Zmluva Dolná Seč s: Predmet: Náhľad: Dátum zverejnenia:
Horná Seč, Vyšné Dohoda o spolupráci 1-2021-Horná Seč-Vyšné-Dohoda o spolupráci.PDF 22.01.2021
Arguss Zmluva o likvidácii odpadu 2-2021-Argus -Zmluva o likvidácii odpadu.pdf 22.01.2021
Komunálna poisťovňa Poistenie MOM 3-2021-Komunálna poisťovňa -poistenie MOM.pdf 22.01.2021
Obec Iňa Zmluva o poskytovaní služieb 4-2021 - Iňa-Zmluva o poskytovaní služieb.pdf 29.01.2021
Obec Iňa Zmluva o poskytovaní služieb 5-2021 - Iňa-Zmluva o poskytovaní služieb.pdf 5.2.2021
Obec Iňa Zmluva o poskytovaní služieb 6-2021 - Iňa-Zmluva o poskytovaní služieb.pdf 12.2.2021
Obec Iňa Zmluva o poskytovaní služieb 7-2021 - Iňa-Zmluva o poskytovaní služieb.pdf 19.2.2021
Waste Transport Zmluva o likvidácii odpadu 8-2021-WASTE TRANSPORT-zmluva o likvidacii odpadu.pdf 23.2.2021
Obec Iňa Zmluva o poskytovaní služieb 9-2021 - Iňa-Zmluva o poskytovaní služieb.pdf 26.2.2021
Július Nagy - SHR Zmluva o odhŕňaní snehu 10-2021-Nagy-SHR -Zmluva o odhŕňaní snehu 2021-120.pdf 26.2.2021
Marcela Klačková - Santal Dohoda o poskytnutí daru na zabezpečenie OP pri testovaní 11-2021-Santal - Dohoda o poskytnutí daru.pdf 10.3.2021
Zuzana Ganzová Dodatok k zmluve o nájme nebytového priestoru 12-2021 - Ganzová - Dodatok č. 1 ŠA 2021.pdf 11.3.2021
Obec Iňa Zmluva o poskytovaní služieb 13-2021 - Iňa-Zmluva o poskytovaní služieb.pdf 12.3.2021
Štatistický úrad SR Dodatok k zmluve o výpožičke  14-2021-Štatistický úrad SR - Dodatok č. 1 k zmluve o výpožičke.pdf 16.3.2021
Obec Iňa Zmluva o poskytovaní služieb 15-2021-Iňa - Zmluva o poskytovaní služieb.pdf 19.3.2021
Obec Iňa Zmluva o poskytovaní služieb 16-2021 - Iňa-Zmluva o poskytovaní služieb.pdf 25.3.2021
Obec Iňa Zmluva o poskytovaní služieb 17-2021 - Iňa-Zmluva o poskytovaní služieb.pdf 2.4.2021
Barzo Zmluva o nájme 18-2021-Barzo-najomna-zmluva.pdf 8.4.2021
Obec Iňa Zmluva o poskytovaní služieb 19-2021 - Iňa-Zmluva o poskytovaní služieb.pdf 9.4.2021
Obec Iňa Zmluva o poskytovaní služieb 20-2021 - Iňa-Zmluva o poskytovaní služieb.pdf 16.4.2021
Komunálna poisťovňa Poistná zmluva 21-2021-Komunálna poisťovňa - Poistná zmluva.pdf 22.4.2021
Haiteg, s.r.o. Zmluva o poskytovaní technickej služby 22-2021-Haiteg-Zmluva o poskytovaní tech.služby.pdf 23.4.2021
Obec Iňa Zmluva o poskytovaní služieb 23-2021 - Iňa-Zmluva o poskytovaní služieb.pdf 23.4.2021
Žúborová Zmluva o nájme pozemku 24-2021-Žúborová-Zmluva o nájme pozemku.pdf 12.5.2021
Čornák Zmluva o nájme pozemku 25-2021 Čornák - Zmluva o nájme pozemku.pdf 14.5.2021
Spoločný obecný úrad Dohoda o ukončení zmluvy 26-2021-Spoločný úrad -Dohoda o ukončení zmluvy o určení zodp.osoby.pdf 30.6.2021
Obec Jur nad Hronom Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo 6-2020 27-2021-Jur nad Hronom Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo.pdf 1.7.2021
Osobnyudaj.sk Zmluva o zabezpečení zodpovednej osoby 28-2021-Osobnyudaj.sk-Zmluva o zabezp.zodp.osoby.pdf 2.7.2021
ZSS vodárenská Zmluva o poskytovaní služieb 29-2021-ZSS vodárenská - Zmluva o poskyt.služieb.pdf 6.7.2021
ZSS vodárenská Zmluva o poskytovaní služieb - Dohoda+Dodatok 30-2021-ZSS vodárenská - Dohoda a Dodatok k Zmluve o poskyt.služieb.pdf 23.7.2021
Tekovská ekologická Dodatok k Zmluve na zneškodnenie odpadových vôd 31-2021-Tekovská ekologická -Dodatok k Zml. o zneškod. odpad. vôd.pdf 23.7.2021
Waste Transport Zmluva na zneškodnenie odpadových vôd 32-2021-Waste transport Zmluva na zneškodnenie odpadových vôd.pdf 27.7.2021
LK Pumpservice Servisná zmluva 33-2021 LKPUMPSERVISE servisná zmluva.pdf 6.8.2021
MADE spol. s r.o. Dodatok č. 2 k licenčnej zmluve 34-2021-Made-dodatok č. 2 k licenčnej zmluve.pdf 23.8.2021
Prima Banka Zmluva o grantovom účte 35-2021-Prima Banka - Zmluva o grantovom účte.pdf 6.9.2021
Slovenská agentúra životného prostredia Zmluva o poskytnutí dotácie 36-2021-SAŽP - Program obnovy dediny- Zeleň pre všetkých.pdf 22.10.2021
Ing. Erika Žilkayová Zmluva o poskytovaní auditorských služieb 37-2021-Zilkayova -Zmluva o poskytovaní auditorských služieb.pdf 10.11.2021
ARGUSS spol. s r.o. Dodatok k zmluve o likvidácii odpadu 38-2021-ARGUSS-Dodatok k Zmluve o nadkladaní s odpadmi 10-BA-2021.pdf 2.11.2021
Ecoled Solutions Zmluva o poskytovaní služieb 39-2021-Ecoled-Zmluva o poskytovani sluzieb.pdf 1.12.2021
TENDERnet s.r.o. Licenčná zmluva 40-2021-Tender-Licencna-zmluva.pdf 1.12.2021