Oznam pre žiadateľov priamych podpôr 

Návrh VZN - miestny poplatok za TKO 2019