Ev. číslo Predmet Dodávateľ Suma v EUR
O2022/001 Objednávame si u Vás nastavenie kotlov-horákov pre potreby revízie v bývalom objekte Materskej školy v Dolnej Seči Erik Sedlák-LAHER 0
O2022/002 Objednávame si u Vás kamenivo 22/63 ANTECO s.r.o. 0
O2022/003 Objednávame si u Vás rozhrnutie kameniva a úpravu miestnej komunikácie v obci smer na ČOV Ing. Matej Varga 0
O2022/004 Objednávame si u Vás opravu miešadla Amamix podľa cenovej ponuky LK Pumpservice Bratislava, s.r.o. 3318,14
O2022/005 Objednávame si u Vás Obec Rybník 410
O2022/006 Objednávame si u Vás tlačívá úmrtné listy Centrum polygrafických služieb 0
O2022/007 Objednávame si u Vás stravné lístky nomínálna hodnota 5,10€ počet kusov 190 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 969
O2022/008 Objednávame si u Vás opravu kondenzačného kotla Proherm v priestoroch obecného úradu Dolná Seč Erik Sedlák-LAHER 0
O2022/009 Objednávame si u Vás 2 ks mobilné WC s umyvadlami na akciu Deň obce dňa 02.07.2022 Event Service, s.r.o. 0
O2022/010 Objednávame si u Vás výmenu nornej deliacej steny na ČOV Dolná Seč EKOFORM spol. s r.o. 3705,6
O2022/011 Objedávame si u Váš vývoz sedimentovaného kalu z ČOV v Dolnej Seči do 60m3 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 0
O2022/012 Objednávame si u Vás čístenie hydročističom, vývoz kalu z ČOV Dolná Seč Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 0
O2022/013 Objednávame si u Vás ELKOPLAST Slovakia, s.r.o. 670,8
O2022/014 Objednávame si u vás tlačívá sobášne a úmrtné listy Centrum polygrafických služieb 20,4
O2022/015 Objednávame si u Vás nastavenie automaticke aktualizácie pracovných stanic v počítačovej sieti  pre informačný systém URBIS MADE spol.s r.o. 60
O2022/016 Objednávame si u Vás vývoz kalu Anton Horvát 0
O2022/017 Objednávame si u Vás modernizáciu verejného rozhlasu na základe Vašej ponuky z 11.05.2022 Forte Acoustic, spol. s r.o. 2985,6
O2022/018 Objednávame si u Vás kurz prvej pomoci pre  tri osoby dňa 28.06.2022 Slovenský červený kríž 0
O2022/019 Objednávame si u vás kontrolu nástenných hydrantov Miroslav Lešťan - HASLEX 0
O2022/020 Objednávame si u Vás revízie podľa Vašej cenovej ponuky č. 220354 z 30.05.2022 LK Pumpservice Bratislava, s.r.o. 667,2
O2022/021 Objednávame si u Vás servis dvoch klimatizačných jednotiek na obecnom úrade v Dolnej Seči sirux s.r.o. 120
O2022/022 Objednávame si u Vás stravné lístky nomínálna hodnota 5,10€ počet kusov 190 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 969
O2022/023 Objednávame si u Vás stravné lístky nomínálna hodnota 6,00€ počet kusov 160 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 960