Zmluva s: Predmet: Náhľad: Dátum zverejnenia:
Tekovská ekologická Vývoz a likvidácia odpadu 1-2019-Zmluva Tekovská ekologická+dodatky.pdf 1.2.2019
Prima Banka Dodatok č. 1 k zmluve o Municipálnom úvere 2-2019-Prima banka-municipalny uver-dodatok-c-1.pdf 8.2.2019
Balya Zmluva o odhŕňaní snehu 3-2019-Balya-Zmluva o odhŕňaní snehu.pdf 14.02.2019
SOZA Hromadná licenčná zmluva 4-2019-hromadna licenčná listina SOZA.pdf 26.2.2019

Komunálna poisťovňa Poistná zmluva 5-2019-Poistná zmluva.pdf 8.4.2019
Mičík Kúpna zmluva-pozemky 6-2019-Mičík - Kúpna zmluva pozemky.pdf 11.6.2019
Obec Rybník Zmluva o prenájme hnuteľného majetku 7-2019-Obec Rybník-prenájom hnuteľného majetku.pdf 27.6.2019
Šped-Trans, a.s. Zmluva o prenájme reklamnej plochy 8-2019-Šped-trans-prenájom reklamnej plochy.pdf 27.6.2019
Nitriansky samosprávny kraj Zmluva o poskytnutí dotácie na nohejbal 9-2019-NSK-poskytnutie dotacie na nohejbal.pdf 10.7.2019
Donau Farm Kalná, s.r.o. Zmluva o nájme pozemkov 10-2019-Donau Farm Kalná-Zmluva o nájme polnohospodárskych pozemkov.pdf 15.7.2019
Nitriansky samosprávny kraj Zmluva o poskytnutí dotácie na obecné slávnosti 11-2019-NSK-poskytnutie dotacie na obecne slavnosti.pdf 19.7.2019
SOZA Hromadná licenčná zmluva 12-2019-SOZA-hromadna licenčná zmluva.pdf 31.7.2019
Márföldy Zmluva o prenájme pozemku 13-2019-Márföldy-zmluva o prenjme pozemku.pdf 24.9.2019
Žúborová Zmluva o prenájme pozemku 14-2019 Žúborová-zmluva-o-prenájme-pozemku.pdf 25.9.2019
MV SR Dodatok č. 2 k zmluve o výpožičke CO 15-2019-MVSR dodatok č. 2 k zmluve o výpožičke CO.pdf 25.9.2019
Industriemontage Zmluva o propagácii 16-2019 Industriemontage zmluva o propagácii.pdf 25.9.2019
Tekovská ekologická Poskytnutie daru 17-2019 Tekovská ekologická poskytnutie daru.pdf 25.9.2019
Novogal Poskytnutie daru 18-2019 Novogal poskytnutie daru.pdf 25.9.2019
Komunálna poisťovňa Zmluva o propagácii 19-2019 Komunálna poisťovňa zmluva o propagácii.pdf 25.9.2019
Žilkayová Zmluva o audite 20-2019-Žilkayová-Zmluva o audite.pdf 31.10.2019
Ginčai, Zomborský Zmluva o kúpe pozemnku 21-2019-Ginčai-Zomborský-Kúpna zmluva - pozemok.pdf 4.12.2019
Metal service Zmluva o likvidácii nebezpečného odpadu 22-2019-METAL SERVICE-zmluva-o-dielo-vyvoz-nebezpecneho odpadu.pdf 23.12.2019
Tekovská ekologická Vývoz a likvidácia odpadu 23-2019- Tekovská ekologická-vývoz a likvidácia odpadu-dodatok č.3.pdf 23.12.2019
Komunálna poisťovňa Zmluva o poistení motorového vozidla 24-2019-Komunálna poisťovňa-poistenie motorového vozidla.pdf 23.12.2019
Ekoform spol. s r. o. Dodatok č. 3 k zmluve o uskutoč. stav. prác 25-2019-Ekoform- Dodarok č.3 k Zmluve o uskutočnení stavebných prác.pdf 23.12.2019