Zmluva Dolná Seč s: Predmet: Náhľad: Dátum zverejnenia:
Horná Seč, Vyšné Dohoda o spolupráci 1-2021-Horná Seč-Vyšné-Dohoda o spolupráci.PDF 22.01.2021
Argus Zmluva o likvidácii odpadu 2-2021-Argus -Zmluva o likvidácii odpadu.pdf 22.01.2021
Komunálna poisťovňa Poistenie MOM 3-2021-Komunálna poisťovňa -poistenie MOM.pdf 22.01.2021
Obec Iňa Zmluva o poskytovaní služieb 4-2021 - Iňa-Zmluva o poskytovaní služieb.pdf 29.01.2021
Obec Iňa Zmluva o poskytovaní služieb 5-2021 - Iňa-Zmluva o poskytovaní služieb.pdf 5.2.2021
Obec Iňa Zmluva o poskytovaní služieb 6-2021 - Iňa-Zmluva o poskytovaní služieb.pdf 12.2.2021
Obec Iňa Zmluva o poskytovaní služieb 7-2021 - Iňa-Zmluva o poskytovaní služieb.pdf 19.2.2021
Waste Transport Zmluva o likvidácii odpadu 8-2021-WASTE TRANSPORT-zmluva o likvidacii odpadu.pdf 23.2.2021
Obec Iňa Zmluva o poskytovaní služieb 9-2021 - Iňa-Zmluva o poskytovaní služieb.pdf 26.2.2021
Július Nagy - SHR Zmluva o odhŕňaní snehu 10-2021-Nagy-SHR -Zmluva o odhŕňaní snehu 2021-120.pdf 26.2.2021
Marcela Klačková - Santal Dohoda o poskytnutí daru na zabezpečenie OP pri testovaní 11-2021-Santal - Dohoda o poskytnutí daru.pdf 10.3.2021
Zuzana Ganzová Dodatok k zmluve o nájme nebytového priestoru 12-2021 - Ganzová - Dodatok č. 1 ŠA 2021.pdf 11.3.2021
Obec Iňa Zmluva o poskytovaní služieb 13-2021 - Iňa-Zmluva o poskytovaní služieb.pdf 12.3.2021
Štatistický úrad SR Dodatok k zmluve o výpožičke  14-2021-Štatistický úrad SR - Dodatok č. 1 k zmluve o výpožičke.pdf 16.3.2021
Obec Iňa Zmluva o poskytovaní služieb 15-2021-Iňa - Zmluva o poskytovaní služieb.pdf 19.3.2021
Obec Iňa Zmluva o poskytovaní služieb 16-2021 - Iňa-Zmluva o poskytovaní služieb.pdf 25.3.2021
Obec Iňa Zmluva o poskytovaní služieb 17-2021 - Iňa-Zmluva o poskytovaní služieb.pdf 2.4.2021
Barzo Zmluva o nájme 18-2021-Barzo-najomna-zmluva.pdf 8.4.2021
Obec Iňa Zmluva o poskytovaní služieb 19-2021 - Iňa-Zmluva o poskytovaní služieb.pdf 9.4.2021