Ev. číslo Predmet Dodávateľ Suma v EUR
DF2020/0001 tel. poplatky Slovak Telekom, a.s. 59,34
DF2020/0002 poplatok za SMS služby Daniel Svorda 30
DF2020/0003 systémová podpora URBIS01.01.20-31.03.20 MADE spol.s r.o. 75
DF2020/0004 plyn ŠA Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 58
DF2020/0005 plyn MŠ, KD Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 822
DF2020/0006 energia ČOV ZSE Energia, a.s. 626,72
DF2020/0007 energia ihrisko ZSE Energia, a.s. 140,51
DF2020/0008 energia trafos,MŠ,MiniABC, cint.,KD,ŠA ZSE Energia, a.s. 546,39
DF2020/0009 mobilná sieť Orange Slovensko, a.s. 30
DF2020/0010 splnomocnenie-vydanie poukazu SLOVENSKÁ POŠTA, a.s., 3,5
DF2020/0011 oprava plynového spotrebiča ŠA Erik Sedlák-LAHER 51,4
DF2020/0012 údržba siete verejného osvetlenia EcoLed Solutions a.s. 344,9
DF2020/0013 Banner 250*360cm CLIENT SERVICE, s.r.o. 264
DF2020/0014 výrub dreviny Daniel Guťan - ROPE 70
DF2020/0015 revízie ČOV s prípojkou, bleskozvod, servis ovládania ČS1 a odstránenie zistenej závady PARAGON-elektroslužby 1176
DF2020/0016 Verejné použitie hudobných diel miestny rozhlas SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva 20,4
DF2020/0017 Verejné použitie hudobných diel miestny rozhlas SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva 12
DF2020/0018 revízia čerpadiel a miešadiel LK Pumpservice Bratislava, s.r.o. 480
DFD2020/0019 oprava k vyúčtovaniu za elektrinu ZSE Energia, a.s. 4,87
DFD2020/0020 oprava k vyúčtovaniu za elektrinu ZSE Energia, a.s. 10,16
DFD2020/0021 oprava k vyúčtovaniu za elektrinu ZSE Energia, a.s. 47
DFD2020/0022 oprava k vyúčtovaniu za elektrinu ZSE Energia, a.s. 64,1
DFD2020/0023 oprava k vyúčtovaniu za elektrinu ZSE Energia, a.s. 51,34
DF2020/0024 plyn MŠ, KD Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 797
DF2020/0025 plyn ŠA Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 58
DF2020/0026 TKO 1/2020 Tekovská ekologická s.r.o. 341,17
DF2020/0027 poplatok za SMS služby Daniel Svorda 30
DF2020/0028 profesionálne 3W COB poracovné svietidlo AUTO KELLY SLOVAKIA, s.r.o. 35,99
DF2020/0029 správa www stránky obce RNDr. Tibor Furda 50
DF2020/0030 vyhotovenie geom.plánu vodný zdroj Novogal Ing. Dezider Duchoň 380
DF2020/0031 energia ČOV ZSE Energia, a.s. 626,72
DF2020/0032 energia trafos,MŠ, MiniABC, cint.,KD,ŠA ZSE Energia, a.s. 546,39
DF2020/0033 tel. poplatky Slovak Telekom, a.s. 59,34
DF2020/0034 údržba siete verejného osvetlenia EcoLed Solutions a.s. 344,9
DF2020/0035 prevádzkovanie verejnej kanallizácie ČOV BioCompact T AQUAVITA PLUS, spol. s r.o. 366
DF2020/0036 Verejné použitie hudobných diel fašiangová zábava SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva 108
DF2020/0037 Proj.dokum.na dostavbu chodníka v Dolnej Seči PROSIC, s.r.o. 1032
DF2020/0038 obecná vlajka, vlajka SR CLIENT SERVICE, s.r.o. 93
DF2020/0039 vyjadr.k exist. telekom. zariadení dostavba chodníky Slovak Telekom, a.s. 13,9
DF2020/0040 mobilná sieť Orange Slovensko, a.s. 30
DF2020/0041 poplatok za SMS služby Daniel Svorda 30
DF2020/0042 vypracovanie podania a žiadosti o záznam vlastníckeho práva obce do príslušného katastra JUDr. Andrea Chorvátová Nagyová, advokát 180
DF2020/0043 plyn MŠ, KD Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 752
DF2020/0044 plyn ŠA Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 58
DF2020/0045 energia trafos,MŠ,MiniABC,cint.,KD,ŠA ZSE Energia, a.s. 546,39
DF2020/0046 energia ČOV ZSE Energia, a.s. 626,72
DF2020/0047 TKO 2/2020 Tekovská ekologická s.r.o. 395,47
DF2020/0048 strav.lístky 200ks x 4,50€ DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 920,2
DF2020/0049 tel. poplatky Slovak Telekom, a.s. 59,34
DF2020/0050 čalúnenie stoličiek KD 80ks Ľudovít Daniš - STOLDAN 880
DF2020/0051 zneškodnenie nebezpečného odpadu ARGUSS s.r.o. 565,68
DF2020/0052 prevádzkovanie verejnej kanallizácie ČOV BioCompact T AQUAVITA PLUS, spol. s r.o. 366
DF2020/0053 správa www stránky obce RNDr. Tibor Furda 50
DF2020/0054 externý manažment pri projekte Rekonštrukcia komunikácie a verejného priestr.DS Prvá Európska Konzultačná spol. s r.o. 1188
DF2020/0055 čerpadlo Flygt MP 3069.170HT/250 v.č.2011008 LK Pumpservice Bratislava, s.r.o. 2586,82
DF2020/0056 údržba siete verejného osvetlenia EcoLed Solutions a.s. 344,9
DF2020/0057 umrtný list, potrv. o pobyte, osvedčovacia kniha Centrum polygrafických služieb 30,9
DF2020/0058 stavebné práce "Modernizácia domu smútku a uprava jeho okolia DS ZLATNER, spol. s r.o. 21032,74
DF2020/0059 odmena výk.umelcom - verejný rozhlas r.2020 SLOVGRAM 38,4
DF2020/0060 remene, ložiská kosačka LOGUMA, s.r.o. 191,11
DF2020/0061 činnosť vo verejnom obstarávaní Rekonštrukcia a modernizácia a dostavby chodníka v DS Ing. Zuzana Matušková 200
DF2020/0062 systémová podpora URBIS01.04.20-30.06.20 MADE spol.s r.o. 75
DF2020/0063 poplatok za SMS služby Daniel Svorda 30
DF2020/0064 mobilná sieť Orange Slovensko, a.s. 30,7
DF2020/0065 plyn ŠA Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 58
DF2020/0066 plyn MŠ, KD Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 412
DF2020/0067 skartovač, kancelárske potreby OFFICE DEPOT s.r.o. 275,89
DF2020/0068 materiál na kosačku a krovinorez Ing. Marek CZIRIA 385,46
DF2020/0069 poštovné I.Q 2020 Mesto Levice 60,55
DF2020/0070 energia trafos,MŠ,MiniABC,cint.,KD,ŠA ZSE Energia, a.s. 546,39
DF2020/0071 energia ČOV ZSE Energia, a.s. 626,72
DF2020/0072 ochranné okuliare číre LP - vetrané FLORIAN, s.r.o. 13,97
DF2020/0073 správa www stránky obce RNDr. Tibor Furda 50
DF2020/0074 údržba siete verejného osvetlenia EcoLed Solutions a.s. 344,9
DF2020/0075 stavebné práce "Modernizácia domu smútku a uprava jeho okolia DS ZLATNER, spol. s r.o. 26147,47
DF2020/0076 TKO 03/2020 Tekovská ekologická s.r.o. 886,37
DF2020/0077 prevádzkovanie verejnej kanallizácie ČOV BioCompact T AQUAVITA PLUS, spol. s r.o. 366
DF2020/0078 latexové , nitrilové , ochranné ,rukavice VOSI plus, s.r.o. 99,5
DF2020/0079 okuliare, ochrnanný štít, chemické rukavice FLORIAN, s.r.o. 109,98
DF2020/0080 dávkovač mydla, bakteric.prost., dezinfekčné mydlo NAY a.s. 106,95
DF2020/0081 čerpadlo Flygt MP 3069. 180HT/251 a 10m Subcab v.č.1950597 LK Pumpservice Bratislava, s.r.o. 3118,61
DF2020/0082 voda ŠA 7209089  01.01.20-31.03.20 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 18,14
DF2020/0083 voda ČOV 7209089  01.01.20-31.03.20 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 15,55
DF2020/0084 voda MŠ  01.01.20-31.03.20 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 1,3
DF2020/0085 voda Cint.7208892 01.01.20-31.03.20 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 7,78
DF2020/0086 voda KD7208898 01.01.20-31.03.20 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 53,15
DF2020/0087 mobilná sieť Orange Slovensko, a.s. 30
DF2020/0088 tel. poplatky Slovak Telekom, a.s. 59,41
DF2020/0089 nepremokavý dvojdielny odev, čižmy PVC vysoké rúško s ochranným filtrom FLORIAN, s.r.o. 246,32
DF2020/0090 členský príspevok ZVT HRON za rok 2020 Združenie vidieckeho turizmu HRON 100
DF2020/0092 ochranný oblek, ochranný overal zravodtnícky LITTLE CARPATHIANS, s.r.o. 52,9
DF2020/0093 ťahanie žumpy KD Ján Belan 60
DF2020/0094 poplatok za SMS služby Daniel Svorda 30
DF2020/0095 plyn MŠ, KD Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 158
DF2020/0096 plyn ŠA Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 58
DF2020/0097 vyjadrenie k projektu Rekonštrukcia a dostavba chodníka DS pč.848/1 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 21,6
DF2020/0098 tel. poplatky Slovak Telekom, a.s. 59,34
DF2020/0099 energia ČOV ZSE Energia, a.s. 626,72
DF2020/0100 energia trafos,MŠ,MiniABC,cint.,KD,ŠA ZSE Energia, a.s. 546,39
DF2020/0101 TKO 04/2020 Tekovská ekologická s.r.o. 570,97
DF2020/0102 prevádzkovanie verejnej kanallizácie ČOV BioCompact T AQUAVITA PLUS, spol. s r.o. 366
DF2020/0103 poplatok Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 1,9
DF2020/0104 LEIFHEIT Clean twist extra s vozíkom, náhrada k mopu Dunajnet s.r.o. 61,46
DF2020/0105 Xerox 006R01573 toner Ledum Kamara SK s.r.o. 33,16
DF2020/0106 správa www stránky obce RNDr. Tibor Furda 50
DF2020/0107 členské na rok 2020 OZ Tekov-Hont 200
DF2020/0108 vyjadr.k exist.telekom.zariadení cesta ČOV Slovak Telekom, a.s. 13,9
DF2020/0109 vypracovanie záverečnej správy k jest.studni k vodoprávnemu konaniu v lokalite D. Seč GEO - Komárno s.r.o. 840
DF2020/0110 Činnosť technika BOZP,PO Daniela Siváková 50
DF2020/0111 vytýčenie hranice pozemkov pč.801 Ing. Pavel Lauko - geodetická kancelária 367
DF2020/0112 údržba siete verejného osvetlenia EcoLed Solutions a.s. 344,9
DF2020/0113 zameranie potrubia cesta ČOV Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 30,36
DF2020/0114 vodovodná prípojka Ing. Kurpašová Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 231,25
DF2020/0115 mobilná sieť Orange Slovensko, a.s. 30
DF2020/0116 vodovodná prípojka Ing.Fojtíková Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 228,58
DF2020/0117 vodovodná prípojka p.Varga Tomáš Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 231,25
DF2020/0118 upgrade mzdy a personalistika MRP-COMPANY,  spol. s r.o. 32,38
DF2020/0119 poplatok za SMS služby Daniel Svorda 30
DF2020/0120 plyn ŠA Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 58
DF2020/0121 plyn MŠ, KD Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 67
DF2020/0122 TKO 05/2020 Tekovská ekologická s.r.o. 602,64
DF2020/0123 čistič okien Leifheit window cleaner TIPA, spol.s r.o. 44,55
DF2020/0124 energia trafos,MŠ,MiniABC,cint.,KD,ŠA ZSE Energia, a.s. 546,39
DF2020/0125 energia ČOV ZSE Energia, a.s. 626,72
DF2020/0126 strav.lístky 200ks x 4,50€ DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 921,4
DF2020/0127 tel. poplatky Slovak Telekom, a.s. 59,34
DF2020/0128 mobilná sieť Orange Slovensko, a.s. 30
DF2020/0129 Žiadosť o platbu projektu Modernizácia domu smútku EUFC SK s.r.o. 1200
DF2020/0130 vypracovanie. Prevádzkového poriadku Verejnej kanalizácie Dolná Seč AquaLaB s.r.o. 594
DF2020/0131 správa www stránky obce RNDr. Tibor Furda 50
DF2020/0132 právna pomoc a poradenstvo JUDr. Andrea Chorvátová Nagyová, advokát 60
DF2020/0133 kancelárske a čistiace prostriedky OFFICE DEPOT s.r.o. 94,75
DF2020/0134 vytyčovacie práce cestaČOV Západoslovenská distribučná,a.s. 93,77
DF2020/0135 PD dočasné dopravné značenie rek.chodníkov MF DS pč.848/1 iProdos, s.r.o., 300
DF2020/0136 prevádzkovanie verejnej kanallizácie ČOV BioCompact T AQUAVITA PLUS, spol. s r.o. 366
DF2020/0137 údržba siete verejného osvetlenia EcoLed Solutions a.s. 344,9
DF2020/0138 drvenie haluzí lesnou frézou REKVIN s.r.o. 288
DF2020/0139 oprava intriéru ČOV Gyemjanic tibor GARANT 1551,6
DF2020/0140 predrealizačné zameranie komunikácia ČOV pa.č.247/7 Ing. Pavel Lauko - Geodetická kancelária 430
DF2020/0141 systémová podpora URBIS01.07.20-30.09.20 MADE spol.s r.o. 100
DF2020/0142 poplatok za SMS služby Daniel Svorda 30
DF2020/0143 prečistenie kanalizácie odvoz kalu ČOV Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 275,42
DF2020/0144 plyn MŠ, KD Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 62
DF2020/0145 plyn ŠA Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 58
DF2020/0146 energia trafos,MŠ,MiniABC,cint.,KD,ŠA ZSE Energia, a.s. 546,39
DF2020/0147 energia ihrisko ZSE Energia, a.s. 140,51
DF2020/0148 energia ČOV ZSE Energia, a.s. 626,72
DF2020/0150 TKO 06/2020 Tekovská ekologická s.r.o. 1667,89
DF2020/0149 tel. poplatky Slovak Telekom, a.s. 59,34
DF2020/0151 správa www stránky obce RNDr. Tibor Furda 50
DF2020/0152 mobilná sieť Orange Slovensko, a.s. 31
DFD2020/0153 obdobie 01.01.-31.03.2020 MŠ Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 1,3
DF2020/0154 prevádzkovanie verejnej kanallizácie ČOV BioCompact T AQUAVITA PLUS, spol. s r.o. 366
DF2020/0155 údržba siete verejného osvetlenia EcoLed Solutions a.s. 359,04
DF2020/0156 Poradca 2021 PORADCA s.r.o. 64
DF2020/0157 voda Cint.7208892 01.04.20-30.06.20 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 1,3
DF2020/0158 voda ČOV 7209089  01.04.20-30.06.20 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 16,85
DF2020/0159 voda ŠA 7209089  01.04.20-30.06.20 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 10,37
DF2020/0160 vyúčt.MiniABC 01.01.2020-12.07.2020 ZSE Energia, a.s. 231,43
DF2020/0161 poštovné II.Q 2020 Mesto Levice 65,65
DF2020/0162 voda Cint.7208892 01.07.20-08.07.20 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 3,89
DF2020/0163 kontrola požiarnych hydrantov OCÚ Miroslav Lešťan - HASLEX 65,28
DF2020/0164 poplatok za SMS služby Daniel Svorda 30
DF2020/0165 plyn MŠ, KD Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 62
DF2020/0166 plyn ŠA Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 58
DF2020/0167 vodoinštalačné práce na ČOV Sucháč Ondrej 170
DF2020/0168 tel. poplatky Slovak Telekom, a.s. 59,34
DF2020/0169 strav.lístky 200ks x 4,50€ DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 920,2
DF2020/0170 energia trafos,MŠ,MiniABC,cint.,KD,ŠA ZSE Energia, a.s. 546,39
DF2020/0171 energia ČOV ZSE Energia, a.s. 626,72
DF2020/0172 TKO 07/2020 Tekovská ekologická s.r.o. 623,6
DF2020/0173 mobilná sieť Orange Slovensko, a.s. 30
DF2020/0174 registrácia a prevádzkový priestor domény dolnasec.sk Daniel Tuček 95
DF2020/0175 projektová dokumentácia "Prístupová komunikácia ČOV- Dolná Seč" PROKOM-Ružena Drienovská 1400
DF2020/0176 údržba siete verejného osvetlenia EcoLed Solutions a.s. 359,04
DF2020/0177 prevádzkovanie verejnej kanallizácie ČOV BioCompact T AQUAVITA PLUS, spol. s r.o. 366
DF2020/0178 poplatok Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 1,9
DF2020/0179 arch.a protip.riešenie stavby zmena účelu vybranýc priestorov v ŠA Ing. Mária Doníková - MD Project 180
DF2020/0180 správa www stránky obce RNDr. Tibor Furda 50
DF2020/0181 Aeračná membrána FB 102-N/0,6 KUBÍČEK VHS, s.r.o. 666,42
DF2020/0182 plyn ŠA Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 58
DF2020/0183 plyn MŠ, KD Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 128
DF2020/0184 poplatok za SMS služby Daniel Svorda 30
DF2020/0185 výkon činnosti vo verejnom obstarávaní rekonštrukcia, modernizácia a dostavba chodníka Ing. Zuzana Matušková 200
DF2020/0186 energia ČOV ZSE Energia, a.s. 626,72
DF2020/0187 energia trafos,MŠ,MiniABC,cint.,KD,ŠA ZSE Energia, a.s. 546,39
DF2020/0188 tel. poplatky Slovak Telekom, a.s. 59,34
DF2020/0189 TKO 08/2020 Tekovská ekologická s.r.o. 521,78
DF2020/0190 správa www stránky obce RNDr. Tibor Furda 50
DF2020/0191 údržba siete verejného osvetlenia EcoLed Solutions a.s. 359,04
DF2020/0192 Regionálny nehejbalový turnaj CLIENT SERVICE, s.r.o. 500,4
DF2020/0193 prevádzkovanie verejnej kanallizácie ČOV BioCompact T AQUAVITA PLUS, spol. s r.o. 366
DF2020/0194 mobilná sieť Orange Slovensko, a.s. 30
DF2020/0195 právna pomoc a poradenstvo JUDr. Andrea Chorvátová Nagyová, advokát 165
DF2020/0196 výtýčenie telekomunikačného vedenia rekonštrukcia, modernizácia a dostavba chodníka Slovak Telekom, a.s. 57,6
DF2020/0197 Revízna správa elektrickej inštalácie a bleskozvod objektu KD a priestorov OCÚ LI GROUP s.r.o. 1540,41
DF2020/0198 Jednorazové rúška 200ks HDmobil s.r.o. 34,9
DF2020/0199 práce na údržbe ČOV Obec Kozárovce 444,6
DF2020/0200 Zmeny a doplnky č.1 územného plánu obce Dolná Seč CITYPLAN,  s.r.o. 4950
DF2020/0201 poplatok za SMS služby Daniel Svorda 30
DF2020/0203 ťahanie žumpy KD Ján Belan 60
DF2020/0204 energia ČOV ZSE Energia, a.s. 626,72
DF2020/0205 energia trafos,MŠ,MiniABC,cint.,KD,ŠA ZSE Energia, a.s. 546,39
DF2020/0206 plyn MŠ, KD Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 397
DF2020/0207 plyn ŠA Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 58
DF2020/0208 systémová podpora URBIS01.10.20-31.12.20 MADE spol.s r.o. 100
DF2020/0209 tel. poplatky Slovak Telekom, a.s. 60,17
DF2020/0210 Rekonštrukcia a modernizácia a dostavba choníka v obci Dolná Seč DRYADA garden s.r.o. 10660,31
DF2020/0211 Rekonštrukcia a modernizácia a dostavba choníka v obci Dolná Seč DRYADA garden s.r.o. 793,21
DF2020/0212 prečistenie kanalizácie odvoz kalu ČOV Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 968,08
DF2020/0213 odvoz a zneškodnenie odpadov ARGUSS s.r.o. 1137,6
DF2020/0214 TKO 09/2020 Tekovská ekologická s.r.o. 595,54
DF2020/0215 voda KD.7208898 01.07.20-30.09.20 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 45,37
DF2020/0216 voda Cint.7208892 08.07.20-30.09.20 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 9,07
DF2020/0217 voda ČOV 7209089  01.07.20-30.09.20 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 22,03
DF2020/0218 voda ŠA 7209089  01.07.20-30.09.20 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 9,07
DF2020/0219 mobilná sieť Orange Slovensko, a.s. 30
DF2020/0220 dodávka výkonu verejného obstarávania Komunál - Servis, s.r.o. 12
DF2020/0221 prevádzkovanie verejnej kanallizácie ČOV BioCompact T AQUAVITA PLUS, spol. s r.o. 366
DF2020/0222 údržba siete verejného osvetlenia EcoLed Solutions a.s. 359,04
DF2020/0223 drvené kamenivo cesta ČOV ANTECO s.r.o. 903,46
DF2020/0224 odvoz a zneškodnenie odpadov ARGUSS s.r.o. 766,08
DF2020/0225 plastová nádoba 240 l 2ks Tekovská ekologická s.r.o. 74,4
DF2020/0226 plastová nádoba 120 l 20ks Tekovská ekologická s.r.o. 528
DF2020/0227 týždeň na pohroní Petit Press, a.s. 40
DF2020/0228 kancelárske kreslá B2B Partner s.r.o. 210
DF2020/0229 tel. poplatky Slovak Telekom, a.s. 62,82
DF2020/0230 poplatok za SMS služby Daniel Svorda 30
DF2020/0231 plyn MŠ, KD Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 655
DF2020/0232 plyn ŠA Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 58
DF2020/0233 Zmeny a doplnky č.1 územného plánu obce Dolná Seč 1. spracovanie čistopisu CITYPLAN,  s.r.o. 40
DF2020/0234 práce s teleskopiským nakladačom manitou Zoltan Szabo IZO 216
DF2020/0235 TKO 10/2020 Tekovská ekologická s.r.o. 502,51
DF2020/0236 energia ČOV ZSE Energia, a.s. 626,72
DF2020/0237 energia trafos,MŠ,MiniABC,cint.,KD,ŠA ZSE Energia, a.s. 546,39
DF2020/0238 zneškodnenie objemného odpadu Tekovská ekologická s.r.o. 1110,07
DF2020/0239 strav.lístky 200ks x 4,50€ DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 920,2
DF2020/0240 údržba siete verejného osvetlenia EcoLed Solutions a.s. 359,04
DF2020/0241 obedové menu 10 ks Katarína Viglašová 45
DF2020/0242 prevádzkovanie verejnej kanallizácie ČOV BioCompact T AQUAVITA PLUS, spol. s r.o. 366
DF2020/0243 drvenie haluzí lesnou frézou REKVIN s.r.o. 360
DF2020/0244 mobilná sieť Orange Slovensko, a.s. 30
DF2020/0245 poštovné IV.Q 2020 Mesto Levice 76,95
DF2020/0246 licencia program orgeus 2021 Pavol Halanda 60
DF2020/0247 poplatok za SMS služby Daniel Svorda 30
DF2020/0248 plyn ŠA Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 58
DF2020/0249 plyn MŠ, KD Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 771
DF2020/0250 tel. poplatky Slovak Telekom, a.s. 59,57
DF2020/0251 kontrola a čistenie komínov Kamil Palko - kominárstvo 102,36
DF2020/0252 účtovníctvo ROPO a obcí 01/2021-12/2021 Wolters Kluwre s.r.o. 95
DF2020/0253 audit finančných výkazov za rok 2019 Ing. Erika Žilkayová 1000
DF2020/0254 TKO 11/2020 Tekovská ekologická s.r.o. 595,43
DF2020/0255 radiatory Korado 600*1400 rad 33K 2 kusy LEMAR LEVICE, s.r.o. 500,9
DF2020/0256 prevádzkovanie verejnej kanallizácie ČOV BioCompact T AQUAVITA PLUS, spol. s r.o. 366
DF2020/0257 Informačný systém/stĺp so štyrmi smerovými tabuľam tabuľky Vitajte v obci/obojstranné CLIENT SERVICE, s.r.o. 499,99
DF2020/0258 kúrenárske práce demontáž a montáž radiatorov Sucháč Ondrej 120
DF2020/0259 Poradca 2020 PORADCA s.r.o. 56,8
DF2020/0260 údržba siete verejného osvetlenia EcoLed Solutions a.s. 359,04