Ev. číslo Dodavatel Predmet Suma v EUR
DF2017/0061 Slovak Telekom, a.s., Bratislava I telefónne poplatky 38,99
DF2017/0062 MADE spol.s r.o., Banská Bystrica systémová podpora 01.04.2017-30.06.2017 75
DF2017/0063 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava plyn MŠ, KD 487
DF2017/0064 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava plyn ŠA 114
DF2017/0065 Tibor Furda, Dolná Seč správa web stránky obce 50
DF2017/0066 RZMO Tekov, Santovka vložné za účastníka Snem ZMOS 50
DF2017/0067 Ján Belan, Veľký Ďur ťahanie odpadovej jamy na OCÚ 50
DFD2017/0005 ZSE Energia, a.s., Bratislava vyúčtovanie r2016 -1142,41
DF2017/0068 Tekovská ekologická s.r.o., Nový Tekov vývoz TKO 3/2017 479,91
DF2017/0069 ZSE Energia, a.s., Bratislava energia ČOV 499,69
DF2017/0070 ZSE Energia, a.s., Bratislava energia 504,75
DF2017/0071 Slovak Telekom, a.s., Bratislava I telefónne poplatky 69,14
DF2017/0072 EcoLed Solutions a.s., BratislavaI zabez.prev.verejného osvetlenia 328,42
DF2017/0073 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Levice voda KD 01.01.17-31.03.17 27,22
DF2017/0074 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Levice voda cint 77208892  01.01.17-31.03.17 1,3
DF2017/0075 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Levice voda ČOV 7209089  01.01.17-31.03.17 10,37
DF2017/0076 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Levice voda ŠA 7219678  01.01.17-31.03.17 10,37
DF2017/0077 Slovak Telekom, a.s., Bratislava I telefónne poplatky 38,99
DF2017/0078 Markon - N, s.r.o., Nový Tekov terénne úpravy v obci buldozérom 825,6
DF2017/0079 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava plyn ŠA 114
DF2017/0080 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava plyn MŠ, KD 186
DF2017/0081 ZSE Energia, a.s., Bratislava energia 509,84
DF2017/0082 ZSE Energia, a.s., Bratislava energia ČOV 499,69
DF2017/0083 Tibor Furda, Dolná Seč správa web stránky obce 50
DF2017/0084 Ing. Marek CZIRIA, Levice filter, olej, cievka, diel dolny 136,41
DF2017/0085 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Levice montáž vodovodnej prípojky 233,03
DF2017/0086 Slovak Telekom, a.s., Bratislava I telefónne poplatky 49,51
DF2017/0087 Tekovská ekologická s.r.o., Nový Tekov vývoz TKO 3/2017, jarné upratovanie 1392,12
DF2017/0088 EcoLed Solutions a.s., BratislavaI zabez.prev.verejného osvetlenia 328,42
DF2017/0089 Združenie vidieckeho turizmu HRON, Horná Seč členský príspevok ZVT HRON- združenie obcí 100
DFZ2017/0002 Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Žilina Úplné znenia /UZ/ ročník 2018 - preddavok 119,87
DFZ2017/0003 MRP-COMPANY,  spol. s r.o., Valaská Mzdy a personalistika, upgrade cez internet 26,22
DF2017/0090 Ing. Jozef Ďuriš, Levice znalecký posudok 100
DF2017/0091 Ing. Miroslav Sukeník - KOPEX, Považská Bystrica plastové známky na psov 50,4
DF2017/0092 Slovak Telekom, a.s., Bratislava I telefónne poplatky 38,99
DF2017/0093 Zuzana Libutkova.capricorn.L-sk, Levice pohár s popisom 14
DF2017/0094 PORADCA s.r.o., Žilina odborná literatúra 12
DF2017/0095 AquaLaB s.r.o., Bratislava odb.tech.pomoc prev.ČOV 549,6
DF2017/0096 Dušan Torda, Hronské Kosihy mulčovanie okolo cesty 554,88
DF2017/0097 Daniela Siváková, Kalná nad Hronom vykonaná činnosť technika BOZP, PO 50
DF2017/0098 Disig, a.s., Bratislava kvalifikovaný systémový certifikát -ročný poplatok 32,4
DF2017/0099 Tibor Furda, Dolná Seč správa web stránky obce 50
DF2017/0100 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava plyn ŠA 114
DF2017/0101 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava plyn MŠ, KD 79
DF2017/0102 Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Žilina Úplné znenia ročník 2018 vyúčtovanie 119,87
DF2017/0103 Ing. Marek CZIRIA, Levice silon 2,7x896m obly, viaz.paska, ochrana tvare 140,8
DF2017/0104 Slovak Telekom, a.s., Bratislava I telefónne poplatky 55
DF2017/0105 ZSE Energia, a.s., Bratislava energia ostatné 509,84
DF2017/0106 ZSE Energia, a.s., Bratislava energia ČOV 499,69
DF2017/0107 Tekovská ekologická s.r.o., Nový Tekov vývoz TKO 5/2017 508,4
DF2017/0108 Mesto Levice, Levice poštovné II.Q 2017 165,15
DF2017/0109 Miroslav Lešťan - HASLEX, Levice kontrola požiarnych hydrantov OCÚ 24
DF2017/0110 Viliam Baltazár-DDD Služby, Šahy dezinsekcia proti komárom 30.05. a 03.06.17 432
DF2017/0111 EcoLed Solutions a.s., BratislavaI zabez.prev.verejného osvetlenia 328,42
DF2017/0112 Slovak Telekom, a.s., Bratislava I telefónne poplatky 38,99
DF2017/0113 CLIENT SERVICE, s.r.o., Levice Plagát A3, A4 igelit.taška 188,4
DF2017/0114 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava plyn ŠA 114
DF2017/0115 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava plyn MŠ, KD 72
DF2017/0116 SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva, Bratislava reprod.hudba Deň obce 80,4
DF2017/0117 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Žilina stra.llístky 300ks x 3,60€ 1101,36
DFZ2017/0004 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Žilina záloha na stravné lístky 1101,36
DF2017/0118 Slovak Telekom, a.s., Bratislava I telefónne poplatky 52,36
DF2017/0119 ZSE Energia, a.s., Bratislava energia ihrisko 146,44
DF2017/0120 ZSE Energia, a.s., Bratislava energia ostatné 509,84
DF2017/0121 ZSE Energia, a.s., Bratislava energia ČOV 499,69
DF2017/0122 Tibor Furda, Dolná Seč správa web stránky obce 50
DF2017/0123 MADE spol.s r.o., Banská Bystrica systémová podpora 01.07.2017-30.09.2017 75
DF2017/0124 Badger Meter Slovakia, s.r.o., Bratislava – mestská časť Rača oprava prietokomera, doska elektroniky 388,8
DF2017/0125 IKE, spol. s r.o., Pôtor Deň obce párty stan 360
DF2017/0126 MM UNLIMITED s.r.o., Trnava Prenájom zábavných kostýmov na deň obce 260
DF2017/0127 Ladislav Eliaš, Banská Bystrica moderovanie akcie Deň obce 200
DF2017/0128 Hudobný spolok "Prameň", Banka hudobná produkcia Deň obce 300
DF2017/0129 Tekovská ekologická s.r.o., Nový Tekov vývoz TKO 6/2017 503,4
DF2017/0130 EcoLed Solutions a.s., BratislavaI zabez.prev.verejného osvetlenia 328,42
DF2017/0131 Viliam Baltazár-DDD Služby, Šahy postrek proti komárom Deň obce 216
DF2017/0132 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Levice voda ČOV 7209089  01.04.17-30.06.17 27,22
DF2017/0133 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Levice voda ŠA 7219678  01.04.17-30.06.17 9,07
DF2017/0134 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Levice voda KD 01.04.17-30.06.17 22,03
DF2017/0135 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Levice voda cint 77208892  01.04.17-30.06.17 1,3
DF2017/0136 Wolters Kluwre s.r.o., Bratislava publikácia Sus.spory v obce, Zákon o priestupkoch 77,3
DF2017/0137 HP Servis, s.r.o., Levice cartridge HP 70,8
DF2017/0138 Centrum polygrafických služieb, Bratislava – mestská časť Rača úmrtný list 50 ks 25,92
DF2017/0139 Slovak Telekom, a.s., Bratislava I telefónne poplatky 38,99
DF2017/0140 AquaLaB s.r.o., Bratislava odb.tech.pomoc prev.ČOV 360
DF2017/0141 Ing. Ferdinand Kovács, Jur nad Hronom oprava verejného rozhlasu 631,2
DF2017/0142 Ján Belan, Veľký Ďur vývoz kalu z ČOV 275
DF2017/0143 ZSE Energia, a.s., Bratislava energia ČOV 499,69
DF2017/0144 ZSE Energia, a.s., Bratislava energia ostatné 509,84
DF2017/0145 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava plyn ŠA 114
DF2017/0146 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava plyn MŠ, KD 72
DF2017/0147 Tibor Furda, Dolná Seč správa web stránky obce 50
DF2017/0148 Tekovská ekologická s.r.o., Nový Tekov vývoz TKO 7/2017 471,18
DF2017/0149 Prima banka Slovensko, a.s., Žilina poskytnutie informácie audítorovi 60
DF2017/0150 Slovak Telekom, a.s., Bratislava I telefónne poplatky 52,12
DF2017/0151 EcoLed Solutions a.s., BratislavaI zabez.prev.verejného osvetlenia 328,42
DF2017/0152 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava plyn ŠA 114
DF2017/0153 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava plyn MŠ, KD 151
DF2017/0154 Slovak Telekom, a.s., Bratislava I telefónne poplatky 49,51
DF2017/0155 Daniel Tuček, Levice registracia, prevadzka dolnasec.sk 95
DF2017/0156 ZSE Energia, a.s., Bratislava energia ostatné 509,84
DF2017/0157 ZSE Energia, a.s., Bratislava energia ČOV 499,69
DF2017/0158 Tekovská ekologická s.r.o., Nový Tekov vývoz TKO 8/2017 666,8
DF2017/0159 Slovak Telekom, a.s., Bratislava I telefónne poplatky 41,78
DF2017/0160 Tibor Furda, Dolná Seč správa web stránky obce 50
DFZ2017/0005 Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Žilina Finan.spravodajca r.2018 1.preddavok 26,4
DFZ2017/0006 Petit Press, a.s., Bratislava My Nitrianske noviny 37/2017-36/2018 25
DF2017/0161 Petit Press, a.s., Bratislava My Nitrianske č.37/2017-36/2018 25
DF2017/0162 EcoLed Solutions a.s., BratislavaI zabez.prev.verejného osvetlenia 328,42
DF2017/0163 Slovak Telekom, a.s., Bratislava I telefónne poplatky 38,99
DF2017/0164 OZ Tekov-Hont, Santovka členské 7-12/2017 175
DF2017/0165 LK Pumpservice Bratislava, s.r.o., Bratislava – mestská časť Dúbr oprava čerpadla Flygt 1510,32
DF2017/0166 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava plyn MŠ, KD 468
DF2017/0167 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava plyn ŠA 114
DF2017/0168 Ján Belan, Veľký Ďur vývoz kalu z OcÚ 50
DF2017/0169 AquaLaB s.r.o., Bratislava odb.tech.pomoc prev.ČOV 360
DF2017/0170 ZSE Energia, a.s., Bratislava energia ostatné 509,84
DF2017/0171 ZSE Energia, a.s., Bratislava energia ČOV 499,69
DF2017/0172 Ing. Marek CZIRIA, Levice silon 2,7x358m obly, filter vzduchovy FS240-460C 65,7
DF2017/0173 Tekovská ekologická s.r.o., Nový Tekov vývoz TKO 9/2017 486,49
DF2017/0174 Tibor Furda, Dolná Seč správa web stránky obce 50
DF2017/0175 Slovak Telekom, a.s., Bratislava I telefónne poplatky 49,51
DF2017/0176 MADE spol.s r.o., Banská Bystrica systémová podpora 01.10.2017-31.12.2017 75
DF2017/0177 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Levice voda ihrisko 01.07.17-30.09.17 1,3
DF2017/0178 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Levice voda ČOV 7209089  01.07.17-30.09.17 25,92
DF2017/0179 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Levice voda cint 77208892  01.07.17-30.09.17 1,3
DF2017/0180 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Levice voda KD 01.07.17-30.09.17 22,03
DF2017/0181 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Levice voda ŠA 7219678  01.07.17-30.09.17 9,07
DF2017/0182 Mesto Levice, Levice poštovné III.Q 2017 97,5
DF2017/0183 EcoLed Solutions a.s., BratislavaI zabez.prev.verejného osvetlenia 328,42
DF2017/0184 Slovak Telekom, a.s., Bratislava I telefónne poplatky 38,99
DF2017/0185 Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Žilina finančný pravodajca ročník 2018 26,4
DFZ2017/0007 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Žilina záloha stravné lístky 1101,36
DF2017/0186 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Žilina stravné lístky 300 ks á 3,60€ 1101,36
DF2017/0187 CLIENT SERVICE, s.r.o., Levice vlajky 147,84
DF2017/0188 CLIENT SERVICE, s.r.o., Levice vlajka SR voľby 15
DF2017/0189 RZMO Tekov, Santovka ubytovanie 20.11.-22.11.2017 výjazdové rokovanie 60
DF2017/0190 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava plyn MŠ, KD 773
DF2017/0191 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava plyn ŠA 114
DF2017/0192 ZSE Energia, a.s., Bratislava energia ostatné 509,84
DF2017/0193 ZSE Energia, a.s., Bratislava energia ČOV 499,69
DF2017/0194 ANTECO s.r.o., Horná Seč kamenivo 16/32, ČOV 115,75
DF2017/0195 Slovak Telekom, a.s., Bratislava I telefónne poplatky 50,41
DF2017/0196 Tibor Furda, Dolná Seč správa web stránky obce 50
DF2017/0197 Gizela Oňová, Bratislava Umelecký program 450
DF2017/0198 EKOFORM spol. s r.o., Levice prečistenie kanalizácie 43,8
DF2017/0199 EcoLed Solutions a.s., BratislavaI zabez.prev.verejného osvetlenia 328,42
DF2017/0200 Slovak Telekom, a.s., Bratislava I telefónne poplatky 43,19
DF2017/0201 Tekovská ekologická s.r.o., Nový Tekov vývoz objemného odpadu, TKO 10/2017 644,59
DF2017/0202 Študio-21 plus, s.r.o., Bratislava Projektová dokumentácia na detské 1200
DF2017/0203 Ing. Erika Žilkayová, Bratislava Audit za rok 2016 1000
DF2017/0204 Sconto Nábytok s.r.o., Trnava kancelárska stolička TIMO čierna 2ks 199,8
DF2017/0205 AquaLaB s.r.o., Bratislava odb.tech.pomoc prev.ČOV 480
DF2017/0206 Ing. Vladimír Balúch, Levice geom.plán, adres.bod, dom smútku 400
DF2017/0207 Tekovská ekologická s.r.o., Nový Tekov vývoz TKO objemný odpad 661,22
DF2017/0208 Tekovská ekologická s.r.o., Nový Tekov vývoz TKO 11/2017 439,34
DF2017/0209 Pavol Halanda, Michal nad Žitavou licencia program oferus 2018/cintorín 60
DF2017/0210 Branislav Kondrčík, Levice trofeje 3ks, mariášový turnaj 40
DF2017/0211 INPROST S.R.O., Bratislava Obecné noviny 2018 135,2
DF2017/0212 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava plyn MŠ, KD 911
DF2017/0213 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava plyn ŠA 114
DF2017/0214 Daniela Siváková, Kalná nad Hronom vykonaná činnosť technika BOZP, PO 50
DF2017/0215 Dušan Torda, Hronské Kosihy drvenie konárov 480
DF2017/0216 Ing. Marek CZIRIA, Levice páska štahovacia ŠA 36,91
DF2017/0217 e-licencie s.r.o., Bratislava Office 2016 2ks 168
DF2017/0218 MANOS CONSULTING s.r.o., Nitra Spracovanie žiadosti NFP a 1500
DF2017/0219 Slovak Telekom, a.s., Bratislava I telefónne poplatky 52,12
DF2017/0220 Alza.sk s.r.o., Bratislava Monitor 2x, Počítač HP 2x, externý disk, 1392,5
DF2017/0221 Tibor Furda, Dolná Seč správa web stránky obce 50
DF2017/0222 Tekovská ekologická s.r.o., Nový Tekov vývoz TKO elektrodpad 154,72
DF2017/0223 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Levice montáž vodovodnej prípojky Kmeť 229,48
DF2017/0224 Zuzana Libutkova.capricorn.L-sk, Levice pohár s popisom ping pong turnaj 67
DF2017/0225 Wolters Kluwre s.r.o., Bratislava ekonomická literatúra 51,3
DF2017/0226 Komedianti s.r.o., Bánov Divadielko o Mikulášovi 300
DF2017/0227 Slovak Telekom, a.s., Bratislava I telefónne poplatky 38,99
DF2017/0228 EcoLed Solutions a.s., BratislavaI zabez.prev.verejného osvetlenia 328,42
DF2017/0229 JA-BL-KO ct, s.r.o., Nové Zámky odmena za vypracovanie žiadosti o NFP 1198,8
DF2017/0230 Erik Sedlák-LAHER, Želiezovce Opravu plynových spotrebičov 75
DF2017/0231 HP Servis, s.r.o., Levice cartridge 170,88
DF2017/0232 KOPYR, s.r.o., Galanta ohňostroj 150
DF2017/0233 Prima banka Slovensko, a.s., Žilina poplatok za ročné vedenie účtu majiteľa 45,44
DF2017/0234 Tibor Furda, Dolná Seč správa web stránky obce 50
DF2017/0235 Tekovská ekologická s.r.o., Nový Tekov vývoz TKO 12/2017 441,33
DFD2017/0236 ZSE Energia, a.s., Bratislava vyúčtovanie r2017 -311,99
DFD2017/0237 ZSE Energia, a.s., Bratislava vyúčtovanie r2017 -930,48
DF2017/0238 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Levice voda ŠA 7219678  01.10.17-31.12.17 2,59
DF2017/0239 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Levice voda ČOV 7209089  01.10.17-31.12.17 28,51
DF2017/0240 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Levice voda cint 77208892  01.10.17-31.12.17 6,48
DF2017/0241 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Levice voda KD7208898 01.10.17-31.12.17 27,22
DF2017/0242 Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Žilina Úplné znenia ročník 2017 doplatok 33,96
DF2017/0243 Zsolt Balya, Vyšné nad Hronom odhŕňanie snehu 36
DFD2017/0244 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava vyúčt.2017 ŠA -762,83
DFD2017/0245 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava vyúčt.2017 MŠ,KD -2056,06
DF2017/0246 Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Žilina Finančný spravodajca 2017 doplatok 7,45