Ev. číslo Predmet Dodávateľ Suma v EUR
O2021/001 Objednávame si u Vás periodické prehliadky plynových zariadení kotol Vitogas100 , kond. kotol Protherm a 10 ks gamatky Erik Sedlák-LAHER 0
O2021/002 Objednávame si u Vás odvoz biologického odpadu z testovania Covid-19 , ktoré sa uskutoční 23.01.2021a 24.01.2021 ARGUSS s.r.o. 0
O2021/003 Objednávame si u Vás dopravné značenie podľa vystavenej ponuky č. TS/20297 realizácia do 10 dní odo dňa obdržania objednávky ZNAČKY, s.r.o. 3270,35
O2021/004 Objednávame si u Vás revíziu čerpadiel LK Pumpservice Bratislava, s.r.o. 759,6
O2021/005 Objednávame si u Vás údržbu multifunkčného ihriska výmenu starých sietí za nové podľa Vami zaslanej cenovej ponuky CAMPOS SK s.r.o. 2951,4
O2021/006 Objednávame si u Vás metrologické overenie prietokomera MAG PRIMO DN100 podľa ponuky v termíne od 15.07.2021-31.08.2021 Hydroing s.r.o. 583
O2021/007 Objednávame si u Vás elektroinštalačné práce podľa cenovej ponuky č. 01829 LI GROUP s.r.o. 2097,96
O2021/008 Objednávame si u Vás demontáž a montáž čerpadla a miešadla podľa cenovej ponuky č.2100128 LK Pumpservice Bratislava, s.r.o. 4838
O2021/009 Objednávame si u Vás revíziu prečerpávacej stanice PARAGON-elektroslužby 154,6
O2021/010 Objednávame si u Vás elektro práce na ČOV podľa cenovej ponuky LI GROUP s.r.o. 1598,55
O2021/011 Ako vlastník verejného vodovodu/kanalizácie, v súlade so Zákonom č. 442/2002 Z.z.: Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 0
O2021/012 Objednávame si u Vás dodanie rastlín a realizáciáu a výsadbu záhonov na cintoríne Dolná Seč v rámci projektu Zeleň pre všetkých PROFI PARTNER LV, s.r.o. 4980,4
O2021/013 Objednávame si u Vás bezdrôtový miestny rozhlas ozvučenie časti obce Forte Acoustic, spol. s r.o. 1550,4
O2021/014 Objednávame si u Vás majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov pod miestnymi komunikáciami v zmyle cenovej ponuky zo dňa 06.09.2021 BUKNA, advokátska kancelária, s.r.o. 0
O2021/015 Objednávame si u Vás odstránenie závad po revízii elektoinštalácie na objekte obecný úrad a kultúrny dom. LI GROUP s.r.o. 2097,96
O2021/016 Objednávame si opravu dvoch pôvodných bezdrôtových typov hlásičov o obci Dolná Seč Forte Acoustic, spol. s r.o. 0
O2021/017 Objednávame si u Vás revíziu komínov na budovách Obecného úradu, Športového areálu Kamil Palko - kominárstvo 0
O2021/018 Objednávame si u Vás geodetické práce na vysporiadanie miestnych komunikácii v k.ú Dolná Seč podľa cenovej ponuky Geodetická kancelária URBAN-LAUKO 881
O2021/019 predpaltné prístup smernice pre obce Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. 0
O2021/020 Objednávame si u Vás vypracovanie protokolu o ureční vonkajších vplyvov podla cenovej ponuky LI GROUP s.r.o. 600
O2021/021 Objednávame si u Vás 200 ks stravných lístkov nominálna hodnota 4,50€ DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 900
O2021/022 Objednávame si u Vás spracovanie a odvoz zeleného odpadu a konárov. FLEURETTE s.r.ol 0
O2021/023 Ako vlastník verejného vodovodu/kanalizácie v súlade so Zákonom č. 442/202 Z.z. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 0
O2021/024 objednávame si u Vás samsung ssd 500 gb Samsung 870 EVO SATA III Interní 2,5 MIMONI s.r.o. 122,48