Zmluva s: Predmet: Náhľad: Dátum zverejnenia:
EKOFORM Stavebné práce 1-2007-Ekoform-Zmluva o uskutočnení stavebných prác-ČOV-kanalizácia.pdf 18.4.2011
ZOK-system Slovensko, s.r.o., Tabaková 21, 934 01 Levice Kúpa pozemkových nehnuteľností 1-2011-zok.pdf 18.4.2011
Ing. Dezider Turček Kúpa pozemkových nehnuteľností 2-2011-turcek.pdf 20.8.2011
Kermiet, Kosorinova Kúpa pozemkových nehnuteľností 3-2011-Kermiet.pdf 25.8.2011
Spevar Likvidacia odpadu 4-2011-spevar.pdf 30.9.2011
Fenyesova Prenájom nebytových priestorov 1-2012-Fenyesova.pdf 13.2.2012
Nitriansky samosprávny kraj Zmluva o poskytnutí dotácie na kultúru 2-2012-NSK.pdf 5.6.2012
Novogal, a.s. Darovacia zmluva - finančný dar 3-2012-Novogal.pdf 30.6.2012
Ondrej Dohány Zmluva o dielo - Hudobná produkcia 4-2012-Dohany.pdf 14.7.2012
OZ V dlani Hrona Zmluva o poskytnutí NFP - drevené ihrisko 5-2012-V-Dlani-Hrona.pdf 19.10.2012
Tekovská ekologická s.r.o. Zmluva na zneškodnenie odpadových vôd 6-2012-Tekovska-ekologicka.pdf 19.10.2012
Prima Banka Zmluva o účte na príjem dotácií 7-2012-Prima-Banka.pdf 25.10.2012
N.M. Audit spol. s .r. o. Zmluva o audítorskej činnosti 8-2012-NM-Audit.pdf 6.11. 2012
Zlatner Zmluva - Stavba detského ihriska 9-2012-Zlatner.pdf 7.12.2012
Aquaseco Technologický servis ČOV 10-12-Aquaseco.pdf 7.12.2012
Ekoform Dodatok č.1 k Zmluve o uskutočnení stav. prác z r. 2007 11-2012 -Ekoform-Dodatok č.1 k Zmluve o uskutočnení stav.prác.pdf 7.12.2012
N.M. Audit Audit účtovnej závierky a výročnej správy 1-2013-N_M_Audit.pdf 27.5.2013
Novogal Finančný dar na Deň obce 2-2013-Novogal.pdf 1.7. 2013
Šped-Trans Prenájom reklamnej plochy 3-2013-Sped-Trans.pdf 1.7.2013
Spilatex Reklama a propagácia na Dni obce 4-2013-Spilatex.pdf 10.7.2013
Igor Fekete Zmluva o účinkovaní 5-2013-Fekete.pdf 9.7.2013
Pavel Peschl Zmluva o účinkovaní 6-2013-Peschl.pdf 9.7.2013
Róbert Mrva Zmluva o účinkovaní 7-2013-Mrva.pdf 9.7.2013
Ondrej Dohány Zmluva o účinkovaní 8-2013-Dohany.pdf 14.7.2013
Metal servis Zmluva o zhromažďovaní odpadu 9-2013-Metal-servis.pdf 12.9.2013
REMEK s.r.o. Zmluva o používaní SW 1-2014-Remek-zmluva-o-pouzivani-sw.pdf 17.1.2014
Klavatá Zmluva o prenájme - kaderníctvo 2-2014-najomna-zmluva-Klavata-kadernictvo.pdf 11.2.2014
Cityplan Zmluva - územný plán 3-2014-Cityplan-uzemy-plan.pdf 30.4.2014
Mesto Levice Spolufinancovanie mimoškolskej činnosti 4-2014-mesto-Levice-spolufinancovanie-mimoskolskej-cinnosti.pdf 19.6.2014
Prevax Zmluva o poskytovaní služieb 5-2014-Prevax-zmluva-o-poskytovani-sluzieb.pdf 19.6.2014
Špedtrans Prenájom reklamnej plochy 6-2014-Spedtrans-prenajom-reklamnej-plochy.pdf 20.6.2014
Novogal Darovacia zmluva 7-2014-Novogal-darovacia-zmluva.pdf 24.6.2014
Tekovská ekologická Darovacia zmluva 8-2014-tekovska-ekologicka.pdf 30.6.2014
Ecoled - verejné osvetlenie Verejné osvetlenie 9-2014-EcoLed-verejne-osvetlenie.pdf 11.7.2014
Dohány - hudobná produkcia Hudobná produkcia 10-2014-Dohany-hudobna-produkcia.pdf 29.7.2014
DATACENTRUM-projekt OPIS Pripojenie k DATACENTRU miest a obcí 11-2014-DATACENTRUM-OPIS.pdf 26.9.2014
Hanka Zámenná zmluva 12-2014-Hanka-zamenna-zmluva.pdf 14.10.2014
Mini ABC Zmluva o nájme 13-2014-MiniABC-najomna-zmluva.pdf 31.10.2014
Kucs - najomna zmluva Zmluva o nájme 14-2014-Kucs-najomna-zmluva.pdf 28.11.2014
Pasienkové spoločenstvo Zmluva o nájme 15-2014-pasienkove-spolocenstvo-najomna-zmluva.pdf 18.12.2014
Slovak Telekom Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb 1-2015-telekom-dodatok-k-zmluve.pdf 13.1.2015
AquaLaB s.r.o. Zmluva o dielo - tech. pomoc - čistička OV 2-2015-AquaLaB.pdf 5.2.2015
Prvá Európska konzultačná Zmluva o zhotovenie projektu 3-2015-Prva-Europska-konzultacna.pdf 23.4.2015
Dexia banka Zmluva o úver + dodatok 4-2015-Dexia-Zmluva-o-uvere-a-Dodatok-c-1.pdf 27.5.2015
Šupa Kúpna zmluva -traktorová kosačka 5-2015-kupna-zmluva-kosacka.pdf 1.6.2015
Ministerstvo vnútra SR Zmluva o výpožičke 6-2015-zmluva-o-vypozicke.pdf 5.6.2015
HAGO Zmluva o prenájme reklamnej plochy 7-2015-zmluva-o-prenajme-Hago.pdf 17.6.2015
ROEZ Zmluva o prenájme reklamnej plochy 8-2015-zmluva-o-prenajme-Roez.pdf 17.6.2015
N.M. Audit Zmluva o poskytovaní auditorských služieb 9-2015-zmluva-o-poskytovani-audítorskych-sluzieb-NM-Audit.pdf 25.6.2015
Špedtrans Zmluva o prenájme reklamnej plochy 10-2015-zmluva-o-prenajme-Spedtrans.pdf 25.6.2015
Novogal Darovacia zmluva 11-2015-darovacia-zmluva-Novogal.pdf 10.7.2015
Dohány Zmluva o dielo 12-2015-zmluva-o-dielo-Dohany.pdf 11.7.2015
Sedláček Zmluva podľa par. 51 13-2015-zmluva-par-51-Sedlacek.pdf 11.7.2015
Kozák Zmluva podľa par. 51 14-2015-zmluva-par-51-Kozak.pdf 11.7.2015
Komunálna poisťovňa Zmluva o spolupráci 15-2015-zmluva-o-spolupraci-Komunalna-poistovna.pdf 17.7.2015
SOZA Zmluva licenčná 16-2015-zmluva-licencna-SOZA.pdf 21.7.2015
Furda Zmluva o dielo 17-2015-zmluva-o-dielo-Furda.pdf 28.7. 2015
Bukrotin Zmluva o dielo 18-2015-zmluva-o-dielo-Bukrotin.pdf 3.8. 2015
DATACENTRUM-projekt OPIS Pripojenie k DATACENTRU miest a obcí- dodatok 1 19-2015-dodatok-c-1-k-zmluve-o-pripojení-k-IS-DCOM.pdf 23.9.2015
Služby Šárovce Dodatok č. 3 k zmluve o vývoze tried. odpadu 20-2015-dodatok-c-3-k-zmluve-o-vyvoze-triedeneho-odpadu.pdf 18.11.2015
Pavol Halanda Licenčná zmluva digit. archív miest zosnulých 21-2015-lic-zmluva-arch-syst-zosnulych.pdf 25.11.2015
Pavol Halanda Dodatok č. 1 k zmluve digit archív miest zosnulých 22-2015-dodatok-c-1-k-lic-zmluve-arch-syst-zosnul.pdf 25.11.2015
UPSVaR Dohoda o pomoci v hmotnej nudzi 23-2015-Dohoda-c-15-15-010-135-UPSVaR.pdf 14.12.2015
Proteus Zmluva o poskytnuti poradenskych a konzultacnych sluz. 24-2015-Proteus-zmluva-o-poskytnuti-poradenskych-a-konzultacnych-sluzieb.pdf 18.12.2015
Prvá európska konzultačná - zmluva o dielo Služby externého manažmentu 1-2016-zmluva-o-dielo-PEK-externy-manazment.pdf 4.1 2016
Maxnetwork-zmluva-o-dielo Digitálny kamerový systém 2-2016-zmluva-o-dielo-MaxNetwork-digitalny-kamerovy-system.pdf 1.2.2016
Aquaplan - zmluva o dielo Projektová dokumentácia 3-2016-Zmluva-o-dielo-Aquaplan.pdf 25.2.2016
V. Strbka - zmluva Kúpna zmluva 4-2016-Zmluva-V-Strbka.pdf 11.4.2016
Envi-Pak Zmluva-vývoz triedeného odpadu 5-2016-zmluva-Envi-Pak-triedeny-odpad.pdf 18.4.2016
Daniela Siváková Zmluva o zabezpečení BOZP 6-2016-zmluva-o-zabezpeceni-uloh-v-oblasti-BOZP.pdf 18.5.2016
Zapadoslovenská distribučná Zmluva o buducej zmluve 7-2016-Zmluva-o-buducej-zmluve-Zapadoslovenska-distribucna.pdf 13.6.2016
N.-M. Audit Zmluva o poskytovaní audítorskych služieb 8-2016-Zmluva-o-poskytovani-auditorskych-sluzieb.pdf 21.6.2016
Špedtrans Zmluva o prenájme reklamnej plochy 9-2016-Spedtrans-zmluva-o-prenajme-raklamnej-plochy 28.6.2016
ACHP Zmluva o prenájme reklamnej plochy 10-2016-ACHP-zmluva-o-prenajme-reklamnej-plochy 29.6.2016
Novogal Darovacia zmluva - Deň obce 11-2016-Darovacia-zmluva-Novogal.pdf 1.7.2016
Špedimex Prenájom reklamnej plochy 12-2016-Spedimex-prenajom-reklamnej-plochy.pdf 1.7.2016
Tekovská ekologická Poskytnutie finančného daru 13-2016-Tekovska-ekologicka-poskytnutie-daru.pdf 1.7.2016
Industriemontage Prenájom reklamnej plochy 14-2016-Industriemontage-prenajom-reklamnej-plochy.pdf 1.7.2016
Komunálna poisťovňa Prenájom reklamnej plochy 15-2016-komunalna-poistovna-prenajom-reklamnej-plochy.pdf 7.7.2016
Pastorok P. Správa cintorína 16-2016-Pasorok-zmluva-o-vykone-spravy-cintorina.pdf 12.9.2016
Ministerstvo vnútra SR Zmluva o výpočičke HW 17-2016-MVSR-dodatok-c-1-k-zmluve-o-vypozicke-c-6-2015.pdf 13.9.2016
Slovak Telekom Slovak telekom 18-2016-Zmluva-Slovak-Telekom-0904.pdf 13.9.2016
Slovak Telekom Dodatok 19-2016-Zmluva-Slovak-Telekom-0904-dodatok.pdf 13.9.2016
URBIS Softvér 20-2016-Zmluva-URBIS-softver.pdf 13.9.2016
URBIS Zasielanie faktúr 21-2016-Zmluva-URBIS-zasielanie-faktur.pdf 13.9.2016
Mini ABC Dodatok č. 1 k zmluve 22-2016-Mini-ABC-dodatok-k-zmluve-c-1.pdf 13.9.2016
DCOM Zmluva o pripojeni 23-2016-DCOM-zmluva-o-pripojeni.pdf 13.9.2016
Lucia Hudecová Zmluva o nájme 24-2016-Lucia-Hudecova-zmluva-o-najme.pdf 13.9.2016
O.W. music s.r.o. Zmluva o zabezpečení hudobnej produkcie na deň oce 1-2017-zmluva-den-obce-2017-hudobna-produkcia.pdf 6.3.2017
T-com Dodatok - verejná telefónna služba 2-2017-Dodatok T-com ver-tel-sluzba.pdf 9.3.2017
T-com Dodatok - magio internet 3-2017-Dodatok T-com  magio internet.pdf 9.3.2017
A. Šípošová Predaj pozemku 4-2017-Zmluva-predaj-pozemku-A-Siposova.pdf 20.3.2017
K. Kresťanková Predaj pozemku 5-2017-Zmluva-predaj-pozemku-K-Krestankova.pdf 20.3.2017
Stankovičovci Predaj pozemku 6-2017-Zmluva-predaj-pozemku-Stankovicovci.pdf 20.3.2017
Šípošovci Predaj pozemku 7-2017-Zmluva-predaj-pozemku-Siposovci.pdf 20.3.2017
V. I. Trade Rekonštrukcia chodníkov 8-2017-Zmluva o dielo - V I Trade - rekonstrukcia chodnikov.pdf 11.7.2017
Dutka Pečenie Býka 9-2017-Zmluva - pecenie byka - Dutka.pdf 11.7.2017
Žilkayová Audit účtovnej závierky 10-2017-Zmluva-Zilkayova-audit-uctovnej-zavierky.pdf 22.9.2017
Západosl. distribučná, Pastorok Zriadenie vecných bremien 11-2017-Zmluva-zriadenie vecnych bremien-obec-Pastorok-distribucna.pdf 7.11.2017
ACHP Zmluva o prenájme reklamnej plochy 12-2017-ACHP-Zmluva-o-prenajme-reklamnej-plochy-2017.pdf 7.11.2017
Tekovská ekologická Darovacia zmluva 13-2017-Tekovska-ekologicka-darovacia-zmluva-2017.pdf 7.11.2017
Novogal Darovacia zmluva 14-2017-Novogal-darovacia zmluva 2017.pdf 7.11.2017
Industriemontage Zmluva o prenájme reklamnej plochy 15-2017-Industriemontage-Zmluva-o-prenajme-reklamnej-plochy-2017.pdf 7.11.2017
Šped Trans Zmluva o prenájme reklamnej plochy 16-2017-Sped trans Zmluva o reklamnej-ploche2017.pdf 7.11.2017
Špedimex Zmluva o prenájme reklamnej plochy 17-2017-Spedimex Zmluva o reklamnej-ploche2017.pdf 7.11.2017
Komunálna poisťovňa Zmluva o spolupráci 18-2017-Komunalna-poistovna-zmluva-o-spolupraci.pdf 7.11.2017
Balya Zmluva o odhŕňaní snehu 19-2017-Balya-zmluva o odhrnani snehu.pdf 18.12. 2017
Jablko Rekonštrukcia domu smútku 20-2017-Jablko-zmluva na rekonstrukciu domu smutku.pdf 18.12.2017
Západoslovenská vodárenská spoločnosť Zmluva o prevádzkovaní 21-2017-- Západoslovenská vodárenská - Dolná Seč - vodovod .pdf 18.12.2017
Nadácia VÚB Poskytnutie dotácie na "Ihrisko pre radosť" 1-2018-Zmluva na poskytnutie grantu ihrisko pre radost.pdf 10.1.2018
B.T.Va. s.r.o. Oprava interiéru kultúrneho domu 2-2018-Zmluva-B.T.Va-oprava-interieru-kulturneho-domu.pdf 23.1.2018
Obecné úrady Dodatok k zmluve o zriadení spoločného obecného úradu 3-2018-dodatok-c-5-k-zmluve-o-zriadeni-spolocneho-obecneho-uradu.pdf 22.2.2018
Slovenský plynárenský priemysel Dodatok č.2 k zmluve o dodávke plynu 4-2018-dodatok 02 k zmluve o dodávke plynu.pdf 21.3.2018
Slovenský plynárenský priemysel Dodatok č.3 k zmluve o dodávke plynu 5-2018-dodatok 03 k zmluve o dodávke plynu.pdf 21.3.2018
Prima banka Zmluva na grantový účet 6-2018-Prima banka-zmluva-Dotacny-ucet.pdf 21.3.2018
Pôdohospodárska platobná agentúra Dotácia na rekonštrukciu chodníkov

7-2018-zmluva nfp.pdf

ZoNFP_Príloha_1_VZP_20180131 - scan.pdf

26.03.2018
Adami Kúpna zmluva - nehnuteľnosť 8-2018-KZ-Adami-nehnutelnost.pdf 24.4.2018
Spoločný obecný úrad Zmluva o určení zodpovednej osoby 9-2018-zmluva-o-urceni-zodpovednej-osoby.pdf 25.5.2018
Svorda Zmluva na hromadné rozposielanie SMS 10-2018-zmluva na hromadne-rozosielanie SMS.pdf 4.6.2018
SOZA Hromadná licenčná zmluva 11-2018-SOZA -hromadna-licencna-zmluva.pdf 13.6.2018
Komunálna poisťovňa Zmluva o spolupráci - propagácia na dni obce 12-2018-Komunalna-poistovna-zmluva-o-spolupraci-propagacia-na-DO.pdf 25.6.2018
Špedimex Prenájom reklamnej plochy 13-2018-Špedimex Slovakia Zmluva - prenajom reklamnej plochy.pdf 25.6.2018
Nitriansky samosprávny kraj Dotácia na kultúru 14-2018-NSK-dotacia-na-kulturu.pdf

2.7.2018

Špedtrans Prenájom reklamnej plochy 15-2018-Špedtrans - prenajom reklamnej plochy.pdf 2.7.2018
Novogal Darovacia zmluva 16-2018-Novogal -darovacia zmluva.pdf 2.7.2018
Nitriansky samosprávny kraj Dotácia na šport 17-2018-Zmluva NSK šport.pdf 16.7.2018
Dutka Pečenie Býka 18-2018-Zmluva Dutka-pecenie byka.pdf 16.7.2018
ACHP Prenájom reklamnej plochy 19-2018-ACHP-Zmluva o vyuziti-rekl-plochy.pdf 19.7.2018
Mesto Levice Zmluva o spracúvaní osobných údajov 20-2018-Mesto-Levice-Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom.pdf 25.7.2018
Pôdohospodárska platobná agentúra Dodatok č. 1 o poskytnutí fin. príspevku 21-2018-PPA-Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 072NR130106.pdf 2.8.2018
Prima banka Úver - chodníky z eurofondov 22-2018-zmluva-prima-banka-uver-chodniky.pdf 9.8.2018
Prima banka Úver univerzálny- dodatok č.1 23-2018-dodatok-c-1-zmluva-prima-banka-uver-univerzalny.pdf 9.8.2018
ROSALI, s.r.o. Zmluva o dielo - rekonštrukcia autobusových zastávok 24-2018-ROSALI-zmluva o dielo rekonštrukcia a výmena autobusových zastávok.pdf 14.8.2018
SOZA Hromadná licenčná zmluva - Deň obce 2018 25-2018-Zmluva SOZA Den obce 2018.pdf 27.8.2018
Viglaš Legenda Show Zmluva na koncert pre dôchodcov 26-2018-Zmluva Viglas-koncert pre dochodcov.pdf 16.10. 2018
Aquavita Plus Prevádzkovanie verejnej kanalizácie 27-2018-Zmluva-o-prevadzkovani-verej-kanalizacie-AQUAVITA-PLUS.pdf 8.11.2018
ZP UNION Zmluva o využívaní elektronických lsužieb 28-2018-ZP UNION-Zmluva-o-vyuzivani-elektronickych sluzieb.pdf 10.11.2018
Študio 21 plus , s.r.o. Zmluva o dielo - projekt na detské ihrisko 29-2018-zmluva-o-dielo-študio-21-plus-projekt-detske-ihrisko.pdf 30.11.2018
Ing. Erika Žilkayová Zmluva-audit účtovnej závierky 2017 30-2018-Zilkayova-audit uctovnej zavierky k 2017.pdf 7.12.2018
Disig, a.s. Zmluva o poskytovaní certifikátov 31-2018-Zmluva-o-poskytovani-certifikatov-Disig .pdf 18.12.2018
Pôdohospodárska platobná agentúra Úprava plat. podmienok - Dom smútku 32-2018-PPA-Zmluva o poskytnuti financneho prispevku.pdf 18.12.2018
Ekoform dodatok č. 2 k Zmluve o uskutočnení stav.prác z 2007 33-2018-Ekoform-dodatok č. 2 k Zmluve o uskutočnení stav.prác z 2007.pdf 18.12.2018