020-694.pdf

Oznámenie Melicherčíková.pdf

Návrh VZN - ÚP.pdf

Novogal žiadosť.pdf

Stavebné povolenie - rekonštrukcia chodníka

Oznámenie o prerokovaní ÚPN

Verejná vyhláška LE Tekovský Hrádok

Návrh záverečného účtu obce za rok 2019

Verejná vyhláška - chodníky (3.6.2020)