Verejná vyhláška LE Tekovský Hrádok

Návrh záverečného účtu obce za rok 2019

Verejná vyhláška - chodníky (3.6.2020)

Návrh plánu kontrolnej činnosti (29.5.2020)

Zámer - pozemok, nehnuteľnosť - prenájom (26.5.2020)

Verejná vyhláška - vodná stavba (21.5.2020)

Návrh VZN č. 2-2020 čistota a poriadok v obci Dolná Seč

Záverečné stanovisko k RPUM NSK

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - Andrej Márföldy 

Oznámenie o uložení zásielky 

Zámer na prenájom športového areálu

Rozpočet na r. 2020-2022 

Oznam pre žiadateľov priamych podpôr 

Návrh VZN - miestny poplatok za TKO 2019