Ev. číslo Predmet Dodávateľ Suma v EUR
DF2022/0001 systémová podpora URBIS01.02.22-31.03.22 MADE spol.s r.o. 100
DF2022/0002 výkon zodpovednej osoby osobnyudaj.sk, s.r.o. 48
DF2022/0003 údržba siete verejného osvetlenia EcoLed Solutions a.s. 370,9
DF2022/0004 mobilná sieť Orange Slovensko, a.s. 33,91
DF2022/0005 plyn ŠA Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 34
DF2022/0006 plyn MŠ, KD Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 539
DFZ2022/0001 zaloha za CA05 FL, náustky pre testery VLan ts s.r.o. 91
DF2022/0007 poplatok za sms služby Daniel Svorda 30
DF2022/0008 Periodická servisná priehliadka plynový kotol pre potreby revízie v bývalom objekte Materskej školy v Dolnej Seči Erik Sedlák-LAHER 75,6
DF2022/0009 CA05 FL, náustky VLan ts s.r.o. 91
DF2022/0010 výkon zodpovednej osoby osobnyudaj.sk, s.r.o. 48
DF2022/0011 plyn ŠA Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 34
DF2022/0012 plyn MŠ, KD Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 539
DF2022/0014 tel. poplatky Slovak Telekom, a.s. 68,95
DF2022/0013 ťahanie žumpy KD Ján Belan 60
DF2022/0015 vyúčKD 24ZZS7096367000V 01.01.-31.01.2022 Energie2, a.s. 51,93
DF2022/0016 vyúčMČOV24ZZS61070610008Z 01.01.-31.01.2022 Energie2, a.s. 87,33
DF2022/0017 vyúčMiniABC24ZZS4224070000P 01.01.-31.01.2022 Energie2, a.s. -15,54
DF2022/0018 mobilná sieť Orange Slovensko, a.s. 31,01
DF2022/0019 odmena výk.umelcom - verejný rozhlas r.2020 SLOVGRAM 38,4
DF2022/0020 rozhrnutie kameniva a úpravu miestnej komunikácie v obci smer na ČOV Ing. Matej Varga 110
DF2022/0021 prevádzkovanie verejnej kanallizácie ČOV BioCompact T AQUAVITA PLUS, spol. s r.o. 366
DF2022/0022 TKO 12/2021 Waste transport a.s. 654,26
DF2022/0023 mandátny certifikát 2x  3roky, kvalifikovaný certifikát pre elekt.pečať 3 ročný Disig, a.s. 324
DF2022/0024 Vyhotovenie geometrických plánov na určenie vlastníckych práv k nehnuteľnostiam Ing. Pavel Lauko - Geodetická kancelária 704
DF2022/0025 údržba siete verejného osvetlenia EcoLed Solutions a.s. 370,9
DF2022/0026 štiepkovanie konárov pozdĺž komunikacie Dolná Seč - Levice Daniel Guťan - ROPE 120
DF2022/0027 kompostovacie košíky 100 ks biologické rozložiteľné vrecúška 100ks Obec Rybník 410
DF2022/0028 ročný paušálny príspevok za odchyt túlavých zvierat za tok 2022 OZ Šťastný domov - Happy House 273,5
DF2022/0029 poplatok za sms služby Daniel Svorda 30
DF2022/0030 výkon zodpovednej osoby osobnyudaj.sk, s.r.o. 48
DF2022/0031 tel. poplatky Slovak Telekom, a.s. 63,68
DF2022/0032 plyn MŠ, KD Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 492
DF2022/0033 plyn ŠA Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 34
DF2022/0034 drvené kamenivo na miestnu komunikáciu ANTECO s.r.o. 245,54
DF2022/0035 servis, oprava a programovanie el. zariadení naOCÚ Ing. Ferdinand Kovács 60
DF2022/0036 ENVITA SK licencia evidencia odpadov INISOFT s.r.o. 118,8
DF2022/0037 ENVITA SK servisná podpora k programu od 28.2.22-13.3.23 INISOFT s.r.o. 39,6
DF2022/0038 mobilná sieť Orange Slovensko, a.s. 32,51
DF2022/0039 vyúčMČOV24ZZS61070610008Z 01.02.-28.01.2022 Energie2, a.s. 17,62
DF2022/0040 vyúčMiniABC24ZZS4224070000P 01.012.-28.02.2022 Energie2, a.s. -30,79
DF2022/0041 vyúčKD 24ZZS7096367000V 01.02.-28.02.2022 Energie2, a.s. 25,46
DF2022/0042 TKO 02/2022 Waste transport a.s. 685,51
DF2022/0043 prevádzkovanie verejnej kanallizácie ČOV BioCompact T AQUAVITA PLUS, spol. s r.o. 366
DF2022/0044 úmrtný list 50 ks Centrum polygrafických služieb 13,2
DF2022/0045 Verejné použitie hudobných diel miestny rozhlas SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva 12
DF2022/0046 Verejné použitie hudobných diel miestny rozhlas SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva 20,4
DFZ2022/0002 záloha na stravné lístky DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 920,2
DF2022/0047 stravné lístky DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 920,2
DF2022/0048 skladaná mapa VKÚ Horká pahorkatina VKÚ Harmanec, s.r.o. 374,4
DF2022/0049 dodanie dokumetácie vodovodu ŠA Ing. Roman Uhnák - PROJ 250
DF2022/0050 údržba siete verejného osvetlenia EcoLed Solutions a.s. 370,9
DF2022/0051 systémová podpora URBIS01.04.22-30.06.22 MADE spol.s r.o. 100
DF2022/0052 miešadlo Amamic V2227/14 UDG v.č.428651 LK Pumpservice Bratislava, s.r.o. 3318,14
DF2022/0053 poplatok za sms služby Daniel Svorda 30
DF2022/0054 členský príspevok ZVT HRON za rok 2022 Združenie vidieckeho turizmu HRON 100
DF2022/0055 vyúčMiniABC24ZZS4224070000P 01.03.22-31.03.2022 Energie2, a.s. -26,54
DF2022/0056 plyn ŠA Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 34
DF2022/0057 plyn MŠ, KD Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 270
DF2022/0058   Erik Sedlák-LAHER 194,1
DF2022/0059 služby v oblasti CO podľa zmluvy CO-COMPANY s.r.o. 50
DF2022/0060 tel. poplatky Slovak Telekom, a.s. 60,65
DF2022/0061 školenie INISOFT s.r.o. 58,8
DF2022/0062 vyúčMČOV24ZZS61070610008Z 01.03.-31.03.2022 Energie2, a.s. 69,39
DF2022/0063 vyúčKD 24ZZS7096367000V 01.03.-31.03.2022 Energie2, a.s. 29,73
DF2022/0064 správne konania vo veci výrubu drevín marec 2021- - marec 2022 Mesto Levice 20
DF2022/0065 výkon zodpovednej osoby osobnyudaj.sk, s.r.o. 48
DF2022/0066 príspevok na ustajnenie túlavého psíka za mesiac marec 2022 OZ Šťastný domov - Happy House 65
DF2022/0067 zateplenie steny polystyrénom, maľovanie Gyemjanic Tibor GARANT 481,92
DF2022/0068 mobilná sieť Orange Slovensko, a.s. 32,09
DF2022/0069 údržba siete verejného osvetlenia EcoLed Solutions a.s. 370,9
DF2022/0070 právne služby-analýza podkladov k prechodu vlastníctva BUKNA, advokátska kancelária, s.r.o. 288
DF2022/0071 viazač Fellowes Star+ pre plastové chrbty Alemat.cz, spol. s r.o. 101,51
DF2022/0072 voda ŠA 7208898 01.01.22-31.03.22 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 7,78
DF2022/0073 voda ČOV 7208898 01.01.22-31.03.22 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 62,22
DF2022/0074 voda KD7208898 01.01.22-31.03.22 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 19,44
DF2022/0075 TKO 03/2022 Waste transport a.s. 666,28
DF2022/0076 poštovné november2021-marec2022 Mesto Levice 309,6
DF2022/0077 prevádzkovanie verejnej kanallizácie ČOV BioCompact T AQUAVITA PLUS, spol. s r.o. 366
DF2022/0078 košíky na kuchynský odpad UNIMAX 130ks ECObag vrecká 10l 25ks v rolke 130 ks ELKOPLAST Slovakia, s.r.o. 670,8
DF2022/0079 elektrický prietokový ohrievač vody lcd 3Kw RAJ HOLDING s.r.o. 74,47
DF2022/0080 vodoinštalačný materiál LEMAR LEVICE, s.r.o. 72,48
DF2022/0081 poplatok za sms služby Daniel Svorda 30
DF2022/0082 plyn ŠA Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 34
DF2022/0083 plyn MŠ, KD Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 103
DF2022/0084 obecná vlajka, vlajka SR CLIENT SERVICE, s.r.o. 157,2
DF2022/0085 služby v oblasti CO podľa zmluvy CO-COMPANY s.r.o. 50
DF2022/0086 výkon zodpovednej osoby osobnyudaj.sk, s.r.o. 48
DF2022/0087 vyúčŠA 24ZZS7099367000V 01.01.22-25.04.2022 Energie2, a.s. 21,61
DF2022/0088 vyúčIHRISKO24zzs7037036000A 01.01.22-24.04.2022 Energie2, a.s. -4,69
DF2022/0089 vyúčKD 24ZZS7096367000V 01.04.-30.04.2022 Energie2, a.s. 8,49
DF2022/0090 vyúčMiniABC24ZZS4224070000P 01.04.22-30.04.2022 Energie2, a.s. 21,65
DF2022/0091 vyúčMČOV24ZZS61070610008Z 01.04.-30.04.2022 Energie2, a.s. 22,71
DF2022/0092 ECG ESP 20301 pákové espresso NAY a.s. 129,88
DF2022/0093 tričká s logom 16 ks JD Real s.r.o. 114,9
DF2022/0094 mobilná sieť Orange Slovensko, a.s. 32,01
DF2022/0095 tlačívá sobášne a úmrtné listy žiadosť o uzavretie manželstva Centrum polygrafických služieb 26,4
DF2022/0096 čistiace prostriedky, jednorarazový riad, hygienické potreby MIRA OFFICE s.r.o. 170,56
DF2022/0097 sviečka, filter, cievka, nož, olej Ing. Marek CZIRIA 249,68
DF2022/0098 inštalácia nastevenie Urbis v sieti MADE spol.s r.o. 60
DF2022/0099 farby na tvár, bublifuk Maquita s.r.o. 30,49
DF2022/0100 farby na tvár VYVY s.r.o. 25,86
DF2022/0101 prevádzkovanie verejnej kanallizácie ČOV BioCompact T AQUAVITA PLUS, spol. s r.o. 366
DF2022/0102 Objemný odpad Waste transport a.s. 1714,8
DF2022/0103 TKO 04/2022 Waste transport a.s. 661,7
DF2022/0104 voda ŠA 7208898 01.04.22-03.05.22 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 2,59
DF2022/0105 vodovodná prípojka p.Sabo-Balog Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 246,79
DF2022/0106 tel. poplatky Slovak Telekom, a.s. 62,48
DF2022/0107 sedimetnovaný kal z ČOV ARGUSS s.r.o. 1008,6
DF2022/0108 výmena nornej deliacej steny na ČOV vrátane naviac prác EKOFORM spol. s r.o. 5104,39
DF2022/0109 údržba siete verejného osvetlenia EcoLed Solutions a.s. 370,9
DFZ2022/0003 upgrade softvér MRP MRP-COMPANY,  spol. s r.o. 47,02
DF2022/0110 upgrade softvér MRP MRP-COMPANY,  spol. s r.o. 47,02
DF2022/0111 Činnosť technika BOZP,PO Daniela Siváková 50
DF2022/0112 štiepkovanie FLEURETTE s.r.ol 743,4
DF2022/0113 rozbíjanie asfaltu a úprava miestnej komunikácie v obce DS smer na ČOV Ing. Matej Varga 150
DF2022/0114 požičanie skákacieho hradu na akciu deň detí Peter Kapoš 217
DF2022/0115 služby v oblasti CO podľa zmluvy CO-COMPANY s.r.o. 50
DF2022/0116 vývoz kalu a dovoz baktérií Ján Belan 90
DF2022/0117 poplatok za sms služby Daniel Svorda 30
DF2022/0118 vývoz kalu HORVÁTH ANTON 216
DF2022/0119 plyn ŠA Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 34
DF2022/0120 plyn MŠ, KD Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 45
DF2022/0121 tel. poplatky Slovak Telekom, a.s. 63,5
DF2022/0122 tričko s potlačou deň detí SIGNUM LEVICE, s.r.o. 252
DF2022/0123 výkon zodpovednej osoby osobnyudaj.sk, s.r.o. 48
DF2022/0124 vyúčKD 24ZZS7096367000V 01.05.-31.05.2022 Energie2, a.s. -32,2
DF2022/0125 vyúčMČOV24ZZS61070610008Z 01.05.-31.05.2022 Energie2, a.s. -31,73
DF2022/0126 vyúčMiniABC24ZZS4224070000P 01.05.22-31.05.2022 Energie2, a.s. 58,32
DF2022/0127 mobilná sieť Orange Slovensko, a.s. 32,01
DF2022/0128 mulčovanie okolo ciest REKVIN s.r.o. 840
DF2022/0129 TKO 05/2022 Waste transport a.s. 1009,59
DF2022/0130 vývoz a likvidácia kalu Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 606,47
DF2022/0131 závesné hojdacie kreslo JAKS s.r.o. 165
DF2022/0132 servis, oprava a programovanie el. zariadení naOCÚ Ing. Ferdinand Kovács 60
DF2022/0133 vonkajsí prijímač BR Digi s výkonovým zosilň 4x reprouktor 30W 8ks Forte Acoustic, spol. s r.o. 2985,6
DF2022/0134 znalecký posudok Ing. Lenka Chládeková 30
DF2022/0135 znalecký posudok Ing. Lenka Chládeková 30
DF2022/0136 znalecký posudok Ing. Lenka Chládeková 30
DF2022/0137 znalecký posudok Ing. Lenka Chládeková 30
DF2022/0138 prevádzkovanie verejnej kanallizácie ČOV BioCompact T AQUAVITA PLUS, spol. s r.o. 366
DF2022/0139 napínák a kladka k volejbalovým stlpikom FUNNY SPORT SLOVENSKO, s.r.o. 164,4
DF2022/0140 údržba siete verejného osvetlenia EcoLed Solutions a.s. 370,9
DF2022/0141 členský príspevok  na rok 2022 OZ Tekov-Hont 200
DF2022/0142 plyn MŠ, KD Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 42
DF2022/0143 plyn ŠA Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 34
DF2022/0144 zapožičanie skákacieho hradu na deň obce Peter Kapoš 325
DF2022/0145 systémová podpora URBIS01.07.22-30.09.22 MADE spol.s r.o. 100
DF2022/0146 výkon zodpovednej osoby osobnyudaj.sk, s.r.o. 48
DF2022/0147 Mr.Bubble bublinová show ShowPortal s.r.o. 260
DF2022/0148 služby v oblasti CO podľa zmluvy CO-COMPANY s.r.o. 50
DF2022/0149 služby pri zbere a odvoze odpadu čo.2022-NO-06 EKORECYKLING Group 48,75
DF2022/0150 poplatok za sms služby Daniel Svorda 30
DF2022/0151 vystúpenie Hudobnej skupiny STIMUL BAND Jozef Krnák 150
DF2022/0152 vyúčMČOV24ZZS61070610008Z 01.06.-30.06.2022 Energie2, a.s. 125,35
DF2022/0153 vyúčMiniABC24ZZS4224070000P 01.06.22-30.06.2022 Energie2, a.s. 66,86
DF2022/0154 vyúčKD 24ZZS7096367000V 01.06.-30.06.2022 Energie2, a.s. -29,38
DF2022/0155 kniha Levice a okolie kedysi a dnes 24 ks CBS spol, s. r. o. 396
DF2022/0156 Verejné použitie hudobných diel Deň obce SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva 64,8
DF2022/0157 kontrola požiarnych hydrantov OCÚ Miroslav Lešťan - HASLEX 65,52
DF2022/0158 mobilná sieť Orange Slovensko, a.s. 32,09
DF2022/0159 prenájom mobilné WC , deň obce Event Service, s.r.o. 120
DF2022/0160 tel. poplatky Slovak Telekom, a.s. 69,24
DF2022/0161 postrek proti komárom Viliam Baltazár-DDD Služby 864
DF2022/0162 stravné lístky DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 990,02
DFZ2022/0004 záloha na stravné lístky DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 990,02
DF2022/0163 Poskytnutie vyjadrenia ku existencii telekom. zariadení Slovak Telekom, a.s. 13,9
DF2022/0164 servisná prehliadka, čistenie a dezinfekcia klimatizácie sirux s.r.o. 120
DF2022/0165 TKO 06/2022 Waste transport a.s. 700,86
DF2022/0166 zapožičanie maskotov  na deň obce Peter Kapoš 185
DF2022/0167 poradenstvo a príprava podkladov dohody KZ k vysporiadaniu miestnej cesty BUKNA, advokátska kancelária, s.r.o. 414
DF2022/0168 voda KD7208898 01.04.22-30.06.22 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 18,56
DF2022/0169 voda ČOV 7208898 01.04.22-30.06.22 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 42,42
DF2022/0170 voda ŠA 7208898 03.05.22-30.06.22 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 4
DF2022/0171 drvenie haluzí lesnou frézou REKVIN s.r.o. 432
DF2022/0172 prevádzkovanie verejnej kanallizácie ČOV BioCompact T AQUAVITA PLUS, spol. s r.o. 366
DF2022/0173 vytýčenie telekomunikačného vedenia Slovak Telekom, a.s. 98,4
DF2022/0174 údržba siete verejného osvetlenia EcoLed Solutions a.s. 385,58
DF2022/0175 štiepkovanie biomasy FLEURETTE s.r.ol 1593
DF2022/0176 vyhotovenie kúpnej a zámennej zmluvy JUDr. Andrea Chorvátová Nagyová, advokát 150
DF2022/0177 revízia čerpadiel Flygt a KSB LK Pumpservice Bratislava, s.r.o. 667,2
DF2022/0178 služby pri zbere a odvoze odpadu čo.2022-NO-06 EKORECYKLING Group 48,75
DF2022/0179 poplatok za sms služby Daniel Svorda 30
DF2022/0180 plyn MŠ, KD Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 42
DF2022/0181 plyn ŠA Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 34
DF2022/0182 služby v oblasti CO podľa zmluvy CO-COMPANY s.r.o. 50
DF2022/0183 výkon zodpovednej osoby osobnyudaj.sk, s.r.o. 48
DF2022/0184 vyúčKD 24ZZS6035135000Z 01.07.-31.07.2022 Energie2, a.s. 29,16
DF2022/0185 vyúčMiniABC24ZZS4224070000P 01.07.22-31.07.2022 Energie2, a.s. 102,34
DF2022/0186 vyúčMČOV24ZZS61070610008Z 01.07.-31.07.2022 Energie2, a.s. 263,84
DF2022/0187 prevádzkovanie verejnej kanallizácie ČOV BioCompact T AQUAVITA PLUS, spol. s r.o. 366
DF2022/0188 vytýčenie siete malou diagnostikou pred OCU Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 56,93
DF2022/0189 TKO 07/2022 Waste transport a.s. 643,66
DF2022/0190 vyhotovenie zámennej zmluvy a nárvhu na vklad JUDr. Andrea Chorvátová Nagyová, advokát 150
DF2022/0191 mobilná sieť Orange Slovensko, a.s. 33,01
DF2022/0192 tel. poplatky Slovak Telekom, a.s. 67,93