Zmluva Dolná Seč s: Predmet: Náhľad: Dátum zverejnenia:
Waste Transport Likvidácia odpadov - dodatok k zmluve 1-2022-Waste-Transport-Dodatok-c.1-k-zmluve-o-likvidacii-odpadov.pdf 2.1.2022
Gyemjanics-Garant Zmluva na prenájom materskej škôlky 02-2022 Gyemjanics-Garant-Zmluva o nájme MS.pdf 28.2.2022
Šťastný domov Zmluva na odchyt túlavých zvierat 03-2022-Stastny-domov-Zmluva o zabezpeceni odchytu tulavych zvierat.pdf 28.2.2022
Inisoft Zmluva o dodávke softvérových produktov 04-2022-Inisoft-Zmluva o dodavke soft.produktov.pdf 14.3.2022
CO-COMPANY s.r.o. Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti „civilnej ochrany“ 05-2022-CO-Company-Zmluva-o-poskyt.-sluzieb-v-oblasti-CO.pdf 16.3.2022
Envi-pack Dodatok k Zmluve 5-2016 triedený odpad 06-2022 Envi-Pack-Dodatok k Zmluve c.5-2016.pdf 4.4.2022
Z. Ganzová Dodatok č. 2 k zmluve o prenájme ŠA 07-2022 Z. Ganzova - Dodatok 2 k Zmluve SA.pdf 8.4.2022
Z. Ganzová Dodatok č. 3 k zmluve o prenájme ŠA 08-2022 Z. Ganzova - Dodatok 3 k Zmluve SA.pdf 8.4.2022
Z. Ganzová Zmluva o nájme multifunkčného ihriska 09-2022 Z. Ganzova Zmluva o nájme multifunkčne ihrisko.pdf 8.4.2022
Ekorecykling Zmluva o odvoze a likvidácii bioodpadu 10-2022-Ekorecykling-Zmluva o poskytnutí na zber, odvoz a zhodnotenie biol.roz.kuch.odpadov.pdf 6.5.2022
 ZS Vodárenská  Dohoda o cene za likvidáciu kalu z ČOV 11-2022 ZS Vodarenska Dohoda o cene.pdf  6.5.2022
Industriemontage Zmluva o prenájme reklamnej plochy 12-2022 Zmluva o prenajme a vyuz.rekl.plochy Industriemontage.pdf 27.5.2022
Šped-trans Levice Zmluva o prenájme reklamnej plochy 13-2022 Zmluva o prenajme a vyuz.rekl.plochy Sped trans.pdf 27.5.2022
Peter Kapoš Zmluva o prenájme atrakcií 14-2022 Peter Kapos- Zmluva o prenajme atrakcii.pdf 27.5.2022
Novogal, a.s. Darovacia zmluva 15-2022 Novogal- Darovacia zmluva.pdf 13.6.2022
IZOBETON  Zmluva o prenájme reklamnej plochy 16-2022 IZOBETON Zmluva o prenajme a vyuz.rekl.plochy.pdf 13.6.2022
Komunálna poisťovňa Zmluva o spolupráci 17-2022 Komunalna poistovna - Zmluva o spolupraci.pdf 6.7.2022
 M.S. Kúpna zmluva - vysporiadanie pozemkov pod cestami 18-2022 M.S. Kupna zmluva - Vysp. pozemkov pod cestami.pdf 18.7.2022
 E.P. Kúpna zmluva - vysporiadanie pozemkov pod cestami 19-2022 E.P. Kupna zmluva - Vysp. pozemkov pod cestami.pdf 18.7.2022
SOZA Hromadná licenčná zmluva 20-2022 - SOZA- Hromadna licencna zmluva.pdf 8.7.2022
Energie 2 Dodatok k zml. o združ. dodávke elektriny 21-2022-Energie 2 -  Dodatok c.1 k Zmluve o zdruz.dodavke elektriny.pdf 8.7.2022
Waste Transport Poskytnutie daru 22-2022 Waste - Dohoda o poskytnuti daru.pdf  2.7.2022
NSK Poskytnutie dotácie 23-2022 NSK - Zmluva o poskytnuti dotacie na podporu sportu.pdf 19.7.2022
Cico band Hudobné vystúpenie 24-2022 Cico band Zmluva o dielo Hudobne vystupenie.pdf 2.7.2022
Dynastia Zmluva o dielo 25-2022 Dynastia - Zmluva o dielo.pdf 27.7.2022
Industriemontage Kúpna zmluva 26-2022-Industriemontage -kupna-zmluva.pdf 27.7.2022
Žilkayová Poskytnutie auditorských služieb 27-2022 Zilkayova - Zmluva o poskytovani auditorskych sluzieb.pdf 5.8.2022
Obec Mužla Príkazná zmluva na VO 28-2022 Obec Muzla Prikazna zmluva VO.pdf 6.9.2022
Osobnyudaj, s.r.o. Výkon zodpovednej osoby 29-2022 Osobnyudaj-Dodatok c.1 o zabezp.vykonu zodpovednej osoby.pdf  14.10.2022
Galileo Corporation s.r.o. Zmluva o spracovaní osobných údajov 30-2022 - Galileo- Zmluva o spracovani os. udajov.pdf 30.9.2022
Galileo Corporation s.r.o. Zmluva o vytvorení webového sídla 31-2022 - Galileo-Zmluva o vytvoreni weboveho sidla.pdf 30.9.2022
Galileo Corporation s.r.o. Zmluva o prevádzke webového sídla 32 -2022 - Galileo-Zmluva o prevadzke web. sidla.pdf 30.9.2022
Industriemontage Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve 33-2022-Industriemontage-DODATOK C 1_kupna-zmluva.pdf 18.10.2022
       
 Spoločný obecný úrad  Zmluva o spracovaní osobných údajov 35-2022 SOcu Zmluva o spracovani os. udajov.pdf  8.11.2022
Geršiová, Pastorková Zámenná zmluva 36-2022 Gersiova,Pastorkova-Zamenna zmluva.pdf 18.10.2022
ÚPSVaR Dohoda - hmotná núdza 37-2022-UPSVaR-Dohoda c. 22-15-010-9.pdf 18.10.2022
Mini-ABC Dodatok č. 3 k nájomnej zmluve 38-2022-MINI-ABC-Dodatok 3 k naj. zml..pdf 25.10.2022
Štatistický úrad SR Darovacia zmluva 39-2022 SUSR Darovacia zmluva.pdf 7.11.2022
Požitavský región Príkazná zmluva 40-2022 Pozitavsky region Prikazna zmluva.pdf 7.11.2022
3W Slovakia, s.r.o. Licenčná zmluva 41-2022 3W Slovakia Licencna zmluva.pdf 11.11.2022
3W Slovakia, s.r.o. Zmluva o spracúvaní osobných údajov 42-2022 3W Slovakia Zmluva o spracuvani os.udajov.pdf 11.11.2022