Zápisnica z ustanovujúceho zastupiteľstva 10.12.2014

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva 7.1. 2015

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva 27. 1. 2015

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva 31. 3. 2015

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva 28. 4. 2015

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva 5. 5. 2015

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva 26. 5. 2015

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva 30. 6. 2015

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva 28. 7. 2015

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva 29. 9. 2015

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva 14. 12. 2015

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva 29. 3. 2016

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva 31. 5. 2016

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva 28. 6. 2016

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva 26. 9. 2016

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva 3. 12. 2016

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva 28. 3. 2017

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva 20. 6. 2017

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva 26. 9. 2017

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva 14. 12. 2017

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva 10. 4. 2018

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva 12. 6. 2018

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva 24. 9. 2018

Zápisnica z ustanovujúceho zastupiteľstva z 10.12. 2018

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva 21.12. 2018

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva z 29.1.2019

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva z 21.2.2019

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo 16.4.2019

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva z 28.5.2019

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva z 25.6.2019

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva z 24.9.2019

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva z 10.12.2019

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo 16.1.2020

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva z 3.3. 2020

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva z 25.5.2020

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva z 30.6.2020

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva z 5.8. 2020

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva z 8.10. 2020 

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva z 8.12. 2020 

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva z 8.3. 2021

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva z 13.4. 2021

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo 4.5. 2021

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo 10.6. 2021

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo 6.9. 2021

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo 7.12.2021

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva z 8.2.2022

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva z 22.3.2022

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva z 31.3.2022

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo 17.5.2022

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo 20.6.2022

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva z 12.7.2022

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva z 20.9.2022

Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva z 22.11.2022.pdf